S:1

Sabit süratle yatay zeminde hareket eden bir cismin kütlesi arttıkça sahip olduğu ................. ..................... artar
Cümlede boş bırakılan yere aşağıda verilenlerden hangisi gelmelidir?

Sabit süratle yatay zeminde hareket eden bir cismin kütlesi arttıkça sahip olduğu ................. ..................... artarCümlede boş bırakılan yere aşağıda verilenlerden hangisi gelmelidir? sorunun cevabı "Kinetik enerji" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
İçki içmek, kumar oynamak, arkadaşlarımızla alay etmek, lakap takmak gibi dinimizce yasaklanan davranışlara ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi yazılı kurallara örnektir? Ali çalışkandır (P) önermesi basit, Ali çalışkan değildir (-P) önermesi bileşik önermedir.Buna göre bir önermenin bileşik olması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? Aşağıdakilerden hangisi boşuna uğraşmak anlamındadır? Eber Gölü hangi ilimizdedir? Bütün canlılar beslenirler, büyürler ve hayatlarının sonunda ............................. cümlenin sonuna hangi ifade gelmelidir? David : How was your summer holiday?Mike : It was great. I had a chance to improve my English and Spanish.David : Really? How could you do that?Mike : - - - - . Hangi kelime tek başına cümledir? Kur ‘an – ı Kerim , Hz. Muhammed ‘e hangi yıllar arasında indirilmiştir ? Yeni şair, yeni sanat adamı insanda kendisinden öncebilinmeyen birtakım duygular bulan yahut o duygularıyaratan kişi midir? Hayır, hiçbir sanat adamı insandayeni bir duygu bulmaz, yeni bir duygu yaratmaz. Zaten var olan duyguları söyler. Ancak öyle söyler ki biz o duyguların, o şairlerin söylediğinden başka türlü söylenmeyeceğini, o şairin duygularına en uygun deyişi bulduğunu anlarız.Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir? Aşağıdakilerden hangisinin inanç sistemi diğerlerinden farklı özellikleresahiptir ? Aşağıdaki cümlelerin hangisi eşsesli (sesteş) kelime değildir? Coğrafi özellikleri benzerlik taşıyan yerlerde canlı türleri arasında da benzerlikler bulunur.Buna göre aşağıda verilen yerlerden hangileri arasında yaşayan canlılar arası benzerlik daha fazladır? Emperyalizm bir devletin başka bir toprak parçasını ve kaynaklarını kullanması ve yayılmacılıktır.Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemalin emperyalizme karşı ilk tepkisidir? Aşağıdakilerden hangisi Hazarların özelliklerinden biridir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 6 hafta ve 45 gün kaç gün eder? Başarmak için işin sihrini bilmek lazım. cümlesinin kaçıncı sözcüğünde hece düşmesi vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesnel yargı bildirir? Aşağıdaki sıralamalardan hangisi küçükten büyüğe doğru yapılmıştır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi zekat, sadaka ve kurban gibi ibadetlerin topluma sağladığı faydalardan biridir? Dünyanın Güneş etrafında yaptığı hareketine ..........denir. Dünyanın kendi ekseni etrafında yaptığı harekete ise .........denir. Alışverişlerde ödenen paranın bir kısmının vergi olarak devlet hazinesine aktarılmasını sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? - - - - gömleğimi yıkadın mı?Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilirse ‟gömlek sözcüğünün niteliği belirtilmiş olmaz? Mekkeli müşrikler, Hz.Muhammedi (sav.) davasından vazgeçirmeye çalışmışlardır. Bunda başarılı olamayınca Ona ve İslama inananlara çeşitli işkenceler ve ambargolar uygulamışlardır. Fakat Peygamberimiz davasından vazgeçmemiştir.Bu metinde Hz. Muhammed (sav.)in hangi yönü vurgulanmaktadır? Hz. Muhammed´in hangi akrabasının adı "Abdülmuttalip"tir? Hierapolis hangi ilimizdedir? Ekim ayı hangi mevsimdedir? Can kırtasiyeden tanesi 2,75 TL olan kalemler- den bir kaç tane satın alarak kırtasiyeciye15 TL veriyor.Buna göre Canın alacağı para üstü en az kaç liradır? Şiir ve İnşa isimli makale aşağıdaki yazarlardan hangisi tarafından yazılmıştır? Erzurum ve Sivas Kongrelerinde manda ve himaye düşüncesi reddedilmiştir Buna göre,ulusal mücadelede aşağıdakilerden hangisine karşı çıkılmıştır? Atatürkün özelliklerine uymayan seçenek hangisidir? 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre,aşağıda yer alan özel öğretim kurumunun hangisi açılmasına izin vermek ve bunları denetleme görevi Milli Eğitim Müdürlüğünün kapsamına girmez? Boy : Would you like to learn an interesting fact?Girl :Sure, what is it?Boy :The name Bill - - - - from William. "Burhan a tanımadığı bir adam oyuncak vermek istiyor"Burhan​, bu durumda adama nasıl bir davranış göstermelidir? 1.Gözleri görmeyen birinin karşıdan karşıya geçmesine yardım ettim.2.Sadece kendi okulum için düzenlenen yardım kampanyalarına katılırım.3.Öğretmenimize okulumuzdaki ekonomik durumu kötü olan arkadaşlarımız için bir yardım kampanyası düzenlememiz konusunda bir öneride bulundum.Yukarıdaki davranışlardan hangileri doğrudur? Vurgulanmak istenen sözcük yüklemin hemen önünde yer alır.Buna göre Aslı memleketine yarın gidecekmiş. cümlesinde hangi sözcük vurgulanmak istenmiştir? İstiklal Marşımızın yazarı kimdir? Bir cismin bulunduğu konumdan başka bir yere gitmesine ne denir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir