S:1

Dinî ölçülere göre zengin sayılan Müslümanların, mal veya paralarının belirli bir bölümünü yılda bir kez ihtiyaç sahiplerine vermelerine ..................... denir. Tanımı yapılan ibadet nedir?

Dinî ölçülere göre zengin sayılan Müslümanların, mal veya paralarının belirli bir bölümünü yılda bir kez ihtiyaç sahiplerine vermelerine ..................... denir. Tanımı yapılan ibadet nedir? sorunun cevabı "Zekat" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Dört yüz üç bin on üç doğal sayısının rakamla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Evine ses yalıtımı yaptırmak isteyen bir kişinin aşağıdakilerden hangisini yapması uygun değildir? 1997 yılında ebedi dostluk ve işbirliği Anlaşması yaptığımız ülke hangisidir? Mertay 376 sayısını hangi sayı ile toplarsa, toplamı 854 bulur? Mill düşüncesinde; Çok sayıda insana en yüksek mutluluğu verebilmek ilkesini temel alır. Ona göre mutluluk veren eylemler iyi, mutsuzluk veren eylemler kötüdür. Mutluluk, hazzın varlığı ve acının yokluğu anlamına gelir.Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Kuranı Kerimde hangi surenin başında Besmele yoktur. Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır? Namaz vakitlerinde ezan okuyarak Müslümanları namaza davet eden cami görevlisi aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir? İzel : Hasta, küçük çocuğun elinden tuttu.İzelin cümlesinde hangi kelime bir varlığı nitelemiştir? Aşağıdaki sayılardan hangisi 3'e kalansız bölünebilir? I.su II. buz III. buhar Yukarıda belirtilen maddelerin hallerinin sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? İslam öncesi Arap YarımadasındaToplum köleler ve hürler olmak üzere iki gruba ayrılırdı.• Putperestlik, Hristiyanlık ve Musevilik gibidinler bulunmaktaydı•Kabileler hâlinde yaşayan Araplarda, kabileler arası kan davaları görülürdü.Bu bilgilere göre İslam öncesi Arap toplumundaI.Sosyal dayanışmaII.İnanç farklılıklarıIII.Toplumsal sınıflaşmadurumlarından hangilerinin varlığından söz edilebilir? Aşağıdakilerden hangisinin zekât oranı kırkta bir (1/40) değildir? Osmanlı Devleti önceleri küçük bir beylik iken kısa sürede güçlü bir devlet haline gelmiştirBu durumun sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Bir iş adamı Akdeniz kıyısında yer alan Cezayire, Karadenize kıyısı olan Ukraynadan satın aldığı tomrukları gemilerle getirecektir.Bu ticarette aşağıdaki su yollarından hangisini kullanır? Varlıkları mümkün varlık ve zorunlu varlık olarak ikiye ayırır. Zorunlu varlık Allahtır, mümkün varlık ise varlığı Allaha bağlı olan tüm varlıklardır.Görüşleri verilen filozof aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Muhammed ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? Mustafa Kemal Samsuna gittikten sonra bazı yerlerde kongreler yaptı ve Ankaraya geri döndü. Bu olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? İtalyada yaşayan Mario nasıl teşekkür etmiştir?Mario: Excuse me! (Affedersiniz.)Yaren: Yes. (Evet.)Mario: Can you give me the ball? (Bana topu verir misin?)Yaren: OK. (Tamam.)Mario: ................! (Teşekkür ederim.) Küçük nesneleri büyüterek, en ince ayrıntısına kadar incelememizi sağlayan, eğitim ve sağlık alanında kullanılan teknolojik alet hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir? Peygamberimizin sözlerine ne ad verilir ? Beytül-Hikmenin kurulduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazılarla ilgili terimlerden biri değildir? Okullarda ve eğitim kurumlarında bilgi ve iletişim teknolojilerin kullanılması hangi alan ile ilişkilendirilebilir? Tarihi olaylarda sürekliliğin olması aşağıdakilerden hangisi ile bağlantılıdır? Başkalarına iyilik eden, yardımlaşan,cömert olan, güzel söz söyleyen kimseler için ne denir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi hecelerine doğru olarak ayrılmıştır? Bu erik ağacının meyvesi ..................... Yukarıdaki tümce, aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanırsa abartılı bir ifade kullanılmış olur? Minik tavşan yiyecek bulabilmek için iki saat koştu. Cümlesinde hangi sözcükler ön addır? Adımları 5 , 9 , 13 , 17 , 21 , ... olan örüntünün genel kuralı aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devleti' nde ilk düzenli ordu teşkilatı kim zamanında kurulmuştur? Atatürk nerede doğdu? Yavaş yavaş bu hırs geçer. cümlesindeki geç- mek kelimesinin kazandığı anlam aşağıdaki- lerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır? Dünyanın yuvarlak olduğunu bir gemi yolculuğu ile ispatlayan ünlü denizci kimdir? Dua ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Ali altı yaşında okula başladı. Ali hangi hakkını kullanmaya başlamıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetmeye yer verilmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir