S:1

fiş, kalite, TSE, son kullanma tarihi, iade, değiştirme

Yukarıdaki sözcükler aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

fiş, kalite, TSE, son kullanma tarihi, iade, değiştirme Yukarıdaki sözcükler aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? sorunun cevabı "Alışveriş               " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi bilişim etiğine uygun olmayan bir davranıştır? Aşağıdakilerden hangisi, toplumsal değerlerin işlevlerinden değildir? Çöl hayvanları ve uzun mesafeli göç yollarını kullanan hayvanlar vücutlarında yağ depolar. Ayrıca farklı iklim ve koşullarda yaşayan canlıların vücutlarındaki yağdepolama miktarı farklı olabilmektedir.Verilen bilgiler incelendiğinde aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz? Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin yapılış amaçlarından biri olamaz? Adnan, İrem ve Sevimin de aralarında bulunduğu 30 kişilik bir sınıfa matematik testi uygulanmış ve test sonuçlarına göre standart sapma 0 (sıfır) olarak hesaplanmıştır. Buna göre;I. Testin başarısı düşüktür.II. İrem ve Sevim aynı puanı almıştır.III. Adnanın puanı aritmetik ortalamaya eşittir.ifadelerinden hangisi/hangileri kesinlikle doğrudur? Hangisi yön değiştirme hareketi yapar? Aşağıdaki kelimelerden hangisi olmadan cümle yapa­mayız? Aşağıdakilerden hangisi bağnazlıktan korunma yollarından biri değildir? -2 , -1, -4, +6, 0, +7Yukarıda verilen tam sayılardan kaç tanesi pozitif tam sayıdır? Osmanlı Devleti , 19.yüzyılda Batılı büyük devletlerle ittifak arayışı içine girmiş Fransa,Rusya,İngiltere ve daha sonrada Almanya ile geçici dostluklar kurmak zorunda kalmıştır. Osmanlı yönetiminin böyle bir siyaset izlemesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Sanat halkın ve toplumun hizmetinde değil midir? Değildir, demeyeceğim ama bilim ne kadar toplumun hizmetinde ise sanat da o kadar toplumun, bütün insanlığın hizmetindedir. Bilim adamı çalışmalarından bütün dünyanın faydalanmasını ister;bulduğu doğruları bütün insanlara öğretmeye özenir ama bunun için işini kolaylaştırmaya, çoğunluğun anlamayacağı konulara dokunmaktan çekinmez. Sanat adamı da öyledir, ----. Halk bunu beğenmeyecektir. diye bir yapıtı ortaya koymaktan vazgeçmez.Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden soru cümlelerinden hangisi olumsuzdur? Kapodokya hangi ilimizdedir? Aşağıdaki sözcüklerin hangisi türemiş bir sözcüktür? Aşağıdaki ayetlerden hangisi, anlam bakı­mından diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi köyden kente göçün nedenlerinden değildir? • ...Anlayan bir toplum için ayetleri ayrıntılı bir şekilde açıkladık.(Enâm suresi, 98. ayet)• ...Allah, insanlara düşünüp anlasınlar diye ayetlerini açıklar.(Bakara suresi, 221. ayet)Bu ayetlere göre insanların Kuran-ı Kerime karşı sorumluluğu aşağıdakilerden hangisidir? Sally : Im bad at Turkish. How can I improve it?Ahmet : ....................... Trafikteki yayalar, öncelikle aşağıdakilerden hangisine uymalıdırlar? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlığın özelliğini bildiren bir sözcük vardır? Osmanlı Devletinin kurulduğu 14. yüzyıl Anadolusunda bulunan siyasi güçler, aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Özge' nin 83 lirası vardı. Özge kendine 34 liraya pantolon aldı. Geriye kaç lirası kaldı? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adıl ( zamir ) yoktur? (1) Çocuk Kalbi adlı kitap ilkokul çağındaki bir çocuğun okul ve sosyal yaşamını anlatır. (2) Yazar kendi oğlunun günlüklerinden hareketle bu kitabı yazmıştır. (3) Dünyanın tüm dillerine çevrilmiştir. (4) En yararlı çocuk kitaplarındandır.Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangisi öznel yargılıdır? Aşağıdakilerden hangisi, I.Dünya Savaşının sonuçlarından biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde söyleyenin duygusu da söz konusudur? Çarpışma öncesinde ve sonrasında, toplam momentum ve toplam kinetik enerji sabit kalıyorsa bu tür çarpışmalara esnek çarpışma denir.Buna göreI. Esnek çarpışmada kinetik enerji korunur.II. Esnek çarpışmada momentum korunur.III. Esnek çarpışmalarda momentum vektörel bir büyüklüktür.ifadelerinden hangileri doğrudur? Resulullah'ın (s.a.v) imana davet için gittiği, fakat taşlandığı yer neresidir? YUVASordum bir gün arıyaYok mu senin yuvan?Vızıldayıp gösterdiBana koca bir kovanDönüp sordum serçeye,Ya seninki nerede?Cik cikdedi benimkiDal üstünde tepede.Serçe yuvasını nereye yapmaktadır? Radyoloji bilimini kurarak iki kez Nobel Bilim Ödülünü alma başarısını gösterdi. Nobel Bilim Ödülünü kazanan ilk ve tek kadın bilim insanıdır. "Bilim için ölen kadın olarak anılır. Yukarıdaki açıklamaları verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir Babasının yaşı, Busenin yaşının 4 katı kadardır. Babası ise annesinden 3 yaş büyüktür. Buse 8 yaşında olduğuna göre üçünün yaşları toplamı kaçtır ? İslam dini, insanları güçleri oranında sorumlu tutmuş- tur. İnsanların güçlerini aşan veya sıkıntıya yol açan durumlarda kolaylaştırıcı hükümler getirmiştir. Bazı kişiler mazeretleri sebebiyle tutamadıkları oruçlarını tutabilecek duruma geldiklerinde tutamadıkları gün sayısınca tutarak telâfi ederler. Tutulan bu oruca kaza orucu denir. Aşağıdakilerden hangisi söz edilen bu kolaylıktan yararlanabilecek insan gruplarından biri değildir? Evrenin ve evrende var olan her şeyin bir Tanrı tarafından yoktan var edildiği ve Tanrının evrenin mutlak hakimi ve koruyucusu olduğunu kabul eden görüş aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi insanın özellikleri arasında yer almaz? Aşağıdaki kelimelerin hangisi yapım eki almamıştır? İki doğal sayıdan biri 479dur. Bu iki doğal sayının toplamı 907 ise diğer doğal sayı kaçtır? İnsanda mayoz bölünme hangi hücrelerde gerçekleşir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde insan ismi yerine kullanılan bir sözcük vardır? I. Hayvancılıktan elde edilen verimin yıldan yıla değişmesiII. Tesislerin küçük ve bir ailenin geçimini sağlayacak kapasitede olmasıIII. Dağılışında coğrafi koşulların etkili olmamasıYukarıda verilen ifadelerin hangileri mera hayvancılığının özellikleri olarak gösterilebilir? (1) Erkan, Yeşilbağları doğup büyüdüğü kendi köyünden daha çok seviyordu.(2) Yemyeşil bir ormanlık alanın ortasındaki bu köy, İstanbulluların soluklandığı yörelerden biriydi.(3) Yaz geldiğinde her bahçe piknik alanı olurdu.(4) Mangallardan yükselen ızgara kokuları tüm köyü kaplardı.Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir