Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Fen bilimleri dersinde öğretmen şu haberi okur: Ormanlık alana atılan cam kırıkları, saydam maddeden yapılmış kaplar, su dolu cam ve pet şişelerin neden olduğu yangınlar çıktı.
Öğretmen, öğrencilerine bu atıkların neden yangın çıkardığını sorar.
Mert : Bu atıklar saydam maddeden yapıldığı için güneş ışınlarını kırdıktan sonra dağıtmıştır.
Fatma : Bu atıklar, ince kenarlı mercek görevi görmüştür.
Selma : Bu atıklar, üzerine düşen güneş ışınlarını kırarak bir noktada toplamıştır.
Buna göre hangi öğrencilerin cevabı doğrudur?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Fen bilimleri dersinde öğretmen şu haberi okur: Ormanlık alana atılan cam kırıkları, saydam maddeden yapılmış kaplar, su dolu cam ve pet şişelerin neden olduğu yangınlar çıktı.Öğretmen, öğrencilerine bu atıkların neden yangın çıkardığını sorar.Mert : Bu atıklar saydam maddeden yapıldığı için güneş ışınlarını kırdıktan sonra dağıtmıştır.Fatma : Bu atıklar, ince kenarlı mercek görevi görmüştür.Selma : Bu atıklar, üzerine düşen güneş ışınlarını kırarak bir noktada toplamıştır.Buna göre hangi öğrencilerin cevabı doğrudur? sorunun cevabı "Fatma ve Selma" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) yanlış kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisinde Göktürk Dönemi’yle ilgili bilgi yanlışı yapılmıştır? MEB Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmeliğe göre,“Temel, hazırlayıcı ve uygulamalı eğitime tabi tutulmak üzere Bakanlık merkez ve taşra teşkilatındaki görevlere ilk defa Devlet memuru olarak atananları “ifade eden tanım aşağıdakilerden hangisidir? 1672-1676 Osmanlı-Lehistan Savaşı'nı sonlandıran barış antlaşması hangisidir? 3, 9, 0, 4, 1, 7 verilen rakamları birer kez kullanarak yazılabilecek 6 basamaklı en büyük doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir ? “ki”, hangi cümlede ayrı yazılmalıdır? Ülkemizde hangi yıl “Adrese Dayalı Nüus KayıtSistemi” ile vatandaşlık numarası birlikte kullanılaraknüfus kayıt sistemi oluşturulmuş venüfus elektronik ortama aktarılmıştır? “Asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplumun sorunlarını tanımalarını sağlamak” yukarıda verilen 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre,aşağıdakilerden hangisinin amaç ve görevlerindendir? I have a part time job at weekends. I work in a cafe as a waitress and my boss pays me £4 per hour as - - - - .  Aşağıdaki hangisi GAP’ın uygulandığı illerimiz arasında yeralmaz? Aşağıdaki ülkelerden hangisi satın aldıkları petrolü tamamen deniz yoluyla taşımak zorundadır? “ Aklı olmayanın dini de yoktur.”Bu hadisteki temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?