S:1

Güneş, Dünya ve Ay sırasıyla aşağıda verilenlerden hangisi gibi dizilirse bir tutulma meydana gelmez?

Güneş, Dünya ve Ay sırasıyla aşağıda verilenlerden hangisi gibi dizilirse bir tutulma meydana gelmez? sorunun cevabı "Dünya-Güneş-Ay" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi Ahi teşkilatının özelliklerinden değildir?  Aşağıdaki yapılardan hangisi kemiklerimizi bir arada tutar? Aşağıdakilerden hangisi meridyenlerin özellikleriyle ilgili yanlış bir bilgidir? Nesrin washed all the dishes - - - - . Aşağıdaki durumlardan hangisinde oruç bozulmaz? Aşağıdakilerden hangisi kara katmanı ile ilgili doğru bir bilgidir? Bireyin başka bireylerden ya da kurumlardan isteyebileceği, talepte bulunabileceği şeylerdir.Verilen tanım siyaset felsefesinin aşağıdaki kavramlarından hangisine aittir? Akşam yemeğinde masada tavuk, yoğurt, su, pilav ve salata vardır. Ahmet ile annesi konuşurlar.Ahmet: Ben sadece tavuk yiyeceğim.Anne : Vücudunun sağlıklı olması için tüm besinlerden yeteri kadar yemelisin.Ahmet’in annesi neyin önemini anlatmak istemiştir? Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’ne göre sosyal etkinliklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi danışman öğretmenin görevlerindendir?  Aşağıdaki 5'er sayma örüntülerinden hangisi doğrudur? Aynı cins atomlardan meydana gelen saf maddelere ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi öğretici metne örnektir? DALGACI MAHMUTİşim gücüm budur benim,Gökyüzünü boyarım her sabah,Hepiniz uykudayken.Uyanır bakarsınız ki mavi.Deniz yırtılır kimi zaman,Bilmezsiniz kim diker;Ben dikerim.Dalga geçerim kimi zaman da,O da benim vazifem;Bir baş düşünürüm başımda,Bir mide düşünürüm midemde,Bir ayak düşünürüm ayağımda,Ne halt edeceğim bilemem.Orhan Veli Kanık’a ait bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adıl ( zamir ) vardır? Türk tarihine ait bazı bilgiler şunlardır;I. Orta Asya’da bilinen ilk teşkilatlı Türk devletidir.II. Türk tarihinin ilk düzenli ordusunu kurmuşlardır.III. Orhun Yazıtları bu dönemin eserleridir.Verilenlerden hangilerinin Asya Hun Devleti’ne ait olduğu söylenebilir? “Ampullerin yerleştirildiği bölüme ……………, pillerin yerleştirildiği bölüme …………… denir. ” Cümlesindeki boşluklara sıra ile aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Muharrem Öğretmen: Neden yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeliyiz? Yukarıdaki soruya aşağıdaki öğrencilerden hangisi yanlış cevap vermiştir? Ülkeler ve bölgeler arasında ticaretin hızla gelişmesini sağlayan en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimizin dinin direği olarak ifade etti- ği ibadet aşağıdakilerden hangisidir? Babanız dış ülkeye gitmek istiyor. Bu durumda yanında hangi belgeyi bulundurmak zorundadır?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘ tanımlama ‘yapılmıştır?   Akciğer solunumu yapmaKuluçkaya yatmaYavru bakımı yapmaYukarıda verilen özelliklerin tamamı hangi seçenekteki canlı grubunda gözlenir? Bilinçli bir tüketici aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmaz? 1930-1934 yılları arasında çıkarılan kanunlarla kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır.Bu gelişme, Atatürk ilkelerinden hangisi ile doğrudan ilişkilidir? Aşağıdaki olayların hangisinden sonra Müslümanlara Medine’ye hicret yolu açılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi adil bir toplumda insanlarda oluşan duygulardan biridir? Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir? “Yurdumuz işgal edildiğinde, yöresel direnişler başlamıştı.100 – 150 kişilik gruplar halinde, düşmana baskınlar vererek mücadele ediyorlardı.” Yukarıda anlatılan bu birliklere ne isim verilmekteydi? Aşağıdakilerden hangisi olumlu bir isim cümlesidir? Elektrik potansiyel enerjisi ile ilgili;I.  Elektrik alanın yüklü parçacık üzerinde yaptığı iş olarak tanımlanır.II.  Elektrik potansiyel enerji vektörel bir büyüklüktür.III.  Birimi kilogramdır.ifadelerinden hangileri doğrudur? ”Hem Ayşe’nin ………….. Ali’nin çalışmaları çok hoşuma gidiyor.” tümcesinde boşluğa aşağıdakilerden hangisini yazılması uygun olur? • Hz. Muhammed’in (sav.) ilk eşidir.• Peygamberimiz bu evliliği yaptığında 25 yaşındadır.• Mekke’de yaşayan ahlaklı ve zeki bir hanımdır.Yukarıdaki bilgiler, Peygamberimizin eşlerinden hangisi ile ilgilidir? Enzimler ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Beril, dört basamaklı bir doğal sayı olan bilgisayarşifresinin bazı rakamlarını hatırlamıyor.Binler ve yüzler basamağındaki rakamları, sırasıyla 4 ve 3 olan şifre 6 ile bölünebildiğine göre Beril’in bilgisayar şifresi aşağıdakilerden hangisi olabilir?  Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozmaz? Sinir sisteminde, istemli hareketleri kontrol eden organ aşağıdakilerden hangisidir? İnsanlar için stressiz bir hayat mümkün değildir. Önemli olan bu sürecin sağlıklı yönetilmesidir. Stres aslında kişiye dayanıklılık eğitimi verir. Aşırı düzeyde olmayan ve kontrol edilebilen stres insanın psikolojik savunmalarını geliştirir, kişilik gücünü artırır. Onu yenmek değil, yönetmek gerekir. Aksi hâlde neden olduğu zihin ka- rışıklığı, unutkanlık, dalgınlık, uykusuzluk, aşırı yeme ve iştahsızlık beyin kimyasını etkileyerek hastalıklara neden olur.Bu metinden aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?  Putperest bir kavme gönderildi. Yıllarca onları Allah’a uymaya çağırdı. Kendi eşi ve oğlu da inanmamıştı. Bunun üzerine bir gemi yapıp kendine inananları tufandan kurtarmaya çalıştı.  Anlattığımız bu peygamber hangisidir? “Dökmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “belli bir yere boşaltmak” anlamıyla kullanılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir