S:1

Aşağıdaki maddelerin hangisinin tadına bakmak tehlikelidir?

Aşağıdaki maddelerin hangisinin tadına bakmak tehlikelidir? sorunun cevabı "Çamaşır suyu" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
O, öğüt almak isteyen ve çok şükredici olmayı dileyen kimseler için geceyi ve gündüzü birbiri ardınca getirendir.Verilen ayet aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanın başına (D) yanlış olanın başına (Y) yazınız(......) Karışımları oluşturan maddeleri birbirinden ayırmamız mümkün değildir.(......) Maddeler katı-sıvı-gaz halde bulunurlar.(......) Limonata, saf bir maddedir.(......) Katı maddenin ısı alarak sıvı hale geçmesine donma denir.(......) Gaz maddeler bulundukları kabın şeklini alırlar. I. HazcılıkII. AnarşizmIII. YararcılıkVerilenlerden hangileri evrensel ahlak yasasının varlığını reddeden yaklaşımlardır? Hangi kelime hem somut hem tekil bir isimdir ? Aşağıdakilerden hangisi kardeşler arasındaki olumsuz davranışlara örnektir? Çocukların yangına sebep olmamaları için aşağıdakilerin hangisi yapılmasına gerek yoktur? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? insan vücudunda iki tane olmayan organ hangisidir ? Glikoz + Galaktoz " Laktoz + Su verilen denklemle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Halikarnas Balıkçısı takma adıyla hikâye ve romanlar yazan sanatçı eserlerinde tabiatı ve insanı bir şiir duygusu içinde anlatmıştır.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? "Her yazarın bakış açısı farklı olmalıdır." cümlesinin yüklemi yapısı bakımından aşağıdakilerden hangisine örnektir? Bilge Kağan kitabesinde Kağan oturup aç, fakir milleti hep toplattırdım. Fakir milleti zengin kıldım. Az milleti çok kıldım. denilmektedir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi bir peygamberin sahip olması gereken özeliklerden değildir? Ferhat, 20 litre zeytinyağının bir kısmını 250 mLlik 16 adet kaba doldurmuştur. Kalan sütü ise 500 mLlik kaplara doldurmak istiyor. Kaç kaba ihtiyacı vardır? Ömer Seyfettinin Forsa adlı hikâyesi aşağıdaki metin türlerinin hangisi içinde yer alır? İlkokullarda ve anaokulunda çocuklara hayata dair gerçeklikleri öğretmek için kahramanları hayvanlar, bitkiler ve cansız varlıklar olan kısa hikâyeler okunmalıdır. Bu yolla çocukların verilmek istenen mesajı kolay bir şekilde alması amaçlanır.Bu parçaya göre ilkokul ve anaokulunda çocuklara okutulması en uygun tür aşağıdakilerden hangisidir? Tarih yazmak,tarih yapmak kadar mühimdir,yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır.Atatürkün bu sözü doğrultusunda 1931 yılında kurulan,kurum aşağıdakilerden hangisidir ? Gölün berraklığı karşısında şaşırıp kaldım.cümlesinde kaç yerde kaynaştırma harfi kullanılmıştır? Aralarında eşitlik olan matematiksel ifadelerde verilmeyen değerleri bulunuz?102 ÷ 6 = 9 + .... Peygamberimizin mensub olduğu kabile ağıdakilerden hangisidir? Eğer yeryüzünde gezip dolaşan melekler olsaydı elbette onlara gökten peygamber olarak melek gönderirdik. (İsrâ suresi, 95. ayet)Bu ayet aşağıdaki sorulardan hangisine cevap oluşturmaktadır? Bir kazanın/ilçenin başka bir ile /vilayete bağlanmasında ve merkezinin belirtilmesinde ilgili ....................................mütalaaları alınır.Yukarıda boşluğu gelecek uygun bilgi aşağıdakilerden hangisidir? Hak ve özgürlüklerimiz ihlal edildiğinde (çiğnendiğinde) hangi duyguyu yaşarız? Aşağıdakilerden hanisi Kuva-yi Milliyenin hedeflerinden değildir? Buz sudan daha yoğun olsaydı, aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşirdi? Alınacak tedbirlerle depremin zararları önlenebilir veya azaltılabilir.Aşağıdakilerden hangisi deprem öncesinde alınabilecek önlemlerden biridir? Tanzimat Dönemi sanatçıları ağırlıklı olarak Batıdaki hangi edebiyatı örnek almıştır? Soğuk sözcüğü hangi cümlede mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi karşıdan karşıya geçişte yapılmaması gerekir? If he studied more, he - - - - the exam. Aşağıdaki hangisinde solunumun asıl amacını doğru olarak verilmiştir ? 83 sayısının onluk ve birlik biçimindeki ifadesi nasıldır? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde kaynaştırma harfi yoktur? Ben gürültülü ortamlarda bulunmayı hiç sevmiyorum.Bu cümledeki altı çizili sözcüğün anlamca karşıtı aşağıdakilerden hangisidir? Kuran-ı Kerimin bir ayetinin veya suresinin benzerinin ortaya konulamaması Kuranın hangi özelliğinin sonucudur?A) İnsanları inanç konusunda aydınlatmasınınB) Mushaf olmasınınC) Mucize olmasınınD) Ayet ayet inmesinin I- aküII- ampulIII- bataryaIV- pilV- duyYukarıda verilenlerden hangileri elektrik kaynağı değildir? 723,419 ondalık kesrinin binde birler basamağındaki rakamın basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir? • Çağımızın bilimsel, teknolojik, iktisadi, sosyal ve kültürel gelişmelerine uyumlarını sağlayıcı eğitim imkânları hazırlamak• İktisadi gücün arttırılması için gerekli beslenme ve sağlıklı yaşama şekil ve usullerini benimsetmek• Kısa süreli ve kademeli eğitim uygulayarak ekonomimizin gelişmesi doğrultusunda ve istihdam politikasına uygun meslekleri edinmelerini sağlayıcı imkânlar hazırlamak1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre bu amaçları gerçekleştirmek aşağıdakilerden hangisinin görevleri arasındadır? Aşağıdakilerden hangisi dönme hareketi yapar? Bilimsel yazılarda aşağıdakilerden hangisinin yapılmaması intihal kabul edilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir