S:1

Dil sağlığımızı korumak için hangisini yapmamalıyız?

Dil sağlığımızı korumak için hangisini yapmamalıyız? sorunun cevabı "Çok soğuk yiyecekler yemeliyiz." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır? Aşağıdaki eylemlerden hangisi olumsuzdur? Anadolu hikâye anlatma geleneğinin çağdaş anlatıcılarından biri olan Mustafa Kutlu; yalın, pırıl pırıl bir dille Anadolu insanının yüce gönüllü, buruk serüvenini anlatırken bizi unuttuğumuz türkülere, insanlık durumlarına götürür.Bu cümleden Mustafa Kutlu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 7 . 10 + 9 . 1 + 6 . 0,01 + 5 . 0,001 = ?Yukarıda çözümlenmiş şekli verilen ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir? A: What do you do in your free time?B: In my free time, I like - - - -football with my friends. Radyo, televizyon ve genel ağ faaliyetlerini düzenlemek ve denetlemekle görevlendirilen kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? Müslümanların ilk defa müşriklerden birini öldürdüğü, esir ve ganimet aldığı savaş hangisidir? Basit - zor kelimelerinin arasındaki anlam ilişkisi hangisinde vardır? Motor çalışmazken akünün görevi aşağıdakilerden hangisidir? 1. Kureyşe kolaylaştırıldığı,2. Evet, kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için onlar,3. Kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin (Kâbenin) Rabbine kulluk etsinler.Anlamı verilen Kureyş suresinden çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen;I. Soyut olayları somutlaştırır.II. Anlatımı görselleştirir.III. Öğrenmeyi kolaylaştırır.özelliklerinden hangileri modellemeye aittir? Bütün toplumlarda hırsızlık yapmak, adam öldürmek gibi eylemler hukuki açıdan suç, ahlaki olarak kötü, dinsel olarak da günah sayılmıştır. Bununla birlikte dürüstlük, iyimserlik, haksız kazanç elde etmeme gibi eylemler de ahlaki açıdan iyi olarak nitelendirilmiştir.Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz? H_n_ballBoş bırakılan yere hangi harf gelmelidir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Allahın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma... (Kasas suresi,77. ayet)Verilen ayette aşağıdaki konulardan hangisi vurgulanmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi belirtisiz isim tamlamasıdır? Herhangi bir ülkenin dünya üzerinde bulunduğu yere na ad verilir? 1.Karşıya geçmek için yürümeye başladı. 2.Gözleri iyi görmüyordu. 3.Biri kolundan tutup geri çekti. 4.Bu nedenle kırmızı ışığın yandığını fark etmedi. Yukarıdaki cümleleri olayların oluş sırasına göre koyarsak sıralama nasıl olur? Cümleler sırasıyla okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz.(I) I went to Ankara last year. (II) I visited Anıtkabir when I arrived there. (III) I saw the big buildings in Çankaya. (IV) My father takes me to the Ankara Castle. (V) I ate delicious meals in Hamamönü. Osmanlılarda temel hukuk kuralları, İslam dininin koyduğu hukuk kurallarıydı. Bu kurallara şeriat denirdi. Şeriat ile çelişmemek şartıyla, padişaha kural koymayetkisi tanınmıştı. Padişahın bu yetkisine dayanarak koyduğu kurallara örfi hukuk adı verilirdi.Bu bilgilere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir