Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi duyu organımız değildir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi duyu organımız değildir? sorunun cevabı "Böbrek" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

"Yüz seksen üç bin iki yüz kırk beş" okunuşu verilen sayı aşağıdakilerden hangiisidir? Bir varilde bulunan kolonya; 30 tane bir litrelik şişelere, 40 tane yarım litrelik şişelere, 60 tane çeyrek şişelere dolduruluyor. Varilde bulunan kolonya kaç litredir? Aşağıdakilerden hangisi daha hafiftir? Mevaliden alınan cizye vergisini kaldıran Emevi halifesi aşağıdakilerden hangisidir? Minik bir göçmen kuşun çığlığında yakaladım sabahı. Ne gece ne sabahtı zaman. Sonsuzluğun gri örtüsünü yırtmak üzereydi güneşin ilk ışıkları. Öylesine bir günü kucaklamak üzereyken aydınlık, evrenin sonsuzluğunda bir nokta gibiydim. Başımı pencereye çevirince göz göze geldik denizle ve denizin eşsiz mavisi ile. Henüz uyanmamıştı martılar, gemiler, balıkçı tekneleri, kayıklar. Her şey, her yer uykudaydı. Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? “Televizyondan sine filmi izlemeye mi karar verdiniz ( )” Cümlesinden sonra, hangi noktalama işareti konmalıdır?  1.Düz bir kumaştan kendisine etek dikmişti.2.Yazar hikâyeyi düz bir anlatımla kaleme almış.3. Düz bir tahta parçasına adını kazımıştı.4. Öğretmen, defterimize düz bir çizgi çizmemizi istedi.“Düz” sözcüğü numaralanmış cümlelerin hangisin de ‘‘yalın, sade, süssüz’’ anlamında kullanılmıştır?  '' Baş '' kelimesinin ingilizce karşılığı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçü’nün sonuçlarından biri değildir? II. Mahmut döneminde ıslahatlara en büyük engel durumunda olan Yeniçeri Ocağı kaldırılarak yerine Batılı tarzda modern bir ordu kuruldu.Bu reform aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilemez? Peygamberimiz (s.a.v.) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi e-devlet uygulamaları ile yapılan bir işlemdir.