S:1

He - - - - football two hours ago.

He - - - - football two hours ago. sorunun cevabı "was playing" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Belirli bir bölgede yaşayan aynı türe ait bireylerin oluş-turduğu topluluğa popülasyon denir.Bu tanımlamaya göre,I. Bir popülasyonu oluşturan bireyler başka bir popülasyonla aynı bölgeyi paylaşabilir.II. Popülasyondaki tüm bireylerin genetik yapıları farklı olmak zorundadır.III. Bir popülasyondan ayrılan bireyler farklı bir yerde popülasyon oluşturabilir.verilenlerden hangileri doğrudur? Roni : __________Mustafa : He is my father.İfadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Çarşıdan, 1500 gram et, 3 kilogram kabak, 2500 gram soğan aldık.Aldıklarımın tümü kaç kilogramdır? Doğuştan zekâca geri olan bireye, iyi çevre koşulları, eğitim olanakları sağlansa bile bu birey üstün zekâlı yapılamaz.Bu açıklamadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Işığın yanlış yerde, yanlış miktarda, yanlış yönde ve yanlış zamanda kullanılmasına ışık kirliliği denir.Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi bu olayın sonucu değildir? Aşağıdakilerden hangisi iletişim alanında kullanılan bir ürün değildir? • Derin akarsu vadileriyle ayrılan yüksek düzlükler• Çevresine göre alçakta olan, akarsuların yüzey- den aktığı düzlükler• Magmanın yer içinden yüzeye çıktığı veya geç-mişte çıkmış olduğu dağ• Karanın denize doğru uzanmış çıkıntısıAşağıdaki coğrafi kavramlardan hangisinin açıklaması yukarıda yoktur? Yüce Allahın kendine özgü bütün isim ve sıfatları ile tek ilah olduğuna inanmaktır. Allaha hiçbir şeyi ortak koşmamak ve yalnızca Allaha ibadet etmektir.Yukarıda hangi kavram anlatılmıştır? Peygamberlerin sıfatlarıyla ilgili aşağıdaki eş- leştirmelerden hangisi yanlıştır? Atatürk'ün kız kardeşinin adı nedir ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler birlikte kullanılmıştır? Hangisi vahşi hayvandır? Yeni kimlik kartlarının geçerlilik süresi ne kadardır? Altmış sayısında kaç onluk vardır? Aşağıda verilen cümlerin başına doğru ise D yanlış ise Y yazınız?(.....) Canlıların neslini devam ettirmesi üreme sayesindedir.(.....) Erkeklerde spermin ve idrarın vücut dışına atıldığı organ penistir.(.....) Denizyıldızı tomurcuklanarak ürer.(.....) Çimlenme için gerekli şartlar ışık, uygun sıcaklık ve oksijendir.(.....) Kurbağa ve kelebek yaşam döngüsü içinde başkalaşım geçirir. kaz – ocak – ek – diz – dil – sağ – belYukarıdaki sözcüklerden kaç tanesi eş seslidir? Aynı düzlemde tüm noktaları ortak olan doğrulara .......... denir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Hz. Muhammed (sav.)in en önemli görevlerinden biri de uyarıcı olmasıdır. Nahl suresinin 2. ayetinde onun bu görevine şöyle değinilmiştir: Allah; melekleri, kendi tarafından bir vahiy ile kullarından dilediği kimselere ‘Benden başka İlah yoktur. Bana karşı gelmekten sakının! diye uyarmak üzere gönderir.Buna göre Hz. Peygamber insanları öncelikle hangi konuda uyarmıştır? Canı pahasına Hz. Peygamberin (s.a.v.) yatağına yatan, emanetlere sahip çıkan ve emanetleri sahiplerine teslim eden kimdir? Aşağıdakilerden hangisi ilk Kadın muhtardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir