S:1

Mekkede bulunan Kâbeyi ve belirli kutsal yerleri, hac aylarında haccın gereklerini yerine getirerek ziyaret etmektir.
Yukarıda belirtilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

Mekkede bulunan Kâbeyi ve belirli kutsal yerleri, hac aylarında haccın gereklerini yerine getirerek ziyaret etmektir.Yukarıda belirtilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Hacc’a gitmek" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Kırık bardakla su içilmez. cümlesinde kullanılan sıfat, varlığın hangi özelliğini bildiriyor? Aşağıdakilerden hangisi siyasî-itikadî mezheplerden biridir? Mekke döneminde yaşanan olaylarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi y anlıştır? Tarihi varlıklar; 1. Doğal olarak meydana gelmiştir.2. Ait olduğu dönemle ilgili bilgiler verir.3. Korunmasından tüm insanlık sorumludur.4. Turizmi olumsuz etkiler.Verilen bilgilerden hangileri doğrudur? 68 sayısının 15 fazlasının 25 eksiği olan sayı hangi sayıdır? Hz. Muhammedin ismini söyleyince ve duyunca ne söyleriz? Aşağıdakilerin hangisinde tutmak sözcüğü kaplamak anlamında kullanılmıştır? Aşağıdaki namazların hangisinin farzı sünnetinden önce kılınır? Haftada 150 Kr para biriktiren bir öğrenci bir ayda kaç TL para biriktirir?(1 ay 30 gün) Aşağıdakilerin hangisi divan şiirinde beyitlerle kurulan nazım şekillerinden değildir? Boş bırakılan yere uygun gelen kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz............. plays football after school everyday. Dikdörtgen şeklindeki bir tarlanın bir kısa kenarı 25 metre ve bir uzun kenarı bir kısa kenarın uzunluğunun 2 katından 10 metre daha fazladır. Bu tarlanın etrafına 4 sıra dikenli tel çekilecektir. Elimizde 800 metre tel olduğuna göre kaç metre tel artar. Aydınlığa koştum, karanlık çıktı Her sevgi, her vefa bir anlık çıktıBu dizelerdeki altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişkisinin benzeri aşağıdakilerin hangisinde yoktur? Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Yurdumuzda en çok turfanda sebzecilik (seracılık) hangi bölgemizde yapılmaktadır? 75 fındığı 4 çocuğuna eşit şekilde paylaştıran anne arta kalan fındıkları kendisi yemektedir. Buna göre anne kaç fındık yemiştir? Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır Aşağıdakilerden hangisi Yüce Allahın zati sıfatlarından değildir? Peygamberimizin doğduğu çevreyle ilgili hangisi söylenemez? "Ormanda yabani hayvanlar var." cümlesinde geçen "yabani" kelimesinin zıt anlamlısı hangisidir? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Sebze ve meyvelerin çürümesine neden olan mantar çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Bilmeceler çocuklar açısından önemlidir. En başta dil becerilerini geliştirir. Ses tekrarları ve tekerleme şeklinde olması çocuğun söyleyiş becerisi kazanmasını sağlar. Zekâsını pratik biçimde kullanmasına ve problem çözme becerilerinin gelişmesine katkıda bulunur. Bu beceri çocuklar için ilginç ve eğlenceli oldu- ğundan günün her saatinde eğitici bir unsur olarak kullanılabilir.Bu metinde bilmecelerle ilgili aşağıdakiler- den hangisine değinilmemiştir? ... Onların (müminlerin) işleri aralarında danışma iledir... (Şura suresi, 38. ayet) Bir millet, işlerini danışma ile yürüttüğü sürece sıkıntıya düşmez.(Hadis-i şerif)Aşağıdaki öğrencilerden hangisi bu ayet ve hadiste verilen mesaja uygun davranmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devletinin I.Dünya Savaşına girmesiyle ortaya çıkan bir durum değildir? XVIII. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devletinde başkanlığını sadrazamın yaptığı, devlet işlerinin görüldüğü yere verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir? Kaynakça bölümünde aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Aşağıdakilerden hangisinde karbonhidrat yönünden zengin besinler bir arada verilmiştir? Sorgu melekleri aşağıdakilerden hangileridir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır? Türk ordusu gücünün büyük bir bölümünü Şeyh Sait İsyanının bastırılması için kullandı.Bu nedenle de Musul sorunu, İngilizlerin istedikleri şekilde sonuçlandı. Verilen bilgiyi en kapsamlı biçimde yorumlayan yargı, aşağıdakilerden hangisidir? Dengeli beslenmeyi en iyi açıklayan tanım aşağıdakilerden hangisidir? Kurtuluş savaşı ne zaman başlamıştır? I. Güneş Dünyaya ve Aya göre daha büyüktür. II. Ay, Dünyaya Güneş ile aynı uzaklıktadır. III. Güneş, Dünya ve Ayın şekli küreye benzer. Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur ? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde duygusal bir ifade vardır? • Enerji kaynağı olarak glikoz kullanılır.• Glikoz, sitoplazmada enzimlerle parçalanır.• Üretilen ATP miktarı oldukça düşüktür.• Maya hücrelerinde görülür.Yukarıda verilen özellikler hangi olaya aittir? Hem ototrof hem de heterotrof beslenme şekli gösteren böcekçil bitki ve öglena için,I. Kloroplast organeli bulundurmakII. Hücre dışı sindirim yapmakIII. Dışardan hazır azot almakverilenlerden hangileri ortaktır? I. Işığın kullanım yeriII. MiktarıIII. YönüIV. ZamanıYukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri yanlış olursa ışık kirliliği oluşur? Aşağıdaki cümlelerden hangisine Neden? sorusunu sorarsak cevap alamayız? Hayat kelimesinin eş anlamlısı nedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir