S:1

Özdeş kaplarda bulunan ilk sıcaklıkları aynı, eşit miktarlardaki su, etil alkol ve aseton sıvıları özdeş ısıtıcılarla aynı anda ısıtılmaya başlanıyor. 10 dakika sonra etil alkolün kaynamaya başladığı, asetonun kaynayarak bittiği, suyun ise kaynamaya başlamadığı gözlemleniyor.
Buna göre
I. Bu sıvılardan kaynama noktası en yüksek olan sudur.
II. Bu sıvılardan kaynama noktası en düşük olan asetondur.
III. Etil alkol kaynamaya devam ederken suyun tamamı buharlaşır.
yargılarından hangileri doğrudur?

Özdeş kaplarda bulunan ilk sıcaklıkları aynı, eşit miktarlardaki su, etil alkol ve aseton sıvıları özdeş ısıtıcılarla aynı anda ısıtılmaya başlanıyor. 10 dakika sonra etil alkolün kaynamaya başladığı, asetonun kaynayarak bittiği, suyun ise kaynamaya başlamadığı gözlemleniyor.Buna göreI. Bu sıvılardan kaynama noktası en yüksek olan sudur.II. Bu sıvılardan kaynama noktası en düşük olan asetondur.III. Etil alkol kaynamaya devam ederken suyun tamamı buharlaşır.yargılarından hangileri doğrudur? sorunun cevabı "I ve II." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Konuk kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir ? Ali nin babası araba sürerken yeşil ışıkta geçti. Cümlesinde kaç hece vardır? Aşağıda verilen karışımlardan hangisinin ayrıştırma yöntemi yanlış verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi peygamber efendimize bakan amcasının adıdır? Aşağıdakilerden hangisi bir kimlikte bulunmaz? Aşağıdaki parçalardan hangisi bir hikâyenin serim bölümünden alınmıştır? 48 - 50 - 53 - 57 - 61 - 68 - 75Yukarıda bir sayı örüntüsü verilmiştir. Ancak bir sayı bu sayı örüntüsünü bozmaktadır. Örüntünün doğru olabilmesi için örüntüyü bozan sayının yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi anlaşmazlıkların çözülmesine olumlu (iyi) katkı sağlar? Avrupada yeni bir savaş ihtimalinin ortaya çıkması üzerine İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya arasında 29 Eylül 1938de yapılan konferans aşağıdakilerden hangisidir? Arda evinde yüksek sesle müzik dinlemekte ve şarkı söylemektedir. Komşusu Kemal Amca ise bu durumdan rahatsız olmaktadır.Kemal Amcanın bu rahatsızlığının giderilmesi için Arda duvarlarına aşağıdaki malzemelerden hangisini kullanmalıdır? Cumhuriyet Döneminde yeni Türk devletinin yönetim yapısının oluşturulmasında;I. Bilimsel düşünce,II. Akılcılık ve Batıcılık fikri,III. Teokrasiunsurlarından hangileri ölçü olarak alınmıştır? Mondros Ateşkes Antlaşmasının imzalanmasından sonra İtilaf Devletlerinin Anadoluda işgallere başlaması üzerine Sadrazam Damat Ferit Paşa Anadoluya işgallerin geçici oldu- ğunu halka anlatmak üzere nasihat heyetleri göndermiştir.Verilen bilgiye göre Osmanlı yönetiminin amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir? İki sayının farkı 375 tir. Çıkan sayı 504 ise eksilen sayı kaçtır? Yarım kilogram nar 2 TL olduğuna göre 2 kg nar kaç TLdir? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D , yanlış olanların başına Y harfini koyunuz ( ) Yasalar önünde herkes eşittir.( ) Hak ve özgürlüklerimiz yasalar tarafından güvence altına alınmıştır.( ) Haksızlığa uğradığımızda gerekli yerlere başvurarak hakkımızı aramalıyız.( ) 18 yaşından küçük olanlar kanunlar önünde çocuk sayılır.( ) İnsanların özgürlüğü sınırsızdır. Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına ‘D , yanlış ise başına ‘Y yazınız(.....) Güneş sistemindeki en büyük 2.gezegen Uranüstür.(.....) Dünya, karasal gezegenlerin en küçüğüdür. (.....) Dış gezegenler, iç gezegenlerden büyüktür.(.....) Halk arasında Çoban Yıldızı olarak bilinen gezegen Venüstür(.....) Güneş sisteminde Güneşin etrafında dolanan 8 gezegen vardır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili isim tamlaması kullanılmıştır? Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsin-ler diye yarattım.(Zâriyât suresi, 56. ayet) Bu ayet cinler ile ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisini vurgulamaktadır? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin harf sayısı en fazladır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) yanlış kullanılmıştır? Doru sağlıklı yaşamak için günde 10 bardak su içmektedir.Doru bir haftada kaç bardak su içmiştir? Aşağıdaki meslek gruplarından hangisi ilk yardım yapamaz? Kazaları önlemenin en önemli yolu .............. uymaktır.Yukarıda verilen cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? I-Üzerinde yazan son kullanma tarihine bakmakII-İçindekiler bölümünden katkı maddelerine bakmakIII-Kokusuna bakmakBesin maddelerini tüketirken yukarıdakilerden hangisine ya da hangilerine dikkat etmek gerekir? I. Tarım sektöründe insan gücüne dayalı üretimin yerini makineler alırken şehirlerde yeni kurulan fabrikalarda iş gücü ihtiyacı doğmuştur.II. Şehirlerde nüfus hızla artmış ve günümüzün metropol denilen büyük şehirleri oluşmuştur.III. Köylerde çalışan insanlar hızla şehirlere doğru göç etmişlerdir.IV. Şehirlerde altyapı sorunları, çevre kirliliği ve çarpık kentleşme gibi sorunlar ortaya çıkmıştır.Sanayi İnkılabının ortaya çıkardığı yukarıdaki gelişmelerin neden ­ sonuç ilişkisine göre sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Osmanlı Devleti, asırlar boyunca çeşitli milletleri sınırlarında barındırmıştır.Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır? Aşağıdakilerin hangisinde peygamber ve o peygamberin gösterdiği mucizesi yanlış eşleştirilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi maddedir? Ülkemizde ağaçların ve taşların yosun tutan tarafı hangi yönü gösterir? Bolluk kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi Türkçe bir sözcük değildir? Aşağıdakilerden hangisi küçük yaraların kapatılması amacıyla kullanılır? Odamızı, giysilerimizi ve oyuncaklarımızı temiz ve düzenli kullanmaya ........... göstermeliyiz.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? What is ‘scientist ...........Turkish? Sonbahar çoktan başladı. Eylül ayıyla birlikte balık avı yasağı da bitti. Ama bu, balıkların rastgele avlanacağı anlamına gelmiyor. Sadece yasal av boyuna ulaşmış balıklar avlanabiliyor. Hamsi 9, istavrit 13, sardalya 11, palamut 25, lüfer 20 san- timetre olmalı. Bu boydan küçük balıkları yemeyi reddederek, ailenizin satın almasını engelleyerek balıkların korunmasına yardımcı olabilirsiniz.Bu metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk göçlerinin siyasi nedenlerinden biridir? Son ... yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır. cümlesinde, boşluğu uygun şekilde doldurunuz. Herhangi bir reaksiyonun başlayabilmesi için gerekli olan en düşük enerji aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır? Aşağıdakilerden hangisi duru bir cümle değildir? Telif hakkı, eser sahibinin eserinden belli bir süre için yararlanma hakkı sağlar.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi telif hakkının eser sahibine sağladığı haklardan biri değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir