S:1

Bir çocuk, elinde beklettiği buz parçasının küçüldüğünü görmüş; elinin ıslandığını ve üşüdüğünü hissetmiştir.
Bu durumla ilgili olarak
I. Buz parçası, katı hâlden sıvı hâle geçerken ısı almıştır.
II. Çocuğun eliyle buz parçası arasında ısı alışverişi olmuştur.
III. Buz parçasının sıcaklığı azalmıştır.
yargılarından hangileri doğrudur?

Bir çocuk, elinde beklettiği buz parçasının küçüldüğünü görmüş; elinin ıslandığını ve üşüdüğünü hissetmiştir.Bu durumla ilgili olarakI. Buz parçası, katı hâlden sıvı hâle geçerken ısı almıştır.II. Çocuğun eliyle buz parçası arasında ısı alışverişi olmuştur.III. Buz parçasının sıcaklığı azalmıştır.yargılarından hangileri doğrudur? sorunun cevabı "I ve II." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
İlk halifedir. - Kuran-ı Kerim kitap haline getirildi.- Horasan ve Kafkasya İslam Devletine geçmiştir.Yukarıdaki gelişmeler hangi halife döneminde gerçekleşmiştir? • Ayaklarının pedala sıkışmadığından emin olunur.• Yan tarafından yaklaşılır ve bir elle kolu, diğer elle çenesi kavranarak hafif hareketlerle boynu tespit edilir.• Baş-boyun-gövde hizasını bozmadan araçtan dışarı çekilir.Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik, aşağıdakilerden hangisidir? Ev işlerinde annene yardım ediyor musun( ) Cümlenin sonuna hangi noktalama işareti getirilmelidir? (+5) + (-8) + (-5) işleminin sonucu kaçtır? Karın bölgesinde iç kanama olduğu düşünülen bir kazazedeye aşağıdakilerdenhangisinin yapılması yanlıştır? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına(D), yanlış olanların başına(Y) yazınız.(…….) Sigaranın zarar verdiği organların başında akciğer gelir.(…….) Sigarada bulunan nikotin bağımlılık yapmaz.(……..) Dünya’nın dönme ve dolanma olmak üzere iki türlü hareketi vardır.(…….) Buzdolabının kapağını kapatırken çekme kuvveti uygularız.(……..) Kuvvetin yön değiştirme etkisi vardır. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in kız çocuklarından biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma sözkonusudur? I. Ege Adalarının silahlandırılmasıII.  Kıta sahanlığıIII.  Kara sularının on iki mile çıkarılmasıIV. Ege hava sahasıYukarıdakilerin hangileri Türkiye -Yunanistan ilişkilerinde gerginliğin artmasına neden olmuştur? Temizlik malzemeleri üreten bir firma yeni üreteceği deterjan için anket uygulamak istiyor. Bu anketin hangi gruba uygulanması daha uygundur? 1/2000 oranlı bir haritada iki nokta arası 5cm ise gerçekte kaç m’dir? Ülkemizde alkol ve sigaranın zararlarına dair kampanyalar yürüten öncü kuruluşumuz hangisidir? Vücutta oluşan kırıkların bir süre sonra iyileşmesi …………………….…. bölünme sayesindedir.Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidr? Aşağıdaki tümcelerden doğru olanlarının başına “D”, yanlış olanlarının başına “Y” yazınız.(.....) Kur’an-ı Kerim’de her surenin başında “besmele” bulunur.(.....) Kur’an’da toplam 114 ayet vardır.(.....) Sureler adlarını surenin içinde geçen bir olay, konu, veya bir isimden alır.(.....) Kur’an-ı Kerim’de otuz cüz vardır.(.....) Kur’an’ın her 10 sayfasına Hizb denir. Aşağıdaki kelimelerden hangisi fiil kökünden türemiştir? Mevlevi dervişlerinin ney, kudüm, rebap gibi çalgılar ve ilahiler eşliğinde kollarını iki yana açıp dönerek yaptıkları ayin aşağıdakilerden hangisidir? x = (-3) + 7 olduğuna göre 5x - 4 ifadesinin değeri kaçtır?  Uhud savaşının asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Mıknatıs aşağıdaki cisimlerden hangisini çeker? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma sözcükten kurulmuş ikileme yoktur? Bu betonarme bina, mahallenin eski dokusunu oluşturan ahşap evlerden birinin yanması veya yıkılmasının ardından yapılmış olmalı.Bu cümlede aşağıdaki anlam özelliklerinden hangisi vardır? Aşağıdakilerden hangisi acil durumlarda gerekli olan bilgilerden değildir? Kanuni Sultan Süleyman 16 Ağustos 1560 tarihli fermanında; ‘’Semendire Beyine hüküm ki, huzur içinde yaşayan halkımdan hiç kimseye hiç bir zaman zulmedilmesine rızam yoktur. Vergi toplama görevinde bulunanların kanuna aykırı olarak halktan fazla akça aldıklarını işittim ve buyurdum ki; Her türlü vergiyi sadece kanunlar çerçevesinde toplattırasın. Hiçbir kimseye fazladan bir akça dahi aldırtmayasın. Dinlemeyenleri yazıp bildiresin...’’verilen fermanda aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? 1.   Durup dururken yanındaki arkadaşına bağırmaya başladı.2.   Hiç hareket etmeden yolun kenarında bekliyordu.3.   Adam, kimseye fark ettirmeden içeri girmeyi başardı.4.   Kardeşim, hiçbir neden yokken gülmeye başladı.Numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözlerin hangileri anlamca birbirlerine  en yakındır? Bir kuruluşun yıllık kazançlarının bir kısmını ortaklara dağıtmayıp bunları gelecek yıllarda, işletme faaliyetlerinin geliştirilmesi, makinelerinin yenilenmesi gibi alanlarda kullanmak amacıyla saklanması hangi sermayetürünü gösterir?  Kabe’nin etrafında Hacerü’l-Esved taşının bulunduğu köşeden başlayarak Kabe sola alınarak yedi defa dönmeye “Tavaf” denir. Kabe’nin etrafında bir kez dönmeye ne ad verilir?A) İhramB) ŞavtC) Sa’yD) Vakfe Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ön ad (sıfat) yoktur? Formula 1 ve olimpiyatlar gibi spor etkinlikleri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Slaytların fare ile tıklamaksızın kendiliğinden belli sürelerle ekranda kalmasını sağlayan komut hangisidir? İslamiyet öncesinde kurulan Türk devletleri ve bunlara ait özelliklerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 24'ten başlayıp geriye doğru 2' şer ritmik sayarken 4. sırada hangisini söyleriz? Aşağıdakilerden hangisi zaman ölçüsüdür? Kişi namaz kılarak Allah’a kul olduğunun farkına varır. Bu düşünceyle Rabb’inin sınırsız merhametine sığınır. Gönlünü O’na açarak dilekte bulunur.İhtiyaç ve sıkıntılar için O’ndan yardım ister.Yukarıdaki açıklama namazın hangi özelliğini vurgulamaktadır?  Dünya’nın Güneş’in etrafında dolandığı yörüngenin şekli hangisine benzemektedir? Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir ? Aşağıdakilerden hangisi “yavaşlama” hareketidir? Aşağıdakilerden hangisi adil davranan bir insanın özelliği değildir?  "Onlar eski olduğu için yeni ayakkabılar aldı." cümlesinde adın yerine kullanılan sözcük hangi varlığın yerini tutmuştur? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerdenhangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir