Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Emilys house is - - - - than mine. She comes to work by bus.

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Emilys house is - - - - than mine. She comes to work by bus. sorunun cevabı "further" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, büyük harflerin kullanılışıyla ilgili yazım yanlışı vardır? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde büyük ünlü uyumu yoktur? “Parlamak” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? Öğretmenlerinin, “Farz ibadetlere örnekler veriniz.” so- rusuna öğrencilerden;Ahmet: Namaz kılmak Mehmet: Kurban kesmek Hasan: Hacca gitmek Ali: Oruç tutmak örneklerini vermişlerdir.Buna göre hangi öğrenci öğretmenin sorusuna yanlış örnek vermiştir? Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz ikliminin özelliklerinden biri değildir?  Aşağıdakilerden hangisi, Kuva-i Milliye'yi doğru olarak tanımlamaktadır?  Şahin Bey ............................................. savunması sırasında şehit düşmüşkahramanlarımızdan biridir.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi kelamcıların kullandığı bir yöntemdir?  Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanlara ………………………denir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi yapısı bakımından “dalgakıran” kelimesine benzemektedir? "Abim de ablam gibi güzel resim yapar." Bu cümlede ön ad (sıfat) olan kelime hangisidir? Canlılarda;I- Enerji üretimiII- Protein senteziIII- Hücre bölünmesiIV- Üreme hücrelerinin oluşturulmasıolaylarından hangileri nükleik asitlerdeki bilgilerle kontrol edilir?