S:1

Aşağıdaki fiillerden hangisi oluş bildirmektedir?

Aşağıdaki fiillerden hangisi oluş bildirmektedir? sorunun cevabı "Yaşlanmak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi istek cümlesidir? Aşağıda verilen hayvanlardan hangisi Avrupada nesli tükenmekte olan hayvanlar içerisinde olup üreme alanı ülkemiz sınırları içerisinde yer alan ormanlardır? Hz. Muhammed (SAV) ‘in doğum tarihi kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi organik tarımın amacıdır? ağır kelimesi aşağıdaki cümlelerden hangisinde mecaz anlamda kullanılmamıştır? I - Dua etmekII - Kurban kesmekIII - Namaz kılmakIV - Sadaka vermekV - Zekât vermekYukarıda verilen ibadetlerden hangileri İslamın şartlarındandır? Atatürk : Bandırma Vapuru ile Samsuna çıktığım günü hangi bayram olarak kutluyoruz çocuklar? Cümlelerin hangisinde değerlendirmesöz konusudur? Aşk ile var olmuş devr-i âlem Sevgi armağanı verilen selam Adını satıra yazınca kalem Parmağım, tırnağım, elim titriyorBu şiir halk şiiri nazım türlerinden hangisine örnektir? Sabah kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? Kokmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? Aşağıda verilen elementlerden hangisi Casembolü ile gösterilir? Aşağıdakilerden hangisi cami ve mescitlerde görevli kişilerden biri değildir? 245 cm + 175 cm = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Türkiye ............ kuzey paralelleri ile ............ doğu meridyenleri arasında yer alır.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangi gelmelidir? Mıknatıslar hakkında aşağıdaki hangi bilgi yanlıştır? Hangi yönetim birimleri ülkemizde yoktur? Aşağıdakilerden hangisi toplu taşıma araçlarının kullanılmasının yararlarındandır? Kültür ve Turizm Bakanlığının taşra teşkilatında, İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinde görev yapan şube müdürlerinin disiplin amiri aşağıdakilerden hangisidir? Where do you live ? Ben insanları ancak ...... ..................... diyeyarattım. Yukarıdaki ayette boş bırakılan kısım aşağıdakilerden hangisiyle doldurulabilir? Diyafram kasının görevi nedir? 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre eğitim kurumlarının yer, personel, bina, tesis ve ekleri, donatım, araç, gereç ve kapasiteleri ile ilgili standartlar önceden tespit edilir ve kurumların bu standartlara göre optimal büyüklükte kurulması ve verimli olarak işletilmesi esastır.Yukarıda açıklanan ilke hangisidir? Vahiy ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen hizmet bölge veya alanlarında en az kaç eğitim öğretim yılı görev yapması esastır? Bir polisakkarit olan nişastanın ayıracı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Ali her gün kitabından 29 sayfa okursa kitabını 3 günde bitirmeyi düşünmektedir. 1. gün 36, 2.gün 33 sayfa okumuştur. 3.gün okuyacağı kaç sayfa kalmıştır? Adnan, İrem ve Sevimin de aralarında bulunduğu 30 kişilik bir sınıfa matematik testi uygulanmış ve test sonuçlarına göre standart sapma 0 (sıfır) olarak hesaplanmıştır. Buna göre;I. Testin başarısı düşüktür.II. İrem ve Sevim aynı puanı almıştır.III. Adnanın puanı aritmetik ortalamaya eşittir.ifadelerinden hangisi/hangileri kesinlikle doğrudur? Kuran-ı Kerimin her bir cümlesidir.Yukarıda verilen bilgi Kuran-ı Kerim ile ilgili kavramlardan hangisidir? ................ , akıl ve düşünme özelliği nedeniyle doğada en güçlü varlıktır. cümlesindeki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Kuran ayetleri geldikçe onları yazıya geçiren sahabelere ne denir? Gökten de bereketli bir su indirip onunla kullar için rızık olarak bahçeler ve biçilecek taneler (ekinler), birbirine girmiş kat kat tomurcukları olan yüksek hurma ağaçları bitirdik ve böylece onunla ölü bir beldeye hayat verdik. İşte (dirilip kabirlerden) çıkış da böyledir. (Kâf suresi, 9-11. ayetler)Bu ayette ahiretle ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisine vurgu yapılmaktadır? 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre aşağıdaki memurlar ve diğer kamu görevlilerinden hangisi hakkında hazırlık soruşturmasını il cumhuriyet başsavcılığı yapar? Aşağıdakilerden hangisi İnsanın huzurlu ve mutlu olarak yaşayabilmesi için gereken kurallardandır? 40 litre zeytin yağını 4 şişeye eşit olarak paylaştırmak isteyen bakkal, her şişeye kaç litre zeytin yağı koyar? Aşağıdakilerden hangisi kırılgan bir maddedir? Farklılıklarımızın toplum için bir zenginlik oluşturduğunun bilincinde olan bir bireyden aşağıdaki davranışlardan hangisi beklenir? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Epikurosa göre haz; olumlu bedensel hazlar değil, ruhun acı ve elemden kurtulmasını tanımlamaktadır. Örneğin aç ve susuz olmamak, korku ve ürküntü duymamak en önemli haz kaynaklarıdır. Böyle bir durumda olan insan en yüce Tanrı olan Zeus kadar mutlu olabilir.Buna göre Epikuros gerçek mutluluğu aşağıdakilerden hangisine bağlamaktadır? Aşağıdakilerden hangisi fikhî yorumlardan biri değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir