Sor

6. Sınıf Güneş ve Ay Tutulmasının Farklı Özellikleri

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Güneş ve Ay Tutulmasının Farklı Özellikleri
Güneş ve Ay tutulmaları, gökyüzünün etkileyici ve ilgi çekici olaylarından ikisidir. Her ne kadar benzerlikler taşıyor olsalar da, bu iki olay arasında önemli farklar da bulunmaktadır. Güneş ve Ay tutulmalarının farklı özellikleri de vardır.

Güneş tutulmasında, Ay Dünya ile Güneş arasına girerek Güneş'ten gelen ışık ışınlarını kısmen ya da tamamen engeller. Bu durum, Dünya'nın belirli bölgelerinde karanlık alanların oluşmasına neden olur. Ay tutulması ise, Dünya'nın Güneş ile Ay arasına girmesi ve Dünya'nın gölgesinin Ay'ın üzerine düşmesiyle gerçekleşir. Bu durumda Ay, kırmızımsı bir renkte görünür.
Güneş ve Ay Tutulmasının Farklı Özellikleri
Güneş ve Ay tutulmaları, farklı sıklıklarda gerçekleşir. Ay tutulmaları, genellikle her yıl en az iki kez yaşanırken, tam Güneş tutulmaları daha nadir görülür ve bir yerde yaklaşık olarak her 18 ayda bir meydana gelir.

Güneş tutulması gözlemi, güvenli bir şekilde yapılabilmesi için özel güneş gözlükleri veya güvenli gözlem teknikleri kullanmayı gerektirir. Güneş tutulmasını doğrudan çıplak gözle izlemek, göz sağlığı açısından riskli ve tehlikelidir. Ay tutulması ise, çıplak gözle güvenle izlenebilir ve herhangi bir ekstra korumaya ihtiyaç duyulmaz.

Güneş ve Ay tutulmaları arasında süre açısından da farklar bulunmaktadır. Güneş tutulması, genellikle birkaç dakika sürerken, Ay tutulması daha uzun sürer ve birkaç saat boyunca devam edebilir.

Güneş tutulması, Dünya'nın yalnızca belirli bölgelerinde gözlemlenebilir ve etkilediği alanlar daha dar bir coğrafi bölgeye sınırlıdır. Ay tutulması ise, Ay'ın yeryüzüne dönük olduğu bölgelerde daha geniş bir coğrafi alanda gözlemlenebilir.


Güneş Tutulması Ay Tutulması
Ay, Dünya ile Güneş arasındadır. Dünya, Güneş ile Ay arasındadır.
Dünya’nın belirli bir bölgesi güneş ışığını alamaz. Ay, Dünya’nın gölge konisi içerisinde kalır.
Ay’ın yeni ay evresinde meydana gelir. Ay’ın dolunay evresinde meydana gelir.
Gündüz yaşanan bölgelerde gözlenir. Gece yaşanan bölgelerde gözlenir.
Dünya’nın Güneş’e olan uzaklığı Ay’ın Güneş’e olan uzaklığından fazladır. Ay’ın Güneş’e olan uzaklığı Dünya’nın Güneş’e olan uzaklığından fazladır.
Birkaç dakikalığına gözlenebilir. Birkaç saat gözlenebilir.
Daha dar bir alanda gözlenebilir. Daha geniş bir alanda gözlenebilir.
Ay, güneş ışınlarının Dünya’ya ulaşmasını engeller. Dünya, güneş ışınlarının Ay’a ulaşmasını engeller.
Koruyucu ekipman kullanılarak izlenir. İzlenirken koruyucu ekipman kullanmaya gerek duyulmaz.

Güneş ve Ay Tutulmasının Farklı Özellikleri
1

Aşağıdakilerden hangileri Güneş etrafında dolanırken, kendi ekseni etrafında da dönerler?

 • A ) Gezegen ve uydu
 • B ) Gezegen
 • C ) Gezegen, uydu ve asteroit
 • D ) Gezegen, uydu ve meteor

2

 • Güneş'e yakınlık bakımından altıncı sıradadır.
 • 82 adet uydusu vardır
 • Zehirli gazlardan oluşan bir atmosferi vardır.
 • Halkaları vardır
Yukarıda özellikleri verilen gezegen aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Uranüs
 • B ) Satürn
 • C ) Venüs
 • D ) Neptün

3

Güneş tutulması olayı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A ) Ay, Yeni Ay evresindedir.
 • B ) Ay, Dünya'nın gölgesinde kalır.
 • C ) Ay, Dünya ve Güneş aynı doğrultudadır.
 • D ) Ay, Güneş ile Dünya arasına bulunur.

4

Güneş'in etrafında elips yörüngelerde dolanan gök cisimlerinin oluşturduğu topluluğa Güneş Sistemi denir.
Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi bu sisteme ait bir gök cismi değildir?

 • A ) Gezegen
 • B ) Kuyruklu yıldız
 • C ) Göktaşı
 • D ) Meteor

5

Güneş sisteminde yer alan ikinci büyük gezegen, en büyük uydusuna Titan adı verilir. Halkalı Gezegen olarak bilinir.
Özellikleri verilen gezegen aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Satürn
 • B ) Jüpiter
 • C ) Neptün
 • D ) Uranüs

6

Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D , yanlış olanlara Y yazınız
( .....) En büyük gezegen Jüpiter'dir.
(..... ) Merkür, Venüs, Dünya, Mars gazsal gezegenlerdir.
( .....) Jüpiter, Satürn arasında Astreoit Kuşağı vardır.

 • A ) D-D-Y
 • B ) D-Y-Y
 • C ) Y-D-D D
 • D ) D-Y-D

7

Her ikisi de halkalı olan gezegenler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

 • A ) Satürn - Merkür
 • B ) Merkür - Dünya
 • C ) Jüpiter - Venüs
 • D ) Satürn - Jüpiter

8

Asteroitlerin parçalanması sonucu oluşan küçük parçaların bazıları, Dünya atmosferine girdiğinde sürtünmenin etkisiyle ısınıp yanarak buharlaşır. Bu gök cisimlerine ........1........ denir. Yanmayla tükenmeyen bazı parçalar ise yeryüzüne kaya olarak düşer. Bunlara da ........2.... adı verilir.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan I ve II numaralı yerlere hangi kavramlar yazılmalıdır?

 • A ) uydu- gök taşı
 • B ) meteor uydu
 • C ) krater -uydu
 • D ) meteor- gök taşı

"6. Sınıf Güneş ve Ay Tutulmasının Farklı Özellikleri" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "6. Sınıf Fen Bilimleri Güneş Sistemi Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.