S:1

Okula gidiş ve dönüşlerimizde güvenliğimiz için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Okula gidiş ve dönüşlerimizde güvenliğimiz için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? sorunun cevabı "Okula giderken tanımadığımız kişilerin isteklerini yerine getirmemeliyiz." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Biten piller için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Gazete ve dergilerin belirli sütunlarında yayımlanan daha çok güncel konuları ele alan kısa yazılardır. Gazetelerde yayımlanan bu tür yazılara köşe yazısı da denmektedir. Gazete ve dergilerin yaygınlaşması bu türün gelişmesini sağlamıştır. Ahmet Rasim, Refik Halit Karay gibi isimler bu türün ünlü yazarlarıdır.Bu parçada sözü edilen edebî tür aşağıdakilerden hangisidir? What is your name? Bir kaza anında yaralıya aşağıdakilerden hangisi ilk yardım uygulaması yapmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi resmi kurumlarla sivil toplum örgütlerinin ortak özelliğini belirleyen seçenektir?  Hangisinin kullanıcısı kask, dirseklik ve dizlik kullanır? Hıristiyanlıkta merkezi İstanbul Fener Rum Patrikhanesi olan ve dini liderine “Patrik” denilen mezhep hangisidir? Anadolu toprakları tarih boyunca çok sayıda uygarlığın doğduğu, geliştiği bir alan olmuştur.Bu durumun nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Hey (  ) Kimsin sen (  ) Sizin adınız ne (  ) Hayır, sizinle görüşmeyeceğim. (  ) Parantez içinde sırasıyla hangi noktalama işaretleri olmalıdır?  Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapı bakımından diğerlerinden farklıdır?  Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi’nde;•  millî cemiyetlerin tek çatı altında toplanması•  TBMM’nin açılması•  Kuvayımilliye’den Düzenli Ordu’ya geçilmesiçalışmalarıyla aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır? Cumhuriyet’in ilk yıllarında Atatürk’ün kurmuş olduğu Cumhuriyet halk fırkasından başka TBMM’ne farklı görüşleri yansıtabilmek amacıyla Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırkası gibi partiler kurularak çok partili yaşama geçme girişimleri olmuştur.Buna göre, bu girişimlerle ulaşılması düşünülen, temel amaç aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Muhammed savaş esirlerine iyi davranılmasını öğütlemiş, kız çocuklarının ve kadınların aşağılanmasına karşı çıkmış, kölelerin azat edilmesini teşvik etmiş ve hertürlü ayrımcılığı yasaklamıştır.Hz. Peygamber’in bu tutumu, onun aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini gösterir? Komşumuz Suriye için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?A) Türkiye’nin en uzun kara sınırına sahip olduğu ülkedir.B) Petrol ve doğal gaz en önemli ekonomik zenginliğidir.C) Fırat nehri topraklarından geçen büyük su kaynağıdır.D) Şam, Halep, Lazkiye önemli kentleridir. Aşağıdakilerden hangisi burkulma belirtilerinden biri değildir? Yusuf, 8 saatinin 3 saatini kitap ve ders çalışmaya ayırdı. Diğer saatlerini de oyuna ayırdı. Yusuf, oyun için kaç saat ayırmıştır ? DNA, RNA, ATP ve enzimler için,I. Azot içermeII. Aminoasit bulundurmaIII. Organik yapıda olmaIV. Pentoz şeker içermeverilenlerden hangileri ortaktır?  I don’t feel well today, so I - - - - to stay at home rather than go to picnic. Bazı atıkların çeşitli işlemlerden sonra tekrar kullanılmasına ……………… denir.Boşluğa gelecek en uygun kelime hangisi olur? ………. she left home, nobody has heard from her.  Hz. Peygamber aşağıdaki ibadetlerden hangisi için “gusül abdesti” almış ve bunu müminlere de tavsiye etmiştir? Gül hasretinle yollara tutsun kulağını Nergis gibi kıyamete dek çeksin intizarBu beyitte geçen edebîsanatlar aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? İyi ile kötüyü belirlemede toplum içinde büyük anlaşmazlıklar çıkar. Eskilik yandaşlarına göre eski olan her şey iyidir, yeni olan her şey kötüdür. Bu önemli sorunun çözümünü ancak bilimden bekleyebiliriz. Bilim, iyi ile kötü sorununu, doğru ve yanlış sorunu biçiminde ortaya koyarak çözümler. Bilimin topluma sağladığı yaralardır biridir bu.Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın başlığı olmaya en uygundur? Tanrı, zekanın ötesinde olduğu gibi, bilginin de ötesindedir. Nasıl başka hiçbir şeye ihtiyacı yoksa bilgiye de ihtiyacı yoktur. Tanrı kendi kendine yeter.Plotinus’a ait bu düşüncelere göre; aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Servetifünun sanatçılarının bireysel bir edebiyat anlayışına sahip olmalarının nedenleri, aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Lavaboya dökülen atık bir yağ hangilerini aşağıda verilenlerden hangisini veya hangilerini kirletir? - Yıllık yağış miktarı 500-700 mm. arasındadır.- Yıllık sıcaklık farkı fazladır.- Kış sıcaklıkları 0 C0 ‘ nin altına düşmektedir.Yukarıda iklim özellikleri hakkında bilgi verilen bir yerde aşağıdaki toprak türlerinden hangisinin daha yaygın olması beklenir? Ülkemizde alageyik, boz baykuş, çizgili sırtlan, vaşak gibi hayvanların nesilleri tükenmek üzeredir. Bunun en büyük sebebi nedir? Aşağıdakilerden hangisi güvenli oyun alanı değildir? Gündüz evde iş yaparken en ekonomik ışık kaynağı hangisidir? -24  = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? İlk resmi Türkçe gazete hangisidir? Sanatçı; hayatı, insanları, onların tutkularını, özelliklerini anlatır ama bu, gerçek hayatı olduğu gibi anlatmak değil, kendi süzgecinden geçirerek anlatmaktır. Biradamın hayatını günü gününe en küçük ayrıntısına kadar anlatsa bile sanat yapmış olmaz. Her gün yediği yemekleri, yaptığı işi, bütün konuştuklarını, çeşitli duygularını anlatsa meydana getireceği oyun, hikâye ya da şiir karmakarışık, çorba gibi olur. Bunların hepsi gerçek hayattan alınmış da olsa bize hayatın anlamı hakkında pek bir şey bildirmez.Bu metinde vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerin hangisi isim cümlesi değildir?  Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin sıfatlarından biri değildir? Daha çok ödev yapmak ve araştırma yapmak için kullanılan teknolojik araç hangisidir? • Türk İslam bilim adamıdır• Tıp alanında yaptığı çalışmalarla tanınır• Batı tıp biliminin temelini oluşturmuşturözellikleri verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Nohut + un aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile ayrılabilir? Aşağıdakilerden hangisinin sonucu diğerlerinden farklıdır? Yazılışları aynı, anlamları farklı olan kelimelere ne ad verilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir