S:1

Su ortamında cisimlere etki eden sürtünme kuvvetine ............................... denir
Cümlede boş bırakılan yere aşağıda verilenlerden hangisi gelmelidir?

Su ortamında cisimlere etki eden sürtünme kuvvetine ............................... denirCümlede boş bırakılan yere aşağıda verilenlerden hangisi gelmelidir? sorunun cevabı "su direnci" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Yazının kullanılmasının aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırması beklenmez? Ürünlerin üretim, dağıtım, tüketimleri ile ilgili,I. Tarlada buğday yetiştirmek - üretimII. Marketten bisküvi almak - dağıtımIII. Yemekte ekmek yemek - tüketimEşleştirmelerinden hangileri doğrudur? • Hz. İbrahimin sadakatini oğlu İsmailin teslimiyetini anlamamızı sağlar.• 4 gün sürer.• Paylaşma ve dayanışmayı geliştirir.Hakkında bilgiler verilen bayram aşağıdakilerden hangisidir? Ailenin gelirleri ile giderleri arasındaki dengeyi gösteren çizelge veya listeye ne ad verilir? Düzensiz ve şiddeti yüksek sesler....... neden olur.Yukarıdaki cümlede noktalı gere ne gelmelidir? Bir deneyde,•Aynı hacimde etil alkol ve su, özdeş plastik kaplara konuyor.• Kapların tabanına yakın aynı noktalardaniğneyle birer delik açılıyor. •Kaplardaki deliklerden fışkıran sıvılardan hangisinin daha uzağa gittiği gözleniyor.Bu deneyde sıvı basıncını etkileyen faktörlerden hangisinin etkisi gözlenmektedir? Hangisi yönetim birimlerinden değildir? Yaya kaldırımında yürürken aşağıdakilerden hangisini yapmamız doğru değildir? Peygamberimizin doğum tarihi hangisidir? Enerji iletim hızını;I. Maddenin cinsiII. Maddenin iki ucu arası sıcaklık farkıIII. Maddenin yüzey alanıfaktörlerinden hangileri etkiler? Ben onları göremem, onlar beni görürler Güzel düşüncelere güç ve kuvvet verirlerBu beyitte verilen mesajı aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisi anlatmaktadır? A: - - - - is Johns party?B: It is at Sea Cafe. It is next to the library. İslam dininin peygamberi olan Hz. Muhammed kaç yıl yaşamıştır? ... Encîr hâr u ratbdur. Bedeni semürdür, tabîatı yum-şadur, öksürüğe eyüdür, balgamı bişürür, safrâyı arturur. Çok yemek giciyik eyler ve ıssı mizâclu kişilere sıtma getürür. Islâhı ekşi nesneler iledür ammâ yubûseti giderür ve susuzlığı keser ve bevl yolını arıdur. Taze vaktında olsa akreb sokduğı yere vursalar hoş eder. Kurusı vaktında dahi hem yeyeler hem akreb urdığı yere vuralar mazarratın giderür...Bu metin aşağıdaki eserlerin hangisinden alınmıştır? Çam devirmek, bilmeyerek ve istemeyerek karşısındakini söz ve davranışlarıyla incitmek anlamına gelir. Aşağıdaki deyimlerden hangisi çam devirmek deyimine anlamca yakın değildir? Aşağıdakilerden hangisi eş sesli (sesteş) sözcük değildir? 4x100 + 6x1 + 2x0,1 + 8x0,001Çözümlenmiş şekli yukarıdaki gibi olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Acemi sözcüğünün zıt (karşıt) anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Isı madde üzerinde hal değişimine neden olur. Aşağıdaki durumlardan hangisi bu olaya hal değişimi değildir ? Aşağıdakilerden hangisini yaparsak kazaya sebep olabiliriz ? Aşağıdaki seçeneklerde ahiretle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? O takva sahipleri ki bollukta ve darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve insanları affederler.Allah iyilik edenleri sever. (Âl-i İmrân suresi, 134. ayet) O müminler ki, emanetlerine ve ahitlerine (verdikleri sözlerine) riayet ederler. (Müminun suresi, 8. ayet) Verilen ayetler aşağıdakilerden hangisini düzenlemeye yöneliktir? Lozan Barış Antlaşması kaç tarihinde imzalanmıştır? T.C. Anayasasına göre Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçim dönemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? I. Halkın anlayacağı bir dilde ve onları ilgilendiren konularda eserler vermiştir.II. Hece ile denemeleri olmakla birlikte şiirde genellikle aruzu kullanmıştır.III. İlk mizah dergimiz Diyojendeki yazılarıyla mizah edebiyatımızın kuruluşunda emeği olmuştur.IV. Eserlerinde olayın akışını keserek ansiklopedik bilgiler vermesi anlatım tekniğinin en belirgin özelliklerindendir.V. Eserlerini sanat için sanat anlayışıyla oluşturmuştur.Yukarıdaki özelliklerden hangileri Ahmet Mithat Efendiye aittir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikilemeyi oluşturan sözcükler yakın anlamlıdır? Karbonhidratlar fazla tüketilirse ...................................... sebep olur. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Mondros Ateşkes antlaşmasından sonra yurdumuzun bir çok şehri düşmanlar tarafından işgal edilmiştir.Aşağıdakilerden hangisi işgal edilen şehirlerimizden birisi değildir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin sonuna –cı eki getirildiğinde anlamlı bir kelime türetilmez? Hangisinde –i ekinin yaptığı görev farklıdır? Bir çıkarma işleminde eksilen 888 ve çıkan 799 dur. Fark kaçtır? Aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün katıldığı ilk savaştır? Makarna, arpa, buğday, patates ne bakımından zengindir? Sistemli bir çalışma yaşamı ve belirlenmiş kuralların uygulanmasının başarıyı getireceğini bu nedenle örgüt yönetiminin bilimsel olması gerektiğini öne süren bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? Kemik ve diş gelişimi için gerekli olan, en çok yumurta,balık,süt ve peynirde bulunan vitamin hangisidir? Kim bir kişiyi hakkı olmaksızın öldürürse, muhakkak ki o bütün insanları öldürmüş gibidir. Kim de (bir kişinin hayatını kurtarmak suretiyle) yaşatırsa bütün insanları yaşatmış gibi olur.Yukarıdaki ayette hangi dokunulmazlığa değinilmiştir? Parasını en akıllı kullanan kimselere ne denir? ( ) Başkaları tarafından sevilmek için onların yaptıkları kötülükleri görmezden gelmeliyiz.( ) Şaka olarak birisiyle alay etmek kötü davranış sayılmaz.( ) İslam dini başkalarının kusurlarını araştırmayı hoş görmez.( ) İlk indirilen ayetler Müddesir Suresi'nin ilk 5 ayetleridir.Yukarıdaki cümlelerin başına doğru ise D, yanlış ise Y yazarsak doğru harf sıralaması nasıl olur? I - yutakII - burunIII - gırtlakIV - akciğerlerV – soluk borusuSolunum sistemine ait bazı organlar yukarıda verilmiştir. Buna göre soluk alma sırası aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir