S:1

Bir cismin ağırlığı aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?

Bir cismin ağırlığı aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir? sorunun cevabı "Cismin şekline" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aysel' in 253 cm, Gamze' nin 3 m 98 cm, Emine' nin 4 m kumaşı vardır.Hangisinin kumaşının uzunluğu daha fazladır? Başarılı olmak için ............ yaparım. Cümlesini hangi kelime ile tamamlarız? Arkadaşımız aşağıdakilerden hangisini isterse mümkünse kabul etmemeliyiz? Hiyeroglif adı verilen resim yazısı aşağıdaki uygarlıklardan hangisine aittir? Aşağıdakilerden hangisi Atebetül Hakâyık için söylenemez? Faaliyet gösteren tüm organizasyonlarda geleceğe yönelik amaç ve hedeflerin belirlenmesine ve bu hedeflere ulaşılabilmesi için yapılması gerekli işlemlerin tespit edilmesine imkan sağlayan yönetim tekniğe ne ad verilir? Mineral çeşitleri için verilen aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Bölgesel amaçlarla kurulan milli cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında nerede birleştirilmiştir? Gökte top sesleri var, belli, derinden derine; Belki yüzlerce şehir sesleniyor birbirine.Bu dizelerde ağır basan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? Okunuşu verilen sayılardan hangisinin yazılışı yanlış verilmiştir? Aşağıdaki altı çizili kelimelerin hangisi diğerlerinden farklıdır? Tarihteki ilk kütüphaneyi hangi uygarlık kurmuştur? İslam dini topluma yerleşen örf ve adetleri dikkate almıştır. Fakat bu uygulamalardan bazılarını hoş karşılamamıştır.Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin hoş karşılamadığı uygulamalardan biridir? Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı beslenme için gerekli bir besindir? Herhangi bir konuda bilgi vermek, yol göstermek amacıyla şiir yazmak isteyen şairin kullanması gereken şiir türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi tarihî yapıtlarımızdan biri değildir? Hangi cümlede kinin yazımı doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi toplumsal barışın oluşmasına katkı sağlamaz? Aşağıdakilerden hangisi namaz abdestinin farzlarından biri değildir? Peygamber Efendimizi daha iyi tanımak, onun sünnetlerini anlamak amacıyla her yıl 20 Nisanda ülkemizde düzenlenen etkinlik aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozmaz? Hastalık ve yolculuk gibi özürlerle tutulamayan oruçların daha sonra aynı gün sayısınca tutulmasına ne ad verilir? 20 ve 36 litrelik iki damacana limonata birbirine karıştırılmadan ve hiç artmayacak şekilde eşit hacimli en büyük şişelere doldurulacaktır. Bu iş için en az kaç şişe gerekir? Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili kelimenin sesteşi vardır? Hangi cümlede yazım yanlışı yoktur? Allah tarafından Hz.Muahmmede (sav) Cebrail vasıtasıyla indirilen kitap hangisidir ? Aşağıdakilerden hangisi basıncı etkileyen faktörler arasında yer almaz? Aşağıdaki sıvılarla ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? Osmanlı Devleti'nde, 1718de imzalanan Pasarofça Antlaşması ile başlayan ve 1730da Patrona Halil İsyanı ile sona eren dönem aşağıdakilerden hangisidir? I. Eğer yerde ve gökte Allahtan başka tanrılar bulunsaydı, yer ve gök, (bunların nizamı) kesinlikle bozulup gitmişti... Enbiyâ suresi, 22. ayet.II. (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.(Fatiha Suresi) Yukarıdaki ayetlerde İslam dininin hangi özelliğinden bahsedilmiştir? Sosyal devlet çalışabilir durumdaki herkesin çalışabilmesi için iş yerleri açar, toplumdaki herkesin çalışabilmesi için gerekenleri yapar.Verilen ifade sosyal devlet anlayışıyla ilgili aşağıdaki gerekliliklerden öncelikle hangisi ile ilgilidir? Belgin 38 kalemi arkadaşlarına yedişer dağıtınca kendisine 3 kalem kalıyor. Belgin kalemleri kaç arkadaşına dağıtmıştır? Hangisi eşsesli bir sözcüktür? Okumaya yöneldiğimiz zaman, özellikle farklı insanların hayatına, kendimize ve dünyaya dair bilgilerimizi ve kavrayışımızı geliştirici hikâyeleri seçeriz. Bilim insanlarının bizlere sunduğu eserleri ise bilimsel gerçekleri öğrenmek için değil, bu gerçeklerin günlük yaşantımıza etkisini anlamak için okuruz. Evren, gezegenimizin geçmişi, uzayda yaşam olasılığı gibi günlük yaşantımızla ilgili olmayan ama çok merak edilen konular bize ilgi çekici gelirken uzmanlar dışındaki kişilerin anlayamadığı geniş kapsamlı, soyut konular pek fazla ilgimizi çekmez.Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? Aşağıdakilerden hangisi elektrik enerjisini ısı enerjisine çevirir? Sorumluluk bilincini ve Allaha karşı gelmekten sakınmayı ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? 1. Tekerlemelere yer verilir.2. Gerçek hayatta yaşanmış ya da yaşanabilir olaylar anlatılır.3. Olayın geçtiği zaman ve mekân belirsizdir.4. Millî değerlere yer verilir.Yukarıdakilerden hangileri masal türünün özelliklerindendir? Aşağıdakilerden hangisi İslam dinindeki inançla ilgili yorumlardan biridir? Bir sayının üç eksiğinin iki katının bir eksiği ifadesini gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? -Türk ordusu silahsızlandırılıp terhis edilecek.-İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek durumlarda işgal hakkı olacak.İtilaf Devletleri yukarıdaki Mondros Ateşkes Antlaşması maddelerine göre asıl neyi amaçlamıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir