Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Turtles are - - - - than cheetahs.

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Turtles are - - - - than cheetahs. sorunun cevabı "slower " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

“Değerli olan şeyin aşırı ilgi çektiği.” anlamında kullanılan atasözü hangisidir? İlk terimi 6, ortak farkı 3 ve son terimi 66 olan sonlu bir aritmetik dizinin kaç terimi vardır? Taşıtlarda kullanılan elektriği nereden sağlarız? Çevreyi az kirletmesi nedeniyle üretim miktarı giderek artan enerji kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? Evrende yer alan canlı cansız tüm varlıklar eşsiz bir uyum ve düzen içindedir. Kâinattaki tüm varlıkları ya- ratan Allah, her şeyi uyumlu ve ölçülü bir şekilde yarat- mıştır.Bu parçadan çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Bir otomobil sürücüsünün uzaktan kırmızı ışığı görerek hafifçe frene basması sonucunda otomobilde hangisi gözlenir? Karadenizli, bir fırına girmiş (   )(   ) Ustacığım 299 ekmek versene.(   ) 300 olsa olmaz mı  (   )(   ) Yok ustacığım o kadar ekmeği kim yiyecek, demiş (  ) Yukarıdaki parantezle gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri yazılmalıdır? Sema günde 3, Sunay günde 4 lira biriktiriyor.Buna göre Sema ile Sunay bir haftada toplam kaç lira biriktirir? 2, 4, 8 rakamları birer kez kullanılarak yazılabilecek üç basamaklı en büyük ve en küçük doğal sayının toplamı kaçtır? ‟Çökmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde‟Millî Mücadele yıllarında bütün gençlerin yüreğine vatan kaygısı çöktü.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? I prefer trekking to jogging because it is more entertaining and - - - - for me.  Bir çikolata fabrikasında 1.gün 15450 tane,  2.gün 27000 tane çikolata üretiliyor. 3. gün ise 1.gün üretilenden 1150 tane fazla çikolata üretiliyor. Fabrikada 3 günde toplam kaç çikolata üretilmiştir?