Sor

6.Sınıf Gezegenlerin Özellikleri Soru - Cevap Çalışması

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

✔ Soru: Gezegenleri Güneş'e uzaklıklarına göre, yakından uzağa doğru sıralayınız.
Cevap: Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün
******
✔ Soru: Gezegenleri büyüklüklerine göre, büyükten küçüğe doğru sıralayınız.
Cevap: Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Dünya, Venüs, Mars, Merkür
******
✔ Soru: İç ve dış gezegenlerin isimlerini yazınız.
Cevap: İç gezegenler : Merkür, Venüs, Dünya, Mars
Dış gezegenler : Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün
******
✔ Soru: Karasal ve gazsal gezegenlerin isimlerini yazınız.
Cevap: Karasal gezegenler : Merkür, Venüs, Dünya, -Mars
Gazsal gezegenler : Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün
******
✔ Soru: Uydusu olan gezegenleri yazınız.
Cevap: Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün
******
✔ Soru: Halkası olan gezegenleri yazınız.
Cevap: Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün
1

 • 27 adet uydusu vardır
 • Amonyaktan oluşan bir atmosferi vardır.
 • Halkası vardır.
 • En büyük üçüncü gezegendir.
 • Güneş etrafında 900 ye yakın eksen eğikliği nedeniyle varil gibi döner.
Yukarıda özellikleri verilen gezegen aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Satürn
 • B ) Uranüs
 • C ) Jüpiter
 • D ) Neptün

2

Mars ile Jüpiter arasında kalan bölgede bulunan, Güneşçevresinde dolanan, aşınmış kaya ve metal parçalarına ne ad verilir?

 • A ) Meteor
 • B ) Asteroit
 • C ) Göktaşı
 • D ) Uydu

3

Gezegenlerin, Güneş'e uzaklığı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Güneş'e en yakın gezegen Merkür'dür.
 • B ) Dünya Jüpiter'e göre güneşe daha yakındır.
 • C ) En uzak gezegen Uranüs'tür.
 • D ) Mars güneşe yakınlık açısından 4.sıradadır

4

* Büyüklük bakımından 5.büyük gezegendir.
* Yaklaşık %70'i sularla kaplıdır.
* Güneş ‘e en yakın 3.gezegendir.
Yukarıda bazı özellikleri verilen gezegen aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Dünya
 • B ) Mars
 • C ) Uranüs
 • D ) Venüs

5

Ay tutulması ile ilgili;
I. Dünya Güneş ve Ay'ın arasındadır.
II. Çıplak gözle görülebilir.
III. Güneş Tutulmasına göre daha kısa bir süre görülebilir.
Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

 • A ) Yalnız I
 • B ) I - II
 • C ) II - III
 • D ) I - II- III

6

Aşağıdaki gezegenleden hangisinin halkası vardır?

 • A ) ​Merkür
 • B ) Satürn
 • C ) Venüs
 • D ) Mars

7

Venüs ile Uranüs arasında kaç gezegen vardır?

 • A ) 1
 • B ) 2
 • C ) 3
 • D ) 4

8

 • Çok parlak olduğu için Çoban Yıldızı olarakta bilinir.
 • Güneş etrafında Doğudan Batıya doğru hareket eder.
Yukarıda özelliği verilmiş olan gezegen aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Jüpiter
 • B ) Venüs
 • C ) Satürn
 • D ) Mars

"6.Sınıf Gezegenlerin Özellikleri Soru - Cevap Çalışması" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "6. Sınıf Fen Bilimleri Güneş ve Ay Tutulmaları Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.