Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Dont go to bed late, - - - -?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Dont go to bed late, - - - -? sorunun cevabı "will you" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde hem yapım eki, hem de çekim eki almış bir sözcük vardır? Yumruk yüzlü bir küçük kız hepsinden de cesur çıktı ( ) Kara gözlerini yüzüme kaldırarak ( ) Sen ne biliyorsun benim adımı ( ) ( ) diye hayret etti.Bu metinde yay ayraçla gösterilen yerlere sıra- sıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden han- gileri getirilmelidir? Teknoloji en fazla aşağıdaki hangi alanda olumsuzluğa neden olur? Hz. Muhammed (sav.), tebliğ görevine başlarken öncelikle aşağıdakilerden hangisini tercih etmiştir? Aşağıdakilerden hangisi ışık kirliliğine neden olmaz? Çöller hemen hemen hiç yağmur yağmayan alanlardır. Genellikle sıcak ve çoraktır. Çoğu kayalıktır, sadece birkaçı kumla kaplıdır. Çölde gündüzleri keseli fare gibi birçok canlı yer altına sığınır. Hayvanlar gecele- yin hava daha serin olduğundan beslenmek için dışarı çıkar.Bu metinde çöllerle ilgili aşağıdakilerden hangisine   değinilmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin (s.a.v.) çocuklar hakkında ana babalardan istediği davranışlardan biri değildir? ” Mutfakta böcek var. “ cümlesinde altı çizili ekin adı nedir? Erzurum ve Sivas kongrelerinde tartışma konusu yapılmayan en belirgin amaç olarak ortaya çıkan temel görüş aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde virgül kullanılmadığı için anlam bozukluğu olmuştur?  Dağ dağ o güzel ses bütün etrafı gezindiGörmüş ve geçirmiş denizin kalbine sindiBu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Peygamberimiz Mute savaşında hangi sahabeleri komutan tayin etti?