S:1

Aşağıdaki maddelerden hangisi pürüzsüzdür?

Aşağıdaki maddelerden hangisi pürüzsüzdür? sorunun cevabı "Ayna" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Tuzlarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Kütlesi 50g , hacmi ise 10cm3 olan cismin yoğunluğunu kaçtır? Mani dinini kabul eden ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? (541...209) boş bırakılan yere< ,> veya = işaretlerinden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi "grup" için söylenemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Öznel yargı bildiren ifade yoktur? Yüce Allah tarafından nurdan yaratılan ve gözle görülmeyen varlıklara .........denir. Mal ve hizmet üretiminde kullanılan bedensel ve zihinsel çabaların tümüne ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi klasik koşullanma örneği değildir? Gerek bilimler, gerekse felsefe; var olanlarla ilgili çeşitli görüşler ileri sürer. Fakat varlığa ilişkin sordukları sorular ve varlık alanıyla ilgili yaklaşımları birbirlerinden farklıdır. Bilimler; var olan şeyleri parçalara bölerek farklı yöntem ve teknikler kullanır. Felsefe; var olanın tümünü konu edinir.Bu parçaya göre bilim ve felsefenin varlığa yaklaşımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi doğuştan gelen haklarımızdan değildir? Aşağıdaki ifadelerden hangisinde Zelle nin tanımı yapılmıştır. Duyu organlarımız sayesinde çevremizdeki nesnelerin; I – Renk II – Ses III – Kokugibi özelliklerinden hangilerini algılayabiliriz? Çocukların........................... kullanırken boyunlarını öne uzatarak ve sırtlarını kamburlaştırarak oturmaları zararlıdır.Yukarıdaki ifade hangi teknolojik ürünün yanlış kullanımından kaynaklıdır? I. Tek tanrı inancının İslamiyetle benzerlik göstermesiII. Türklerde ahiret inancının bulunmasıIII. Kurban ibadetine benzer ibadetlerin varlığıIV. Türk dilinin sadeliğiV. Türklerin birçok destan oluşturmasıYukarıdakilerden hangileri Türklerin İslam dinini benimsemesini kolaylaştıran faktörlerden değildir? Üç kenarı ve üç açısı olan şekil aşağıdakilerden hangisidir? Anadoluda uzun yıllar Osmanlı hakimiyeti altında huzur içinde yaşayan fakat sonrasında Avrupa devletlerinin kışkırtmasıyla ayaklanan millet aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda Akış Şemaları ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Alyuvar hakkında verilen bilgilerden biri değildir? Etkili bir iletişimde ses tonu, kullanılan sözcükler ve el- kol hareketleri ve mimikler çok önemli rol oynar.diyen birisi hangi önemli etkeni unutmuştur? misafir sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Hangi seçenekte "ki" nin yazımı yanlıştır? Peygamberimizin (sav) aşağıdaki hadisi şeriflerinden hangisi çocuklar arasında ayrım yapmamakla ilgilidir? Kuranı kerimin her biri 20 sahifa oluşan otuz bölümünün her birine ne denir ? Aşağıdaki maddelerden hangisinin yüzeyi pürüzsüzdür? Aşağıdaki davranışlardan hangisi iletişimi olumlu etkiler? Sally : Im bad at Turkish. How can I improve it?Ahmet : ....................... Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yalın durumda ad vardır? Kilosu 7 liradan 2 kilo muz, kilosu 5 liradan 3 kilo üzüm aldım. Satıcı bana 21 lira para üstü verdiğine göre, ben satıcıya kaç para vermişimdir? Birinci Dünya Savaşı sonunda İtilaf Devletleri ile Almanya arasında imzalanan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? ‘Türk kadını Kurtuluş Savaşımızda cepheye kağnılarla mermi ve yiyecek taşımış. Yukarıdaki cümleye aşağıdaki hangi soruyu sorarsak cevabını alamayız? Annem yaptığı kurabiye için 405 g, 213 g yağ, 382 g şeker kullanmıştır. Annem kurabiye için kaç kg malzeme kullanmıştır? Türk adının geçtiği ilkyazılı kaynak aşağıdakilerden hangisidir? 75 TL paramın 3/5 ini kardeşime verdim. Bana kaç TL kaldı? Navigasyon cihazları, telekomünikasyon işlemleri, uydular, uçaklar gibi örnekler veren Bilişim öğretmeni aşağıdaki BİT alanlarının hangisinden bahsetmektedir? Aşağıdaki parçalardan hangisi bir söylevden alınmıştır? Aşağıdakilerden hangisi omurga için doğrudur? '' Sakla samanı gelir ............ ''Atasözünde boş bırakılan yere hangisi gelmelidir ? I. Öğretici bir amacı olan bilim ve kültür konularında yazılmış eserlerin çoğu orta nesir özelliği taşır.II. Divan nesrinin önemli eserlerinden olan Kâtip Çelebinin Kabusnamesi süslü nesir örneğidir.III. Süslü nesirde secilere çok yer verilmiş, şiirsel bir dil kullanılmıştır.IV. Konu ve anlamın ikinci plana itildiği süslü nesirde yazarların amacı ustalık göstermektir.V. Şairlerin yaşamını anlatan, şiirlerinden örnekler veren tezkireler edebiyat tarihinin yerini tutar.Yukarıda numaralı cümlelerden hangisinde divan nesri ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır? Aşağıdakilerden hangisi soluk alıp verme sırasında kullandığımız bir yapı değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir