S:1

Bir sistemde toplam enerjinin değişmemesine .............. denir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıda verilenlerden hangisi gelmelidir?

Bir sistemde toplam enerjinin değişmemesine .............. denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıda verilenlerden hangisi gelmelidir? sorunun cevabı "enerjinin korunumu" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Eski Türk devletlerinde devletin başındaki kağana Tanrı tarafından verildiğine inanılan güce ......... .......................... denirYukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? I. Dünya Savaşı sonunda Avusturya ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Yeni İlm-i Kelam dönemi âlimlerimizden biri değildir? İskandinav Yarımadası üzerinde bulunan ülkelerde mayıs ayının son haftasında 24 saate yakın gündüz süresi yaşanır. Ağustos ayının sonlarına doğru ise geceler yarı aydınlık geçer. Beyaz gecelerde İskandinav ülkelerini, günü doyasıya yaşamanın coşkusu sarar. Buna bağlı olarak bu ülkelerde şölenler, festivaller düzenlenir.Bu durum turizm faaliyetleri üzerinde etkili olan faktörlerden hangisine örnek olarak gösterilebilir? Karşıdan karşıya geçişte en güvenli yol neresidir? 30 – 29 – 31 – 30 – 32 – 31 – 33 - ? Aşağıdakilerden hangisi yazılı kurallardandır? Bill : Lets choose a fun ride. Which one is more enjoyable? Do you like riding on a carrousel?Mike : I dont like carrousel. I think wave swinger is more enjoyable.Mary : I dont agree. Wave swinger is more dangerous than carrousel. It is thrilling.Lilly : Dont worry! We have enough token, so we can get on all of them.Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Peygamber'imizin aile hayatı ile ilgili hangisi doğru değildir? Aşağıdakilerden hangisi yaşatmanın sevgi işi olduğunu gösteren bir örnek sayılamaz? Aşağıdakilerden hangisi hikayenin temel unsurlardan biri değildir? Aşağıdaki ölçeklerin hangisiyle yapılan Türkiye haritasında Kocaeli daha geniş yer kaplar. Aşağıdakilerden hangisi milli kültürümüzü yansıtan bir oyun değildir? Aşağıdaki devletlerden hangisi I. Dünya savaşı devam ederken ülkesinde rejim değişikliği Olduğu için savaştan çekilmek zorunda kalmıştır? Kaşgarlı Mahmutun Türkçenin Arapça kadar zengin bir dil olduğunu ortaya koymak için yazdığı eser aşağıdakilerden hangisidir? Türkiye Cumhuriyeti, 1934te Balkan Antantının, 1937 yılında ise Sadabat Paktının kurulmasına öncülük etmiştir.Aşağıdakilerden hangisi Türkiyenin amaçlarından biri olamaz? Aşağıdakilerden hangisi birden çok varlığı belirtmektedir? Kısa kenarı 10 cm, çevresi 70 cm olan dikdörtgenin bir uzun kenarı kaç cm'dir? Devrede pilin ürettiği elektrik enerjisini devrenin diğer elemanlarına taşıyan devre elemanı hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çoğul ad vardır? Baba, oğlunun fenalığını istemez. Bu atasözünde bulunan isim tamlamasının tamlayan ve tamlananında hangi ses olayları olmuştur? Otomobil lastiklerinin basınçlarını ölçmek için kullanılan araçlara ne ad verilir? Bitki örtüsünün zayıf olması aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin oluşumunu etkileyen bir faktör değildir? Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Zaferleri`nin sonuçlarından biri değildir? İyi stresin insanda meydana getirdiği etkiler aşağıdakilerden hangisidir? 3 bütün kaç yarım eder? Sınıf içi iletişim sürecinde aşağıdakilerden hangisi hatalı bir öğretmen davranışıdır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükleminin kökü diğerlerinden farklıdır? Peygamberimiz , 622 yılındaki Hicret sırasında İslamın ilk mescidi olan ......... ................. ni yaptı. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Birinci Dünya savaşı öncesi birliğini geç tamamlayan devletler aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi aile tarihini araştıran birisi tarafından yapılmaz? Aşağıdakilerden hangisi örf ve adetlerimizdeki dinî motiflerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Ca sembolü ile gösterilir? 0,0000000015 sayısının 10 kuvveti olarak gösterimlerinden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazıların bölümlerinden biri değildir? Kıyamet günü kulun hesaba çekileceği ilk ameli aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi -cı eki aldığında bir meslek adı oluşturmaz? Dünyanın dönüş yönü aşağıdakilerden hangisidir? İlim ilim bilmektirİlim kendin bilmektirSen kendini bilmezsinYa nice okumaktır Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Genleşme en fazla ......., sonra ....... en az ...... ‘larda görülür. Boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir