S:1

They dont like comedy films,
- - - - ?

They dont like comedy films,- - - - ? sorunun cevabı "do they" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Peygamberlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi molekül yapılı element örneğidir? a. Karayosunub. Çiyanc. Böcekçil bitkid. Mantare. Karıncaf. Ökse otuVerilen canlılardan hangileri sadece ototrof beslenir? Aşağıdakilerden hangisi etkili bir iletişimi engelleyen bir yaklaşımdır? Hücrede protein sentezlemede görevlidir, hücredeki en küçük organeldir. Bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olarak bulunurYukarıda özellikleri verilen organel aşağıdakilerden hangisidir? Sadi Şirazinin Gülistan adlı eserinde şöyle bir hikâye yer almaktadır. Özetle: Zengin biri büyük bir ziyafet verir. Yakınlarda diken kazmakla meşgul olan bir adam görür ve onu da bu ziyafete davet eder. Adam ise: ‘Ekmeğini kendi el emeği ile kazanan kişi, başkasının minnetini (gönül borcu) çekmez. diye cevap verir.Hikâyede yer alan bu adamın cevabı aşağıdaki hadislerden hangisiyle ilişkilendirilebilir? Batı cephesinde savaş Yunanistanın İzmiri işgali 'ile başladı. Yunanlılar işgal alanlarını Anadolunun iç bölgelerine doğru genişlet­mek istediler. Bu durum Batı cephesinden direnişe geçilmesini zorunlu hale getirdi. Yunanlıların Batı cephesini açarak işgalle­rini genişletmelerindeki temel amacın aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir? Aşağıdakilerden hangisi namazın kılınış şart- larından (namazın içindeki farzlardan) biridir? İngiltere ve Fransanın 1854te, Rusyaya karşı Osmanlı Devletinin yanında yer aldıkları savaş aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi iyi bir liderin özelliğidir? Muhammed peygamberlikle müjdelendirildiği zaman kaç yaşındaydı ? Aşağıdakilerden hangisi İslam etkisinde gelişen Türk edebiyatının ilk ürünlerinden biri değildir? Cümleyi uygun eylemle tamamlayınız. "Horses can ......................" Mani dinini kabul eden ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? Hava kararmıştı. İnsanlar evlerine çekilmeye başlamıştı. O yüzden cadde telaşlı ve hızlı adımlarla yürüyen insanlarla doluydu. Bu yoğun kalabalığa bir de arabaların korna sesleri karışıyordu...Yukarıdaki paragraf aşağıdaki cümlelerin hangisiyle devam ederse konu bütünlüğü sağlanmış olur? Aşağıdakilerden hangisi Peygamber efendimiz(sav)e karşı olan saygımızı ifade etmek için uygun değildir? Aşağıdaki canlılardan hangisi nesli tükenmiş hayvanlardan değildir ? Kara yolu üzerinde bir veya birden fazla taşıt ya da yayaların karıştığı, olumsuz sonuçların ortaya çıktığı durumlara ne denir? ``İle'' sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç göreviyle kullanılmıştır? Peygamber'imizi yanına alarak büyütmüştür. Saygon ve dürüst bir insandır. Peygamber'imizde sevgi ve şefkatini esirgememiştir. Yeğenini çok severdi. Anlatılan kişi kimdir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti (?) getirilemez? Ayşe birinci gün 5 bardak, ikinci gün birinci günün 2 katından 3 eksik bardak su içti. Ayşe iki günde toplam kaç bardak su içti? Mete Han, ordusunu Onluk Sistem adı veriler sisteme göre düzenlemiştir. Bu sistemle orduyu onluk, yüzlük, binlik, on binlik bölümlere ayırmış ve her bölüme komutanlar görevlendirmiştir. Bu sistemli ordu Türk ordusunun temelini oluşturmuştur.Verilen metinde geçmişten günümüze Türk devletlerinin hangi alanla ilgili özelliğine değinilmiştir? Yarışmayı kazanan biri için aşağıdakilerden hangisini kullanabilriz? Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerini arkasından çekiştirmesin. Biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allahtan korkun. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir, çok esirgeyicidir. Bu ayete göre hangisi çıkarılabilir? Türk milletinin bütününe yönelik yapılabilecek bir işgalin belirtisi ilk kez ne zaman ortaya çıkmıştır? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır ? Aşağıdakilerin hangisi eşsesli bir sözcüktür? Allahın doksan dokuz ismine ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi Mili Mücadelenin amaçları arasında yer almaz? Kanunla oluşturulan tekele ne ad verilir? Türkler İslamiyeti kabul ederek;I. İslamiyetin yayılmasına katkı sağlamışlardır. II. Medreseler aracılığıyla bilimsel faaliyette bulunmuşlardır. III. İslam öncesi sahip oldukları kültürlerini tamamen kaybetmişlerdir.Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? "İyi Müslüman olmak, ........................demektir."Yukarıda verilen ifadede boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Hangi sözcük hecelerine yanlış ayırılmıştır? Bir madde ve o maddenin içinde bulunduğu kapla birlikteki ağırlığı aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D , yanlış olanların başına Y harfini koyunuz1. (.....) Toplu taşıma araçlarının yaygın şekilde kullanılması hava kirliliğinin azalmasına katkı sağlar.2. (.....) Trafik kazalarının oluş sebepleri arasında en önemli payı araç kusurları oluşturur.3. (.....) Trafik işaret levhaları, yaya ve sürücülere bilgilendirme, uyarı ve yasaklama mesajı verir.4. (.....) Trafik kazalarının oluş sebepleri arasında yayaların hatalı davranışları yer almaz.5. (.....) Yük taşımak amacıyla düzenlenmiş taşıtlara yolcu taşıtı denir. Aşağıdakilerden hangisi ailede çocukların sorumlulukları arasında yer almaz? Onlar basamağındaki rakamın basamak değeri 40 olan en büyük ve en küçük sayının toplamı kaçtır ? Aşağıdaki savaşlardan hangisi Kurtuluş Savaşımız içinde yapılan savaşlardan biri değildir? (1) Dedemin C harfi gibi bükülen bedenini tepeden tırnağa süzdüm. (2) Sonra acımayla karışık bir sevgiyle dedemin yüzüne baktım. (3) Dedemin yüzüne bakınca içimde garip bir duygu belirdi.(4) O da benim neler düşündüğümü hissedip beni alnımdan öptü.Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir