S:1

Aşağıdakilerden hangisinde fiil kendiliğinden olan bir durumu belirtmektedir?

Aşağıdakilerden hangisinde fiil kendiliğinden olan bir durumu belirtmektedir? sorunun cevabı "Annem gittikçe yaşlanıyor." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Bir cisme uygulanan kuvvetin etkisi kalktığında eski haline geliyorsa bu cisim hakkında ne söylenebilir? Tabletlere yazdıkları kayıtlarla ilk defa yazılı hukuka geçen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? • 751 yılında Abbasilerle Çinliler arasında yapılmıştır.• Bu savaşta Türkler Abbasilerin yanında yer almıştır.• Türkler İslamiyeti daha iyi tanımış ve Müslüman olmaları hızlanmıştır.Bu bilgiler aşağıdaki savaşlardan hangisi ile ilgilidir? Alınan yolun geçen zamana oranı .........., yerdeğiştirmenin geçen zamana oranı ......... dir. Cümlesinin fizik bilimi açısından doğru bir ifade olması için, boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Öğrenci sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Atatürk köylünün durumunu düzeltmek için bazı çalışmalar yapmıştır.Aşağıdakilerden hangisi bu çalışmalardan biri değildir? Sokakta gürültü durmadan artıyordu. tümcesinde özne hangisidir? I. Erdem öğretilebilir mi?II. Varlığın doğru bilgisi elde edilebilir mi ?III. Gerçekten bir şey var mıdır?Yukarıda verilmiş olan sorular, sırasıyla felsefenin alt disiplinlerinden hangilerinin konusudur? Sınıfımızdaki 34 öğrenciden 13ü kızdır. Sınıfımızdaki erkekler kaç kişidir? 1a73 dört basamaklı sayısının 9 ile tam bölünebilmesi için a yerine aşağıdakilerden hangisi yazılabilir? Aşağıdakilerden hangisi bir görüş belirtir? Duyu organlarından gelen impulsların görme, işitme, koku, ağrı, basınç ve koku şeklinde algılanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 1) Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek,2) Devlete ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak,3) Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek.4) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek,657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna göre Kınama cezası aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir? Mustafa Kemalin şiddetle karşı çıktığı Sevr Barış Antlaşmasının kararlarından bazıları şunlardır:• Boğazlar Bölgesi, bayrağı ve bütçesi olan uluslararası bir komisyonun denetimine bırakılacaktır.• Boğazlar savaşta ve barışta bütün devletlerin gemilerine açık olacaktır.Bu kararların,I. BağımsızlıkII. Ülke bütünlüğüIII. Egemen devletIV. Millî eğitimanlayışlarından hangilerine aykırı olması, Mustafa Kemalin antlaşmaya karşı çıkışında etkili olmuştur? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Osmanlı-Avusturya savaşları hangi tarihte olmuştur? Pirinç alaşımının bileşenleri aşağıdakilerden hangisidir? Kapitülasyonlar Rusya ya ilk defa hangi antlaşmayla verilmiştir? Başkalarına kötü davranan insanlar, kendilerinden de hoşlanmayanlardır.Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakın olanıdır? Osmanlı Devletinin dağılmasını hızlandıran en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir? Bir çıkarma işleminde Eksilen 30, çıkan ise 5 dir. Fark kaçtır? Antalyada aşağıdaki mesleklerden hangisinin daha yaygın olması beklenir? Arap toplumunda İslamdan önceki putperestlik, haksızlık, kan davası, içki, kumar gibi kötü davranışların yaygın olduğu döneme ne ad verilir? Atatürk bir konuşmasında ‘Efendiler! Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz.Hatta cumhurbaşkanı da olabilirsiniz. Fakat sanatçı olamazsınız demiştir.Atatürkün bu sözünden çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Melek kelimesinin sözlük anlamlarından birisi değildir? Bir kaplumbağa kitap okumayı çok seviyordu. Hayvanlar alemiyle ilgili okuduğu bütün kitapları ormandaki arkadaşlarına anlatıyordu. Kaplumbağanın kitap sevgisi dilden dile dolaşıyordu.Yukarıdaki metinde hikaye unsurlarından hangisi belirtilmemiştir? 50 kg' lık un çuvalından 35750 g tüketilince kaç g un kalmıştır? Bakıp imreniyorum akınına Şehrin üstünden geçen bulutların. Altı çizili sözcükteki ses olayının örneği aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? Aşağıdaki ham madde – işlenmiş madde eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?Ham madde İşlenmiş madde İslam Dinine göre akıl sağlığına önem verilmiştir. Bunun içinde önlemler almıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu önlemlerden biridir? Ahmet : -Baba, bu namaz uzun sürdü? Baba : -Oğlum bu, Ramazan ayına özgü 20 rekat kılınan bir namazdır.Bu diyalogda geçen namaza verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Dinler tarihinin metodu ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? 1- Konuyu belirleme2-Varsayım (Hipotez) oluşturma3-Bilgi toplama4-Bilgileri rapor haline getirmeYukarıda sıralanan çalışmalar için neler söyleyebiliriz? Henry : - - - -?Mary : Sure, you can. Aşağıdakilerden hangisi, ulusal mücadele içinde yer alan Yararlı Cemiyetler den biri değildir? I. PlanlamaII. Proje fikrinin analiziIII. UygulamaIV. Proje fikrini belirlemeV. Değerlendirme VI.FinansmanProjelerin planlanması ve yürütülmesi sürecindeki aşamaların doğru sıralanışı hangisidir? ........... etmedikçe cennete giremezsiniz; birbirinizi sevmedikçe de .......... etmiş olmazsınız.Verilen hadisteki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Dershanede matematik dersinden iki saat sonra coğ-rafya dersine giren Merve eve gidip o gün işledikleri dersleri tekrar etmiştir. Merve tekrar ederken coğrafyadersinde işlenen konuları hatırladığını, matematik konularının ise bir kısmını hatırlayamadığını fark etmiştir.Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir? Tatlı sularda yaşayan tek hücreli organizmalar hücre içindeki fazla suyu aşağıdaki organellerden hangisi ile hücre dışına gönderir? Bir basamaklı kaç farklı asal sayı vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir