S:1

Cumhuriyet hangi tarihte ilan edilmiştir ?

Cumhuriyet hangi tarihte ilan edilmiştir ? sorunun cevabı "​29 Ekim 1923   " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Bireyin içinde bulunduğu toplumun kalıplaşmış değer ve düşüncelerine aykırı gerçekleştirdiği davranış biçimlerine sapma denir.Aşağıdakilerden hangisi bir toplumsal sapma örneği değildir? Aşağıdaki akımlardan hangisi Sırp isyanında etkili olmuştur? XVIII. yüzyılda Avrupalı devletlerin amaca ulaşmak için ahlaka aykırı da olsa her türlü araca başvurmanın uygun olduğu politik anlayışa verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? ʽʽ - - - - anlamak - - - - anlamaktan iyidir.Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirilmelidir? Osmanlı Devletinin Habsburg Hanedanı ile I. Dünya Savaşına kadar devam edecek olan diplomatik ilişkileri aşağıdaki savaşlardan hangisinin kazanılmasından sonra başlamıştır? Hangi şeklin köşe sayısı daha azdır? Adımları 5 , 9 , 13 , 17 , 21 , ... olan örüntünün genel kuralı aşağıdakilerden hangisidir? Şüphe kelimesinin eş anlamlısı nedir? Alkenlerle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Aşağıdaki varlıklardan hangisi soyut varlıklardandır? İskelet ve kas sağlığının temel koşulu nedir? Acümlelerin hangisinde amaç sonuç ilişkisi vardır? Aşağıdakilerden hangisi bir sorunla karşılaştığımızda yasal yollardan başvuracağımız telefon hatlarından biri değildir? Denklemleri y = 3 ve y = x olan doğruların kesim noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? Anadoludaki kazılarda bulunan;I. Sulama kanallarıII. Altın takılarIII. Tapınaklargibi buluntulardan hangileri özel mülkiyetin varlığına kanıt olabilir? Sürdürülebilir kalkınma, tükenmeyen doğal kaynakların kullanımı-nın artırılmasıyla gerçekleştirilebilir.Buna göre, aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisine yapılan yatırım sürdürülebilir kalkınma amacına daha uygun olur? - - - - yılda bir kez verilerek sahip olduğumuz malın, - - - - ise sağlık içinde Ramazan bayramına ulaşmanın şükrü anlamına gelir.Parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Kurallar her zaman devlet tarafından konulmaz. Evimizde ailemizle, mahallede komşularımızla, oyunlarda arkadaşlarımızla belirlediğimiz kurallar vardır. Aşağıdakilerden hangisi sözü edilen kurallardandır? "Çok yaşayan bilmez, çok gezen bilir." atasözünün anlamı nedir? Çevresine ışık yayan cisimlerin genel adı hangisidir? 7648 sayısının binler basamağı 2 azaltılıp yüzler basamağı 3 artırılırsa sonuç nasıl değişir? Güzel – yapardı – çok – resim kelimeleriyle anlamlı bir cümle kurulursa resim kelimesi kaçıncı sırada yer alır? 75 dakika = ..................... saat cinsinden dönüşümü nedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru sıfatı yoktur? Bir birey aşağıdakilerden hangisine doğuştan sahip olur? Bir tarladan toplanan patatesler, her biri 69 kilo olan 175 çuvala dolduruluyor. Bu tarladan kaç kilo patates elde edilmiştir? Çevresi 240 cm, kısa kenarı uzunluğu 40 cm olan dikdörtgenin uzun kenarı kaç santimetredir? She weighs .................... every morning.A) yourselfB) himselfC) herselfD) myself Kadir ile Keremin yaşları toplamı 58dir. Kerem 36 yaşında olduğuna göre Kadir kaç yaşındadır? 14 vagonu olan bir yolcu treninde her vagonda 215 yolcu olduğuna göre top-lam yolcu sayısı kaçtır ? Kaç tane 250 ml 15 litre eder? Peygamberimizin Onlar yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız doğru yolu bulursunuz buyurduğu kişiler kimlerdir? Fırsat müteşebbisliği türünde, aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? Aşağıdakilerden hangisi evin bölümlerinden biridir? Aşağıdakilerden hangisi edebî bir metin özelliği taşır? Ülkemizde kapalı ortamlarda kullanılması yasak olan zararlı madde aşağıdakilerden hangisidir? Bir lambayla aydınlanacak bir odada dört lamba kullanılırsa aşağıdakilerden hangisi doğrudur? acı kelimesi aşağıdakilerden hangisinde mecaz anlamlıdır? fifftythree sayısı hangisidir? o İlk denizci Türk beyliğidir.o Güçlü bir donanma kurmuşlardır.o Ege kıyılarını ve yakın adaları ele geçirmişlerdir.Verilen bilgilerde, aşağıdaki Türk beyliklerinin hangisinden söz edilmektedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir