Sor

Meteor ile Göktaşı Arasındaki Benzerlikler vee Farklar

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Meteor ile Göktaşı Arasındaki FarklarMeteor: Atmosfere giren ve çoğunlukla yanarak parlayan küçük uzay parçalarıdır. Bu olaya "meteor olayı" denir ve bu parlayan cisimler "yıldız kayması" olarak da bilinir.

Göktaşı: Uzaydan Dünya'nın yüzeyine ulaşabilen meteoroid parçalarıdır. Atmosferde yanmamış ve yüzeye düşmüş olan bu parçalar, bilimsel inceleme için önemlidir.

Meteor: Genellikle küçük boyutlu (çakıl veya kum tanesi büyüklüğünde) parçalardır ve atmosferde sürtünme nedeniyle büyük ölçüde yok olurlar.

Göktaşı: Daha büyük boyutlu meteoroid parçalarıdır ve atmosferde yanma sırasında büyük ölçüde erimeye ve şekil değişikliğine uğrarlar.

Meteor: Gökyüzünde kısa süreli, hızlı ve parlak izler bırakarak gözlemlenebilirler. Bu izler, atmosferde sürtünme nedeniyle oluşan ışık olayıdır.

Göktaşı: Gökyüzünde gözlemlenemezler, ancak Dünya'nın yüzeyinde bulunan ve incelenen fiziksel parçalardır.

Meteor: Çoğunlukla silikat minerallerinden, metalik demir-nikel alaşımlarından ve diğer elementlerden oluşur.

Göktaşı: İçerdikleri mineraller, metaller ve bazen organik bileşikler nedeniyle daha karmaşık bir bileşime sahiptir. Göktaşları, kondritler, demir meteorları ve stony demir meteorları gibi farklı tiplere ayrılır.

Meteor ile Göktaşı Arasındaki Benzerlikler


→ Hem meteorlar hem de göktaşları, uzaydan gelen ve güneş sistemimizin oluşumu sırasında kalan malzemelerden oluşan parçalardır.

→ Hem meteorlar hem de göktaşları, genellikle silikat mineralleri, metalik demir-nikel alaşımları ve diğer elementler içerir. Bu benzer bileşimler, Dünya dışı kökenlerini gösterir.

→ Meteorlar ve göktaşları, asteroitler, kuyruklu yıldızlar veya başka büyük gök cisimlerinden koparak oluşabilir. Bu parçalar, daha sonra meteorlar (atmosfere giriş) veya göktaşları (Dünya yüzeyine düşme) olarak karşımıza çıkar.

→ Hem meteorlar hem de göktaşları, güneş sistemimizin oluşumu, tarih ve kimyasal bileşimi hakkında değerli bilgiler sağlar. Bu nedenle, bilim insanları tarafından incelenmekte ve araştırmalarında kullanılmaktadır.
1

Aşağıda verilenlerden hangisi Güneş ve Ay tutulmalarının benzer yönleri değildir?

 • A ) Belirli sürelerle gerçekleşen doğa olayları olmaları
 • B ) Ay, Güneş ve Dünya'nın aynı hizada olması
 • C ) Işığın doğrusal yolla yayıldığını kanıtlaması
 • D ) Gece gözlemlenebiliyor olmaları

2

Güneş sistemindeki güneşe en yakın gezegen ve en uzak gezegenlerin özellikleri sırası ile aşağıda doğru olarak verilmiştir?

 • A ) En soğuk gezegendir – En büyük gezegendir.
 • B ) En küçük gezegendir – En soğuk gezegendir.
 • C ) Halkası vardır - En sıcak gezegendir.
 • D ) En sıcak gezegendir – Dönüş şekli varil gibidir.

3

 • Atmosfere girerek dünya yüzeyine ulaşabilen meteorlardır.
 • Belirli yörüngelerde dolanan çoğunluğu Mars ve Jüpiter arasında bulunan küçük gökcisimleridir
 • Uzaydaki gök cisimlerinden kopan ve başka gök cisimlerinin çekim alanına giren taşlardır.
Buna göre hangi gök cismi hakkında bilgi verilmemiştir?

 • A ) Meteor
 • B ) Asteroit
 • C ) Gezegen
 • D ) Göktaşı

4

 • Güneş'e yakınlık bakımından dördüncü sıradadır.
 • İki adet uydusu vardır.
 • Yüzeyindeki demir oksitten dolayı Kızıl Gezegen olarak da bilinir.
Yukarıda özellikleri verilen gezegen aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Mars
 • B ) Venüs
 • C ) Merkür
 • D ) Uranüs

5

Ay tutulmaları sırasında Ay hangi evrelerde bulunmaktadır?

 • A ) Son dördün
 • B ) Yeni Ay
 • C ) Dolunay
 • D ) İlk dördün

6

Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına ‘D' , yanlış ise başına ‘Y' yazınız
(......) Asteroit Kuşağı, Mars ile Jüpiter arasında bulunur.
(......) Jüpiter, Güneş'e en yakın 2. gezegendir
(......) Mars, kızıl gezegen olarak da bilinir
(......) Karasal gezegenlerin halkası vardır.
(......) Güneş'e yakınlık bakımından 5.sırada yer alan gezegen, Neptün'dür.

 • A ) DYDDY
 • B ) YYDYY
 • C ) DYDYY
 • D ) DYYDY

7

Aşağıdakilerden hangisi dış gezegen değildir?

 • A ) Satürn
 • B ) Uranüs
 • C ) Mars
 • D ) Neptün

8

Güneş, Dünya ve Ay sırasıyla aşağıda verilenlerden hangisi gibi dizilirse bir tutulma meydana gelmez?

 • A ) Dünya-Ay-Güneş
 • B ) Güneş-Dünya-Ay
 • C ) Dünya-Güneş-Ay
 • D ) Güneş-Ay-Dünya

"Meteor ile Göktaşı Arasındaki Benzerlikler vee Farklar" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "6. Sınıf Fen Bilimleri Güneş Sistemi Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.