S:1

Aşağıdaki olaylardan en son gerçekleşen hangisidir?

Aşağıdaki olaylardan en son gerçekleşen hangisidir? sorunun cevabı "Yeni Türk alfabesinin kabulü           " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme cümleye "zorlukla" anlamı katmıştır? Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk tiyatrosu çeşitlerinden değildir? ”Seninle  oynamak istiyorum.”cümlesinin öznesi nedir?  Bilgisayarın işlemleri gerçekleştiren parçalarının bulunduğu birim hangisidir? "Başkalarının duygu ve düşüncelerine saygı göstermeye....................denir."Cümlesini anlamlı tamamlayan sözcük aşağıdakilerden hangisidir? Tanzimat romanlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? There are twelve - - - - in a year. En uzun kara sınırımız ve en çok sınır kapımızın olduğu ülke hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özellik değildir? Aşağıda Ay ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? I. İki gaz molekülü arasındaki uzaklığa ortalama serbest yol denir.II. Molekülleri birbirleriyle esnek olmayan çarpışma yapar.III. Molekülleri titreşim, öteleme ve dönme hareketleri yapar.Yukarıda verilenlerden hangileri gazların genel özelliklerindendir? I-Onları korkutmakII-Yuvalarını bozmakIII- Zevk için hedef haline getirmekIV- Aç ve susuz bırakmakYukarıdakilerden hangisini yapan bir kişi, dinimize göre hayvan haklarını ihlal etmiş (çiğnemiş) olur? Aşağıdakilerden hangisi zekat ibadetinin faydalarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın (c.c.) işitme sıfatını ifade eden isimdir? "Masmavi gökyüzü ve parlak yıldızları seyrediyorum." cümlesinde hangi sözcükler isimdir? Aşağıdakilerden hangisi kamu yönetiminde halkla ilişkiler ile olarak verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Trafik levhaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  Kışı, gündüzleri kısacık olduğu için sevmem.Sabahleyin bir türlü doğmak bilmeyen güneş erkendençekip gider. Hele şimdi saat dördü biraz geçtimi, ortalık kararıveriyor. Ne anladım ben ondan?Penceremden bakıyorum, tertemiz bir hava... Birçekicilik vardır Ankara’nın ışığında. İstanbul’unkigibi öyle baygın değildir, yarı sevdalı yarı hüzünlühülyalar kurmaya sürüklemez insanı, çıkıp gezmeye çağırır.Bu metin aşağıdaki edebiyat türlerinden hangisine aittir? Gazete, abonelerine birbirinden değerli dört hediye verecek.Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı vardır? Duran bir cismi hareket ettirebilen; hareketli cismi durdurabilen, şeklini ve yönünü değiştirebilen etkiye ………… denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Bir grup etkinliğinde yer alan bireylerin üstlendikleri görevlere ............... denir. Kurulacak olan ulusal iradeye dayalı yeni devletin temelleri ilk defa nerede görüşülmüştür? Ahmet : -Baba, bu namaz uzun sürdü? Baba : -Oğlum bu, Ramazan ayına özgü 20 rekat kılınan bir namazdır.Bu diyalogda geçen namaza verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Temizlik  açısından namaz  ibadetini yerine getirebilmek  için ne  yapmak gerekir? İlahî her neyi gülzâr ettinse anı ittim. İlahî elime her ne sundunsa anı tattım. İlahî gönlüm oduna ne yaktınsa o tüter. İlahî vücudum bahçesine ne diktinse o biter.Bu metinde şair, ahengi sağlamak için aşağıdaki edebîsanatların hangisinden yararlanmıştır? Önyargı ve saldırganlık gibi konularda birey ve grup davranışlarını inceleyen psikolojinin alt dalı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı dönemindeki cephelerimizden biri değildir? Kime zekat verilmez? I. BeslenmeII. BüyümeIII. SolunumIV. Protein senteziV. İğ ipliği senteziİnterfazdaki bir karaciğer hücresi yukarıdaki olaylardan hangisini gerçekleştiremez? Hristiyanlar, aşağıdaki hangi Türk hükümdarına “Tanrı’nın Kamçısı”  unvanını  vermişlerdir? I. Anadolu’nun kapıları Türklere açıldı. II. Anadolu’da birçok Türk beyliği kuruldu. III. Bizans’ın çağrısıyla Haçlı Seferleri başladı.Malazgirt Savaşı’nın yukarıdaki sonuçlarından hangileri Anadolu’nun bir Türk yurdu haline gelmesini sağlamıştır? Aşağıdakilerden hangisi insanlar arasındaki anlaşmazlık nedenlerinden değildir? İzafiyet (Görelilik) Teorisi’ne göre ışık hızına yakın hızlarda hareket eden gözlemcinin ölçtüğü;I.  Zaman aralığı, durgun gözlemciye göre daha uzundur.II.  Hareket doğrultusundaki uzunlukları, durgun hâldeki uzunluklara göre daha kısadır.III.  Bir cismin kütlesi, durgun gözlemciye göre de aynıdır.yargılarından hangileri doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur? Zıt anlamlı kelimelerin eşleştirilmesinde hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden Hangisi Kur’an-ı Kerimin temel özelliklerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi 2 deste olur? Aşağıda verilen azınlıklar ve kurdukları cemiyetler eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?   Toplamı en küçük olan işlem hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir