S:1

Fiziksel anlamda yapılan işin birimi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

Fiziksel anlamda yapılan işin birimi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? sorunun cevabı "Joule" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Güneş gibi parlayan güzel kaşağının dişlerine baktım. Çok keskin ve sivri idi. Biraz köreltmek için duvarın taşlarına sürtmeye başladım. Dişleri biraz köreldi. Atlara tekrar sürdüm kaşağıyı. Atların hiçbiri durmuyordu yine. Kızdım, öfkemi sanki kaşağıdan çıkarmak istedim. On adım ilerideki çeşmeye koştum. Kaşağıyı yalağın taşına koydum. Yerden kaldırabileceğim en ağır taşı bularak kaşağıya hızlı hızlı vurmaya başladım.Bu metinde aşağıdaki hikâye unsurlarından hangisine yer verilmemiştir? İnsan aşağıda verilenlerden hangilerini aklı sayesinde yapabilir, bulabilir? Hendek savaşında Medinenin etrafının hendekle kazılmasını öneren sahabe kimdir? Yağmur, kar, dolu, rüzgâr gibi olayların gerçekleştiği katman aşağıdakilerden hangisidir? Kemosentetik canlılarda organik madde üretimi için gerekli enzimler aşağıda verilen organellerin hangisinde sentezlenir? A x 33 = 3432Yukarıda verilen çarpma işleminde A kaçtır? SIRA kelimesinin ingilizcesi hangisidir? Bak - Dinle - Hisset yönteminde Bak ne anlama gelir? Aşağıdaki cümlenin hangisinin sonuna soru işareti (?) getirilmelidir? Edirne Selimiye Camisini ziyaret eden turistlere bilgi veren cami imamı,cami içini şöyle tanıtmıştı:Yüksekçe ve merdivenli olan bu yere...............denir. Burası hutbe okumak amacıyla kullanılır. Burası da insanlara öğüt verme amacıyla...............verilen yer olan kürsüdür. .............. ise imamın namazda durduğu yerdir.Boşluklar doğru olarak sırasıyla nasıl tamamlanır? Karpuzları kollarıyla kavramış, gelip geçenlerle selamlaşıyor, bir yandan da kucağındakilerin yerlere saçılmasını engellemeye çalışıyordu.Yukarıdaki cümlede kaç sözcük çoğul eki almıştır? Aşağıdaki davranışlardan hangisi toplumsal duyarlılığa örnektir? I. problemi belirlemekII. uygulama sonucu başarılı olmadıysa tekrar araştırmakIII. doğru düşünceyi uygulamakIV.düşüncelerin doğru olup olmadığını anlamak için araştırma yapmak V. problemi çözmeye yönelik fikirler üretmek Yukarıda, buluş yapma sırasında izlenecek aşamalar verilmiştir. Bu aşamalar, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır? Aşağıdaki âlimlerden hangisi hadis alanında meşhurdur? Zor durumda kalmış kişilere .............etmeliyiz. Boşluğa hangi ifade gelmelidir? Hangisi yardıma ihtiyaç duyulduğunda aranabilecek numaralardan biri değildir? Bana şunlar hakkında söz verin, ben de size cenneti müjdeleyeyim:- Konuştuğunuz zaman doğruyu konuşun!- Söz verdiğiniz zaman sözünüzü yerine getirin!- Size emanet edileni koruyun!...Peygamberimiz bu sözü ile insanlar arasında aşağıdakilerden hangisini tesis etmeyi hedeflemiştir? Aşağıdakilerden hangisi namaza hazırlık şartlarından olan Hadesten Taharet sınıfına dahil değildir? Yurdumuzun orman bakımından en zengin bölgesi aşağıdakilerden hangisidir? Bir soruyu 80 saniyede çözen bir öğrenci 15 soruyu aynı hızla kaç dakikada çözer? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memurlara verilen mazeret izinlerinden hangisi yanlıştır? Bir sürüde 16 kuzu, kuzuların iki katı keçi ve kuzu ile keçilerin toplamının 15 eksiği kadar da koyun vardır. Sürüdeki hayvanların ayaklarının sayısı kaçtır? Hz. Muhammed(sav) Mekkeden Medineye kaç yılında ve kiminle hicret etmiştir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi diğerlerinden farklı bir ek almıştır? Aşağıdakilerden hangisi dua içermez? Adak kurbanı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerin hangisinde -ecek, -acak eki, eklendiğisözcüğü sıfat-fiil yapmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Türkiyede yaz mevsimin başlangıç tarihinde görülen olaylardan değildir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur? Aşağıdakilerden hangisine pozitif ayrımcılık yapılmasına gerek yoktur? Aşağıdaki sayılardan hangisi bir doğal sayının hem karesi hem de küpü şeklinde yazılabilir? Aşağıdakilerden hangisi en büyüktür? Ak kelimesinin eş anlamlısı nedir? Aşağıdakilerden hangisi 100 metreye eşittir? 60, 67, 74, 81, ...... örüntüsünü aşağıda-ki seçeneklerden hangisi tamamlar? A: Can I work at the animal shelter at weekends?B: - - - - . You are too young. Teacher : Do you think weather conditions affect our emotions?Henry : I think it affects our emotions. I always feel anxious on stormy days. I feel tired and I dont want to do anything.Linda : I am not sure, but I feel energetic on sunny days. I want to stay outside all day.April : I think it doesnt affect my emotions. I always find something to feel good.Yukarıdaki diyaloğa göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin birden fazla anlamı (sesteşi) vardır? Her gün kumbarasına 50 kr. atan Yiğit 8 günün sonunda kaç lira biriktirmiştir? 6A7 < 696 ifadesinin doğru olabilmesi için " A " yerine kaç farklı rakam yazılabilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir