Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
T.B.M.M. hangi tarihte nerede açıldı?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
T.B.M.M. hangi tarihte nerede açıldı? sorunun cevabı "23 Nisan 1920’de Ankara’da" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

• Eski Roma’da Hristiyanların gizlice tapınmak için kullandıkları yer altı  kilisesidir.•  Zamanla anlamı değişerek kilisenin bodrum katına verilen isim  olmuştur.•  Daha sonra da kiliselerde koro bölümünün altında yer alan mezar odası ya da “mahzen mezar” anlamı  kazanmıştır.Yukarıda hangi kavramdan bahsedilmektedir? 5 kg kaç g eder? Farklılıklara saygılı olmayı geliştirecek en büyük  unsur aşağıdakilerden hangisidir?                     “Söz döndü dolaşdı, yine o konuya geldi.” cümlesinde bulunan aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı doğru değildir? Aşağıdakilerden hangisi Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı’nın bölümlerinden biri değildir? İzmir’de Yunanlılara karşı ilk kurşunu kim atmıştır? Aile bütçesine katkı sağlamak isteyen bir 4. Sınıf öğrencisinin hangisini yapması doğru değildir? I. Maden yataklarının bulunduğu şehirlerde nüfus yoğunluğu fazladır.II. Kıyı bölgelerimizde nüfus, iç kesimlere oranla daha yoğundur.III. Sanayi kentleri, nüfus yoğunluğunun az olduğu kentlerdir.Yukarıdaki numaralandırılmış ifadelerden hangisi doğrudur? Kara yolu üzerinde bir veya birden fazla taşıt ya da yayaların karıştığı, olumsuz sonuçların ortaya çıktığı durumlara ne denir? Hangisi katı maddelerin özelliği değildir? Aşağıdaki dizelerin hangisinde niteleme sıfatı yoktur? Ay’ın kaç çeşit hareketi vardır?