Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Duyu organlarımız kaç tanedir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Duyu organlarımız kaç tanedir? sorunun cevabı "5" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi bireysel farklılığa örnektir? Küçücük bir su damlası koskoca bir taşa ne yapabilir ki? Suyun damlaya damlaya oyuk oluşturduğu bir taşa denk gelmişseniz neler yapabileceğini bilirsiniz.Bu metne göre “taşta oyuk oluşturması” suyun aşağıdaki özelliklerinden hangisine bağlıdır? Dışarıdan yalıtılmış kapta m gram buz varken buzun üzerine m gram su ekleniyor.Isı alışverişi sadece buz ve su arasında olduğuna göre; I. Buzun tamamı erir.II. Suyun kütlesi azalır.III. Suyun sıcaklığı azalır.olaylarından hangileri gözlenebilir? • Şairlerin kendilerini övmek için yazdıkları şiirlerdir. • Divan şairleri, bu nazım türünde şiirlerini ve şairliklerini övmüşlerdir. • Ünlü divan şairi Nef’i bu türle tanınır.Bilgisi verilen kaside nazım şeklinin türü aşağıdakilerden hangisidir? Orhan Asena’nın “Kocaoğlan” adlı eserinin türü aşağıdakilerden hangisidir?  • Millî Mücadele Dönemi’nin ilk gazetesidir.• Gazetenin çıkarılmasına Sivas Kongresi’ndekarar verilmişir.• İlk sayısı 14 Eylü 1919’da basılmışır.Hakkında bilgi verilen gazete, aşağıdakilerdenhangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pişmanlık söz konusudur?. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi kaynaştırma harfini almamıştır? Sivas Kongresi  tarihi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin çıkarları doğrultusunda çözülmüş uluslararası bir sorun değildir?  217 + 86 + ? = 712 işleminde " ?" işareti yerine kaç yazılmalıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sönmek” kelimesi mecaz anlamda kullanılmamıştır?