S:1

Aşağıda verien gezegenlerin uyguladığı kütle çekim kuvvetlerinin sıralaması hangi
seçenekteki gibi olmalıdır?

Aşağıda verien gezegenlerin uyguladığı kütle çekim kuvvetlerinin sıralaması hangiseçenekteki gibi olmalıdır? sorunun cevabı "Satürn> Dünya> Venüs> Merkür" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
İle edatı aşağıdaki cümlelerin hangisinde birliktelik ilgisi kurmuştur? • Asıl adı Numan b. Sabittir.• Lakabı İmam-ı Azamdır.• Fıkhul-Ekber isimli eseri vardır.Hakkında bilgi verilen âlim aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi kişisel bakım eşyalarımızdandır? Aşağıdakilerden hangisi aslı değiştirilmiş ( tahrif ) kitaplardan biri değildir? 13. yüzyılda Türk dilinin ayrı coğrafi bölgelerde kullanılmasıyla Türkçe, Doğu Türkçesi ve Batı Türkçesi olmak üzere iki kola ayrılmıştır. Doğu Türkçesi 15. yüzyıldan sonra - - - - adını almıştır.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Türk Dil Kurumu ne zaman kurulmuştur? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi çatı bakımından farklıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır? Ses ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yan­lıştır? 06 Aralık 2015 Pazar günü yapılacak Milli Eğitim Bakanlığı Görevde Yükselme sınavının soruları aşağıda yazılı bakanlık biriminin hangisi tarafından hazırlanacaktır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bir toplum içinde veya insanlar arasında benimsenmiş ve yaşatılmakta olan her türlü duyuş, düşünüş, davranış, kural ve kıymettir. Söz ve davranışların doğru, yanlış, güzel, çirkin, iyi ve kötü şeklinde tanımlanmasını sağlayan temel etkendir.Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Neden böyle düşman görünürsünüzYıllar yılı dost bildiğim aynalarBu metin aşağıdaki bilim ya da sanat dallarından hangisine aittir? Ona güvenebilirsiniz, hep doğru konuşur. cüm- lesindeki altı çizili kelimenin karşıt anlamlısı aşağıdakilerin hangisinde kullanılmıştır? • Süt• Ekmek• Yumurta• EtVerilen besinlerden hangisinin içeriği diğerlerinden farklıdır? Bir sesin işitilmesi sırasında aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha önce gerçekleşir? Bir çiçekli bitkide çiçek kısmı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki isimlerden hangisi türemiş isim değildir? David : How was your summer holiday?Mike : It was great. I had a chance to improve my English and Spanish.David : Really? How could you do that?Mike : - - - - . Aşağıdakilerden hangisi asal sayı değildir? Mustafa Kemalin lise öğrenimini yaptığı Manastır şehrinde, çeşitli din ve ulustan insanlar yaşamaktaydı. Fransız İhtilalinin etkisiyle bu uluslarda, bağımsız yaşama duyguları gelişmeye başlayınca aralarında çekişmeler ortaya çıktı.Manastırdaki bu sosyal ortamın Mustafa Kemalin üzerindeki etkisi, aşağıdakilerden hangisi olabilir? Su dolu bir bardağın içindeki pipetin dışarıdan bakıldığında kırılmış gibi görünmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 6 tane eş yarımdan kaç tane bütün elde edilir? Dünyanın etrafını saran katmana ........................... adı verilir. Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidr? Mudanya Ateşkes Antlaşmasında Türk heyetinin başkanlığını aşağıdakilerden hangisi yapmıştır? Sokratesçi bilgi edinme yöntemine diyalog ya da kar- şılıklı konuşma yöntemi diyebiliriz. Bu yöntem ironi ve mayotik olmak üzere iki evreden oluşmaktadır. Birinci evre olan ironi de gerçek bilgiye giden yolu sanılara saplanarak kapatan insanın, zihinsel arınmasını gerçekleştirmesi amaçlanır. Çünkü Sokratese göre ancak hiçbir şey bilmediğini bilen insan bilgiye açık insandır.Bu parçada bilgi edinme sürecinde ilk olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerektiği vurgulanmaktadır? İtilaf devletlerinin birlikte işgal ettikleri ilk Osmanlı toprağı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi dikdörtgen ve paralelkenarın ortak özelliğidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hem yapım hem de çekim eki almıştır? Din felsefesinin amacı; dini inanca göre değil, akla, mantığa dayanarak açıklamak ve sorgulamaktır. Din, felsefi açıdan bakıldığında, kendi içindeki önermelerle temellendirilemez. Çünkü dinin önermeleri eleştiriye ve sorguya kapalıdır. Dini önermeleri, temellendirilmek için ona objektif olarak bakıp eleştirmek gerekir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin amaçlarından biri olamaz? Aşağıda verilen özelliklerden hangisi iç gezegenlere ait değildir? Teknolojinin gelişimi her geçen gün daha fazla bilginin üretilmesini sağlıyor. Günümüzden yirmi yıl öncesine kadar haberler sadece TV, gazete ve radyonda takip ediliyordu. Günümüzde internet sayesinde, akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar aracılığıyla da takip edilebiliyor. Işığın madde tarafından tutulması olayına ..........denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Kâbenin etrafında yedi defa dönmeye tavaf denir.Bu dönüşlerden her birine ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi, Büyük Selçuklu Devletinin sınırları içinde çeşitli dinlere mensup insanların bir arada yaşadığının göstergesidir? Donmakta olan saf bir maddenin .............................. sabit kalır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre usulsüz müracaat veya şikâyette bulunmak fiili aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini gerektirir? Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kişi zamiri yoktur? Aşağıdakilerden hangisi geleneksel el sanatlarımızdan biri değildir? Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük sıfat değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir