S:1

Aşağıdaki eylemlerin hangisinde kendiliğinden zamanla değişme anlamı söz konusudur?

Aşağıdaki eylemlerin hangisinde kendiliğinden zamanla değişme anlamı söz konusudur? sorunun cevabı "Öl-" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
"O (Muhammed), Allah'ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur." (Ahzab Suresi, 40.ayet) Yukarıdaki Kuran ayetinde Yüce Allah, peygamber efendimizin hangi yönünü vurgulamıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem etken çatılı değildir? Osmanlı Devleti hangi savaş sonrası Avrupalı devletlerin himayesine girerek ilk defa bağımsız devlet olma özelliğini yitirmiştir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eylemdir? Aşağıdakilerden hangisi sesin kaydedilmesini sağlayan ilk cihazdır? Bitki örtüsünün zayıf olduğu alanlarda rüzgarların aşındırma ve biriktirme faaliyetleri daha fazla etkili olmaktadır.Bu bilgiye göre aşağıda verilen yerlerin hangisinde rüzgarların aşındırma faaliyetlerinin daha fazlaolduğu söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi insanda derinin görevlerinden biri değildir? Hz. Muhammedin peygamberliğinin onuncu yılına denk gelen 619 yılına Hüzün Yılı denilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Gözde 8 yaşındadır. Abisi Gözde' den 9 yaş büyük olduğuna göre Gözde nin abisi kaç yaşındadır? Aşağıdakilerden hangisi iç kuvvetlerden değildir? Hafıza sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi neden – sonuç cümlesidir? Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinde yapılan hatalardan biridir? 160 lik bir ayakkabıya %10 oranında zam yapılıyor. Buna göre, ayakkabının zamlı fiyatı kaç dir? Aşağıdaki yerlerden hangisi diğerlerine göre daha güvenlidir? Genel Kültürle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Kenar uzunlukları 10 cm, 12 cm ve 15 cm olan üçgenin çevresinin uzunluğu, bir kenarı 12 cm olan karenin çevresinden kaç cm daha kısadır? Aşağıdakilerden hangisi koligatif özellik değildir? 12 den başlayarak ileri doğru üçer sayarsak 5. sayı kaç olur? Aşağıdakilerden hangisi ara yöndür ? Babam, annemden ........doğmuş. Bu yüzden babam daha büyük.Noktalı boşluğa uygun olan sözcük hangisidir? Mıknatıs aşağıdakilerden hangisini çekmez? Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde ki tasavvufi yorumlardan biri değildir? Kara yolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlara ne denir? Aşağıdakilerden hangisi günlük türünün özelliklerinden değildir? I. Ampul II. Ateş Böceği III. Halojen lambaYukarıda verilen varlıklar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Hatemün-nebiyyîn aşağıdaki peygamberlerden hangisi için kullanılan bir sıfattır? Oryantasyon eğitiminde aşağıdaki bilgilerden hangisi verilmez? I. Öğretmen adaylarında genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon bakımından aranacak nitelikler Millî Eğitim Bakanlığınca tespit olunur.II. Öğretmenler, öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar arasından Yüksek Öğretim Kurulunca seçilirler.III. Yüksek öğrenimleri sırasında pedagojik formasyon kazanmamış olanların ihtiyaç duyulan alanlarda öğretmenliğe atanmaları hâlinde bu gibilerin adaylık dönemi içinde yetişmeleri için Millî Eğitim Bakanlığınca gerekli tedbirler alınır.1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre öğretmenlerin nitelikleri ve seçimi ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri doğrudur? İnsanın yaşam içerisinde emek, eğitim ve deneyimleri ile sonradan kazandığı konumlardır.Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ki"nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? 8 çeyrek saat, kaç saattir? 3x + 2y – x + y + 4 cebirsel ifadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi turizmin kültürel etkilerindendir? Kaşla göz arasında oradan kayboldu cümlesinde altı çizili sözcüğün yerine aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilirse anlam bozulur. Ak kelimesinin eş anlamlısı nedir? Akşamın hafif rüzgârı, zaman zaman inleyen trampet seslerini derin bir uğultu hâlinde her tarafa yayıyordu. Kederli bağrışmalarıyla ölümü hatırlatan karga sürü- leri, bulutlu havanın donuk hüznünü daha çok artırıyordu. Mor dağlar gittikçe koyulaşıyor, kararıyordu. Yamaçlardaki dağınık gölgeler, kuşsuz ormanlar, hıç- kıran dereler, uzaklara giden yollar, ıssız korular, sanki korkunç bir fırtınanın gürlemesini bekliyordu.Bu metnin dil ve anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? l. Latin harflerinin kabulüll.Medeni kanun`un kabulülll. Soyadı kanunu`nun kabulü lV. Medreselerin kaldırılmasıYeni türk devleti`nin ilk yıllarında ğerçekleştirilen yukarıdaki ikılaplardan hangileri eğitim alanında yapılmıştır? Aşağıda verilen ifadelerden hangisi negatif sayıyı ifade eder? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir