S:1

Aşağıdaki maddelerin hangilerini pürüzlü-pürüzsüz oluşundan tanırız?
I) portakal II) plastik top III) patates

Aşağıdaki maddelerin hangilerini pürüzlü-pürüzsüz oluşundan tanırız?I) portakal II) plastik top III) patates sorunun cevabı "I,II,III" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
John Nash, Bir grubun en yüksek performansını sergileyebilmesi, üyelerin her birinin kendi başarıları için ellerinden gelenin en iyisini yapmalarına bağlıdır. biçimindeki teoriyi Bir grubun en yüksek performansını sergileyebilmesi, üyelerin her birinin kendi başarıları ve grubun toplam başarısı için ellerinden gelenin en iyisini yapmalarına bağlıdır. şeklinde düzenlemiştir.Bu parçada İşbirlikli Öğrenmeyi etkili kılacak hangi ilkeye vurgu yapılmıştır? Bütün insanlar değerlidir. Şermin insandır.O hâlde Şermin değerlidir.Verilen örnekte büyük terim aşağıdakilerden hangisidir? Akarsu yatağındaki eğim krıklıkları sebebiyle akarsuyun hızının aniden arttığı bölümler oluşmaktadır.Aşağıdaki yer şekillerinden hangisi akarsu yatağındaki eğim kırıklıklarına bağlı olarak oluşur? Aşağıda bölgelere göre halk oyunları verilmiştir. Buna göre yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pişmek sözcüğü bir işte olgunlaşmak, işi öğrenmek anlamında kullanılmıştır? Hangi sıfat varlığı renk yönünden belirtir? Çevresi 36 cm olan bir eşkenar üçgenin bir kenarı uzunluğu kaç cmdir? Hz. Muhammed'in sütanneye verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Cumhuriyet Döneminde mizah edebiyatı güldürürken düşündürmeyi amaçlayan bir mizah anlayı-şıyla yeni boyutlara ulaştı.Aşağıdakilerden hangisi bu alanın gelişmesine katkı sağlayan sanatçılar arasında gösterilemez? Kıyametin kopması, ölülerin sur sesiyle kalkması, cismen haşrolma, cennet-cehennem gibi konularda ortak anlayışa sahip iki din aşağıdakilerden hangileridir? Gül hasretinle yollara tutsun kulağını Nergis gibi kıyamete dek çeksin intizarBu beyitte geçen edebîsanatlar aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? I. DNA replikasyonuII. Cross-overIII. Sitoplazma bölünmesiIV. Sentrozom eşlenmesiMayoz bölünmede gerçekleşen yukarıdaki olaylar düşünüldüğünde hangisinin iki kez tekrarlanması beklenmez? Aşağıdaki Osmanlı tersanelerinden hangisiTersane-i Amire olarak adlandırılmıştır? Almanya, aşağıdaki konferanslardan hangisinde dört işgal bölgesine ayrılmış ve bu bölgeler Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık (İngiltere), Fransa ve Sovyetler Birliğinin yönetimine bırakılmıştır? Hangi cümlede de nin ayrı yazılması gerekirdi? Aşağıdakilerden hangisi, toprağın kirlenmesinin nedenlerinden biridir? Hz. Muhammed (sav.)in en önemli görevlerinden biri de uyarıcı olmasıdır. Nahl suresinin 2. ayetinde onun bu görevine şöyle değinilmiştir: Allah; melekleri, kendi tarafından bir vahiy ile kullarından dilediği kimselere ‘Benden başka İlah yoktur. Bana karşı gelmekten sakının! diye uyarmak üzere gönderir.Buna göre Hz. Peygamber insanları öncelikle hangi konuda uyarmıştır? Serpilmeye başladı bir rüzgâr ince ince, Son yokuş noktasından düzlüğe çevrilince.Faruk Nafiz ÇamlıbelBu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden han­gisi fiilimsidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? (I) Sanatçı, iyi bir gözlemci ve var olan malzemeden yeni ürünler yaratan kişidir. (II) Malzemesi dil olmayan sanat dallarında bile güzel konuşma ve yazma önemlidir. (III) Çünkü düşünce ve duygu dünyamızı dil denilen kavramlar dünyası belirler. (IV) Güzel sanatların bir dalı olan edebiyatla uğraşan yazar ve şairler ise dili doğru ve güzel kullanmak zorundadır. (V) Dil, onların dilinde en güzel anlatımını bulur. (VI) Bu yüzden dilin zenginleşmesi ve güzelleşmesinde en büyük sorumluluğu edebiyat sanatına gönül verenler taşır.Numaralanmış cümlelerden hangisi kendinden sonrakicümlede bulunan yargının nedenidir? Aşağıdakilerden hangisi servetifünun edebiyatı şiirinin özelliklerinden biridir? Bilgi felsefesi, bilginin kaynağını, ilkelerini, yöntemini araştıran felsefe dalıdır.Aşağıdakilerden hangisi bilgi felsefesinin konularından değildir? Anneannemden dinlediğim masalları yazlıkta çocuklara anlatırdım. Önceleri biri Nedret, iki üç dinleyicim olurdu. Sonra dinleyicilerin sayısı arttı. Ben duvara sırtımı verirdim, ötekiler karşıma sıralanırdı. Yaz akşamlarının en keyifli vaktiydi bu saatler.Bu metindeki altı çizili kelime aşağıdaki hikâye unsurlarından hangisidir? Türkiye Cumhuriyetinin ilk muhalefet partisi hangisidir? ‘‘Şeytan, içki ve kumarla, ancak aranıza düşmanlık vekin sokmak; sizi Allahı anmaktan ve namazdan alıkoymakister. Artık vazgeçiyor musunuz?(Maide suresi, 91. ayet )Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi şeytanın kötülüklerinden korunmak için yapılabileceklerden biri değildir? Ham maddeler, fabrikalardan çeşitli işlemlerden geçerek işlenmiş maddeye dönüştürülürler.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 49 + 41 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Kooperatiflerin kuruluşu ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi tüm dünyada Anneler Günü olarak kutlanır? (–2)5 = ? işleminin değeri kaçtır? Hangisi sayı sıfatı değildir? Atatürkün milliyetçilik ilkesi ırkçılık esasına dayanmaz. Ona göre ırkı, düşüncesive inancı ne olursa olsun kendini Türk bilen ve Türk hisseden her insan Türktür.Atatürkün milliyetçilik anlayışı anayasamızda Türk devletine vatandaşlık bağı ilebağlı olan herkes Türktür. şeklinde ifadesini bulmuştur.Verilen bilgiye göre, Atatürkün milliyetçilik anlayışı hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kurgulanmış bir tümce vardır? Dost başa düşman ayağa bakar.Atasözünde altı çizili kelimeler adın hangi durumundadır? "Bize kimse sizinki kadar değer vermedi" cümlesinde aşağıdaki zamirlerden hangisi yoktur? '' Keçiden süt sağmak için erkenden ahıra girdi. '' Cümlede sebep sonuç ilişkisini gösteren kelime hangisidir? Sağlıklı bir yaşam için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? Düz döndürme, bir önermenin niteliğini değiştirmeden özne ve yüklemin yerinin değiştirilerek anlamca eşdeğer, aynı doğruluk değerine sahip yeni bir önerme yapmaktır.Aşağıdakilerden hangisi Bazı insanlar hastadır. önermesinin düz döndürmesidir? II. Kök Türk Devletinin diğer adı nedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem zaman zarfı hem de azlık-çokluk zarfı bulunmaktadır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir