S:1

Aşağıdakilerin hangisinde iş, oluş ve durum fiilleri sırasıyla verilmiştir?

Aşağıdakilerin hangisinde iş, oluş ve durum fiilleri sırasıyla verilmiştir? sorunun cevabı "Seçmek, çürümek, uyanmak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Sodyum bikarbonat (NaHCO3) çözeltisi evlerde beyaz eşyaların (buzdolabı, fırın gibi) temizliğinde tercih edilen bir maddedir.Bu kullanım alanı sodyum bikarbonatın hangi özelliğinden kaynaklanır? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde mecazlı bir anlatım vardır? (I) Çernobil Reaktör Kazasında en yüksek dozda radyasyona maruz kalanlar acil durum çalışanları oldu. (II) Bunları Çernobilin diğer personeli izledi. (III) Zaman içinde Çernobilde çalışanları kurtarmak için görevlendirilen bu görevliler önemli ölçüde radyasyona maruz kaldılar. (IV) Bu görevlilerden bazıları için maruz kaldıkları radyasyon öldürücü oldu. (V) Bölgede doğan ve iyodine maruz kalan hayvanların sütünden içen çocuklarda tiroid kanseri çok sık görüldü. (VI) Olayın olduğu 1986dan 2002 yılına kadar olan sürede 4000den fazla çocukta bu kanser görüldü.Bu parça iki paragrafa bölünmek istense ikinci paragraf numaralı cümlelerden hangisiyle başlar? Peygamberimiz ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi, sınav kaygısının sınav performansı üzerindeki olumsuz etkilerindendir? Aşağıdakilerden hangisi edebîeser için söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi biliminniteliklerinden değildir? 3, 4, 7 ve 2 rakamları ile yazılabilen 5'ten küçük en büyük ondalık kesir aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kaynaştırma harfi yoktur? Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre geç gelen öğrencilerin derse alınma şekli ve süresi nasıl kararlaştırılır? 30, 45, ?, 75, ?, 105 örüntüde soru işaretlerinin yerine hangi sayı gelmelidir? Kanunla oluşturulan tekele ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi besin türlerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi depremde can ve mal kaybına neden olan en önemli nedenlerdendir? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına "D", yanlış olanların başına "Y" yazınız.(....) Tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşması, Hititler ile Mısırlılar arasında imzalanmıştır.(....) Şamran, Frigler döneminde yaşamış tanrılardan biridir.(....) Frigler'in kralları ve soylu kişiler için inşa ettikleri tepe görünümlü mezarlara "Tümülüs" adı verilmektedir.(....) Ölümden sonra yaşama inandıkları için mezarlarını oda biçiminde yapan uygarlık Lidyalılar'dır.((....) Taş işçiliğinde çok ileri giden ve tarımı geliştirmek için Anadoluda "Şamran" adı verilen su kanalları kuran uygarlık Urartular'dır. A - - - - is a person who looks after babies or children when their parents are away. Aşağıdakilerden hangisi isim kelimesinin eş anlamlısıdır? (I) Yılan derisinin dayanıklılığı, aşınmaya karşı direnci çağlar öncesinden bilinen bir şeydi. (II) Yılanlar, kâh taşın toprağın üstünde kâh çalı çırpının içinde sürünürler. (III) Araştırmacılar yılan derisiyle ilgili araştırmalarını derinleştirince bu derilerin aynı zamanda sürtünmeyi azalttığını da keşfettiler. (IV) Yılan derisinden pulların yapısına ve dizilişine benzer bir malzeme ürettiler. (V) Bu malzeme sürtünmeyi yüzde kırk oranında azaltan bir özelliğe sahip. (VI) Sürtünmenin yüzde bir azaltılması bile önemliyken yüzde kırk azaltılması heyecan vericiydi.Bu parçadaki numaralı cümlelerden hangisi, düşüncenin akışını bozmaktadır? Verilen özelliklere ait olan geometrik şekil hangi şıkta verilmiştir?- 12 ayrıtı var.- 8 köşesi var.- 6 yüzü var.- Tüm yüzleri kare Geçmiş zamanda yaşamış canlıların yer kabuğu kayaçları içindeki kalıntıları veya izlerine ne denir ? Michael - - - - in the street when he - - - - an old friend. Aşağıdaki insan faaliyetlerinden hangisi çevre kirliliğine yol açmaz? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde önyargı vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "daha" kelimesi "henüz" anlamında kullanılmıştır? Hz. Muhammed danışarak iş yapmaya önem verirdi. Kendi görüşü farklı da olsa çoğunluğun görüşüne göre hareket ederdi.Böyle yapmakla peygamberimizin aşağıdakilerden hangisini hedeflediği söylenemez? Aşağıda verilen ifadelerin başına doğru ise ‘D yanlış ise ‘Y yazınız.(.......) Dilekçe hakkı, sorunlara cevap almak için bilgi edinmeyi, şikâyette bulunmak suretiyle denetlemeyi, dilek ve öneride bulunmak suretiyle de demokratik katılımı sağlayan siyasal haklardandır.(.......) Demokratik toplumlarda işbirliği ve iş bölümü önemlidir.(.......) Ülkemizde temel hak ve özgürlükler anayasa ile güvence altına alınmıştır.(.......) Sorunları şiddet ve hukuk dışı yöntemlerle çözmeye çalışmak yeni sorunların ortaya çıkmasına sebep olur.(.......) Demokratik toplumlarda insanlar sorunlarını şiddetle çözer Aşağıdakilerden hangisi farklı bir elektrik kaynağı ile çalışır? "Dans Etmek" kelimesinin ingilizcesi hangisidir? Kar, yağmur, sis vb. doğa olayları Dünyamızın hangi katmanında gerçekleşir? Gazel ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Mustafa Kemal, 22 Eylül 1909da İttihat ve Terakki Cemiyetinin ikinci kongresine katılır. Ve bu kongrede düşüncelerini şu sözlerle açıklar: Ordu mensupları cemiyet içinde kaldıkça hem parti kuramayacağız hem de ordumuz olmayacaktır...Mustafa Kemal bu açıklamasıyla aşağıdaki düşüncelerden hangisini savunmaktadır? Karpuz, kavun, salatalık, domates ve patlıcan bu mevsimde yetişir. diyen bir öğretmen, öğrencilerine hangi mevsimi anlatıyordur? Peygamberimiz hac mevsiminde Medinelilerle ilk defa kaç yılında nerede görüşmüştür? Bir bölme işleminde bölen 12, bölüm 23 ve kalan 5 ise bölünen sayı kaçtır? Windowsta yardım menüsünü açan tuş hangisidir? 310.062 okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Kanunlarda yazılı hâller dışında Devlet memurunun memurluğuna son verilmez, aylık ve başka hakları elinden alınamaz.Yukarıdaki tanımlama 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki genel haklardan hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin tamamlandığı, bittiği anlatılmaktadır? Tatlı sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ismi niteleme göreviyle kullanılmıştır? Hangi seçenekteki ifade doğrudur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir