S:1

Annem gece dışarıdaki gürültü yüzünden uyuyamamış.
Annem hangi duyu organını kullanmıştır?

Annem gece dışarıdaki gürültü yüzünden uyuyamamış.Annem hangi duyu organını kullanmıştır? sorunun cevabı "Kulak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
• Halife Memun tarafından 832de Bağdatta kurulmuştur.• İnceleme araştırma kütüphanesi ve tercüme merkezi olarak faaliyet göstermiştir.• Tıp, matematik, kimya, tarih, coğrafya gibi pek çok alanda çalışmalarda bulunulmuştur.Hakkında bilgi verilen ilim merkezi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Dönemi sanatçılarından biri değildir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi küme belirtmez. Üç buçuk litre kolonyayı çeyrek litrelik şişelere doldurmak istiyoruz. Kaç şişe gerekir? Gök cisimleri ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A: I have a terrible headache for hours.B: I think - - - - . Aşağıdakilerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır? I. Konuşmak, insanları sosyalleştiren bir eylemdir.II. Konuşmak, insanın aklını kullanma sanatıdır.III. Konuşmak, çözümsüzlüğe iyi gelen bir ilaçtır.IV. Konuşmak, sözcüklerle yapılan bir zihin etkinliğidir.Numaralanmış cümlelerin hangi ikisi anlamca aynı doğrultudadır? Klavyede kaç tane fonksiyon tuşu vardır? İnsan hakları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Osmanlı İmparatorluğunun dağılışı sırasında, Türk aydınlarının büyük bir bölümü, ümmetçiliğe bağlı Osmanlıcığın terk edilerek milliyetçiliğin benimsenmesinin, memleketin geleceği için gerekli olduğuna inanıyorlardı. Bu inanç sonucunda Türkçülük ve milliyetçilik akımları doğmuş, her sahada millî kimlik arayışı başlamıştır. Türk vezniyle kültürü ile millî konuları, millî ülküleri işleyen Türk edebiyatı ihtiyacı ve özlemi sonunda 1911-1923 yılları arasında - - - - etkili olmuştur.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre bilgi edinme istemi reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren itirazını aşağıdakilerden hangisine edebilir? Kuran-ı Kerim de kıssası anlatılan ve sabır örneği olarak bilinen peygamber aşağıdakilerden hangisidir? Akıllı telefon bağımlılığı olarak bilinen rahatsızlık aşağıdakilerden hangisidir? Ankara ile Kırıkkale arası 65 kilometredir. Ankaradan yola çıkan bir araba 58 km gitmiştir. Daha kaç kilometre gitmesi gerekir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte en sonda gelir? Öykü sözcüğünün eş anlamlısı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisine zekat verilebilir? Güney Yarım Kürede kış sıcaklık ortalamaları Kuzey Yarım Küreden daha yüksektir.Bu durum Güney Yarım Kürenin hangi özelliğinin sonucudur? Göz sağlığımız için hangisini yapmamalıyız? Aşağıdakilerden hangisi kültürümüzde bulunmaz? Aşağıdakilerden hangisinde farz namazlar birlikte verilmiştir? Aynur 12 yaşındadır. Kardeşi, Aynur'dan 4 yaş küçüktür. Ablası ise Aynurdan 5 yaş büyüktür. Bu üç kardeşin yaşları toplamı kaçtır? Kasların kemiklerimizi hareket ettirmesi aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile olur? Şair, bu olağanüstü manzarayı gördüğünde - - - -Bu cümle aşağıdakilerin hangisiyle tamamla- nırsa öge dizilişi ‘‘Özne - Zarf tamlayıcısı - Yer tamlayıcısı - Nesne - Yüklem şeklinde olur? Ağaçların budanmasının pek çok nedeni vardır. Bunlar arasında ağacın sağlıksız ya da rüzgârdan zarar görmüş dallarını temizlemek, havanın dallar arasında kolaylıkla dolaşmasını sağlamak, ağacın boyunu kısaltmak, aşağı sarkan dalların yerlere değmesini engellemek, ağacın belirli bir şekilde gelişmesini sağlamak sayılabilir.Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Türkiye kabartma haritasını inceleyen bir öğrenci aşağıdakilerden hangisini gözlemleyemez? İzmirin işgali olayı, yakından ilişkide bulunduğum orduyu ve ulusu, tasarlanmayacak ve anlatılmayacak ölçüde üzmüştür. Ne ulus ne de ordu, varlığına karşı yapılan bu haksız saldırıyı sindirip kabul etmeyecektir Diyen Mustafa Kemal in bu görüşünü, Türk halkının hangi eylemi destekleyerek haklılığını onaylamıştır? Atomun merkezindeki pozitif (+) yüklü taneciğe ................................ denirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki açıklama kullanılan deyime uygun değildir? Siyasal gücün bir grubun elinde toplandığı yönetim şekli aşağıdakilerden hangisidir? Aralarında asal iki doğal sayının EKOKu 72 olduğuna göre bu sayıların toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir? 1. Toplanan atıklar geri dönüşüm tesislerine gönderilir.2. Farklı özellikteki atıklar ayrılarak biriktirilir.3. Atıklar, atık araçları ile toplanır.Atık maddelerin kullanılabilir hale gelme sürecine göre sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? • Allah gökleri, yeri ve her ikisi arasında bulunanları koruyup gözetir.• Allah görünen ve görünmeyen bütün varlık alemini her yönüyle bilir.• Allah, gözetimi altında olduğunu ve sorumlu tutulacağını insana hatırlatır.• Allah insana herkesten ve her şeyden çok daha yakındır.Verilen bilgiler aşağıdaki ayetlerle anlam yönünden eşleştirildiğinde hangi ayet dışarda kalır? Aşağıdaki deyimlerden hangisi Yapmak istediği bir şeyi, bir engel nedeniyle yapamaz durumda olmak anlamındadır ? Ders planı hazırlanırken bazı aşamalar göz önünde bulundurulmalıdır. Türkçe öğretmeni Namık Bey, bu bilgi doğrultusunda ders planını hazırlayacaktır.Dersin giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinde yapacağı etkinlikleri belirleyecek ve dersini aşamalara uygun olarak işleyecektir.Namık Bey, dersinin giriş bölümünde aşağıdaki aşamalardan hangisine yer verirse yanlış yapmış olur? Aşağıdakilerin hangisinde fiil, olumlu soru şeklinde çekimlenmiştir? Mineral çeşitleri için verilen aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Aşağıdaki ölçeklerin hangisiyle yapılan Türkiye haritasında Kocaeli daha geniş yer kaplar. Ürünlerin tükеtіcіyе ulaşması іçіn üretildiği уerden alınıр satılacağı yere taşınması olayına ne ad verilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir