S:1

İlahi kitapların asıl gönderiliş amacı hangisi olabilir?

İlahi kitapların asıl gönderiliş amacı hangisi olabilir? sorunun cevabı "İnsanlara dünya ahiret mutluluğunun yollarını göstermek" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Ezgi‘ nin boyunun 3 katının 15 fazlası 345 cm ediyor. Ezgi‘ nin boyu kaç m kaç cm ‘dir ? Perde sözcüğü hangi cümlede mecaz anlamıyla kullanılmıştır? İçi şeker dolu kavanozun brüt kütlesi 2 kg 500 g'dır. Kavanoz boş olarak tartıldığında 450 g gelmektedir. Buna göre şekerlerin net kütlesi kaç gramdır? Aşağıdakilerden hangisi Orta Asyada kurulan Türk devletlerinden biri değildir? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.(...) Uzlaşı bir arada yaşama kültürünü geliştirir.(...) Hak ve özgürlüklere saygı duymak anlaşmazlıklara neden olur.(...) Diğer insanlarla yaşadığımız sorunları uzlaşarak çözmeliyiz.(...) Uzlaşı, güven ve saygı ortamını zedeler.(...) Uzlaşı, toplumsal yaşam alanı ile ilgilidir. Aşağıdaki kelimelerden hangisi, sözlükte en sonda yer alır? Ülkemizde sanayinin gelişmiş olduğu alanlarda nüfus yoğunluğu fazladır. Fakat Doğu Karadeniz kıyılarında sanayi çok fazla gelişmemiş olmasına rağmen bu bölümde nüfus yoğunluğu bir çok bölgemizin ve ülkemizin genel nüfus yoğunluğundan fazladır.Aşağıdakilerden hangisi bu olgunun sebebidir? Aromatik hidrokarbon bileşikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 10°Cde 50 g su içine 70°Cde 10 g sıcak su eklendiğinde karışımın son sıcaklığı kaç °C olur? (Dış ortamda ısı alış verişi yok) (csu =1cal/gcC) Aşağıdakilerin hangisinde eylemin söylendiği an ile yapıldığı an aynıdır? Ülkemizdeki hangi göl üç ilin sınırları içerisindedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük ünlü uymuna uymayan sözcük vardır? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D,yanlış olanların başına Y yazınız.( ) Deniz ve göllerin tabanlarında fosiller bulunabilir.( ) Demir, nikel ve kobalt mıknatıs tarafından çekilir.( ) Karbonhidratlar yapıcı onarıcı besin içerikleridir.( ) Kayaçların farklı renkte olmasının nedeni yapısındaki minerallerdir.( ) Fosiller sadece kayaçlarda bulunur. Osmanlı Devletinde I. Murattan itibaren, Ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışının yerini, Ülke padişah ve oğullarınındır. anlayışı aldı.Veraset sisteminde yapılan bu değişiklikle Osmanlı Devletinin ; I. Taht kavgalarını sınırlandırmayıII. Merkezi otoriteyi korumayıIII. Şehzadelerin tecrübe kazanmasını sağlamayıyukarıda verilenlerden hangilerini hedeflediği söylenebilir? Dergideki dokuz problemi çözdüm." cümlesinde ön ad (sıfat) olan kelime hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Lokmanın oğluna verdiği öğütlerden biri olamaz? Kuvvetin birimi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? Yüzünü hatırlatıyor bakınca güle Kokun bulaşmış şu esen yele İki âşık görünce yan yana, el ele Sen benim nasıl yandığımı bilemezsin Yukarıdaki dörtlüğün türü nedir? Glasnost ve Perestroyka politikalarını uygulamaya koyan SSCB devlet başkanı aşağıdakilerden hangisidir? Hangi cümlede zıt anlamlı kelimeler bir arada verilmiştir? Hz. Muhammedin hikmetli sözleriyle insanları iyiye ve güzele yönlendirdiğine örnekler verir.Ya öğreten, ya öğrenen, ya dinleyen, ya da bunları seven ol. Beşincisi olma helak olursun.Yukarıda verilen hadisi şerife göre aşağıdakilerden hangisi kişinin helak olmasını gerektirecek bir davranıştır? Nitelikleri aynı 6 işçi bir okulu 21 günde boyamaktadır.Bu okulun 7 günde boyanabilmesi için kaç işçi gerekir? Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar birimi değildir? Sümela Manastırı hangi şehrimizdedir? Pikniğe giden Diren radyo dinlemek istiyor. Radyo için hangi elektrik kaynağından yararlanabilir? 1. ıslanan2. güneşle3. alın4. teriyle5. kurumaz6. toprakNumaralanmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olmalıdır? Selimiye Camisi ve Külliyesi hangi ilimizdedir? Trafikte yolcu olarak hangisi yapmamız doğrudur? Mustafa Kemal Atatürk çocuklara hangi bayramı armağan etmiştir? Psikolojinin insan ve hayvanların gözlenebilen davranışlarının incelenmesi ile sınırlandırılması gerektiğini, davranışın uyarıcı-tepki ilişkisinden ibaret olduğunu ve uyarıcının alınmasından tepkinin ortaya çıkmasına kadar gerçekleşen zihinsel süreçlerin dikkate alınmaması gerektiğini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? Bir çıkarma işleminde eksileni 30 artırıp, çıkanı 20 eksiltirsek farkta nasıl bir değişiklik olur? Mustafa Kemal; komutanlara, valilere ve Anadoludaki millî cemiyetlere Havzadan gönderdiği emirlerde işgalleri protesto etmelerini istedi. Havzada bir miting düzenlenmesini sağlayarak İzmirin Yunanlılar tarafından işgalini protesto ettirdi. Bu mitingler dalga dalga tüm yurda yayıldı.Bu bilgilere göre Mustafa Kemal aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek istemiştir? Psikolojinin alt alanlarından hangisinin genetik bilimiile ilişkisi en fazladır? Aşağıda verilen;I. Soyut olayları somutlaştırır.II. Anlatımı görselleştirir.III. Öğrenmeyi kolaylaştırır.özelliklerinden hangileri modellemeye aittir? Kullanmış olduğumuz kağıtları, kitapları hangi şekilde kullanmamız hatalıdır? I. HelyumII. SuIII. OksijenYukarıdaki maddelerden hangileri gazdır? • Türk dilini yabancı dillerin etkisinden kurtarmak• Türk dilinin tarihî köklerini araştırmakVerilen amaçları gerçekleştirmek için kurulan kuruluş, aşağıdakilerden hangisidir? Tony is a - - - - driver and he drives - - - - . Peygamberimizin toplumu ilgilendiren önemli kararlarda etrafındaki kişilerin düşüncesini alıp onlara danışmasına ne denir? Selçuklu veziri Nizamülmülkün 1067 yılında kurduğu medrese aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir