Sor

5. Sınıf Hz. Hasan (R.A.) ve Hz. Hüseyin (R.A.) Konu Anlatımı

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Hz. Hasan (R.A.) ve Hz. Hüseyin (R.A.)
Hz. Muhammed (s.a.v.), İslam'ın kurucusu ve peygamberidir. O'nun soyu, kızı Hz. Fatıma (r.a.) ve damadı Hz. Ali'nin (r.a.) çocukları olan Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.) ile devam etmiştir.

Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin, Hz. Peygamber'in torunlarıdır. Babaları Hz. Ali, anneleri ise Hz. Muhammed’in (s.a.v.) en küçük kızı Hz. Fatıma’dır. Hz. Peygamber torunlarına iyilik ve güzellik anlamlarına gelen Hasan ve Hüseyin isimlerini vermiştir. İki kardeş, dedeleri Hz. Muhammed'in (s.a.v.) terbiyesinde büyümüşlerdir.

Hz. Hasan, adil, cömert, sabırlı, yumuşak huylu, yardımsever ve alçakgönüllü bir insandı. Babası Hz. Ali’nin (r.a.) şehit edilmesinden sonra halife ilan edildi. Altı ay kadar halifelik yaptıktan sonra, Müslümanlar arasında bir huzursuzluk olmaması için halifeliği bırakarak ailesiyle birlikte Medine’ye gitti.

Hz. Hüseyin ise cesaret, adalet ve fedakarlıkla anılır. Hz. Hüseyin'in, İslam'ın düşmanlarına karşı verdiği mücadele, tüm Müslümanlar için bir simge haline gelmiştir.

Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.) cömert, çalışkan, barış yanlısı, saygılı ve terbiyeli birer Müslümandı. Dedeleri Hz. Muhammed'in (s.a.v.) öğretilerini benimseyerek İslam'ın temel değerlerine bağlı kalmışlardır.

Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin, Peygamberimizin neslini günümüze kadar devam ettiren önemli şahsiyetlerdir. Hayatları ve mücadeleleri, İslam tarihinde önemli bir yere sahiptir. İki kardeş, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) öğretilerini ve İslam'ın temel değerlerini yaşamlarına tatbik etmiş ve tüm Müslümanlar için örnek olmuşlardır. Onların adalet, cömertlik, sabır ve fedakarlık gibi değerlerle dolu yaşamları, İslam toplumunun manevi gelişimi için önemli bir kaynak olmuştur.

Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin, Peygamberimizin torunları olarak, İslam aleminde özel bir sevgi ve saygı görmüşlerdir. İslam dünyasında gerçekleştirilen dini törenler ve anma etkinlikleri, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in yaşamlarının değerini ve önemini sürekli olarak hatırlatır.

Bugün, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in hayatlarından alınabilecek dersler ve değerler, Müslümanlar için hala geçerli ve önemlidir. Adalet, barış, sevgi, hoşgörü ve fedakarlık gibi değerler, İslam'ın temel prensipleri arasında yer alır ve Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in yaşamları bu değerlerin uygulanabilirliğine dair güçlü örnekler sunar.
1

Peygamberimizin doğduğu tarih hangisidir?

 • A ) 560
 • B ) 571
 • C ) 632
 • D ) 561

2

Peygamberimizin hayatı boyunca söylediği sözlere ne denir?

 • A ) Kur'ân
 • B ) Farz
 • C ) Hadis
 • D ) Vacip

3

Hz. Peygamber hangi şehirde dünyaya gelmiştir?

 • A ) Mekke
 • B ) Medine
 • C ) Kudüs
 • D ) Taif

4

Hz. Muhammed'in (s.a.v) soyu hangi çocuğu ile devam etmiştir?

 • A ) Zeynep
 • B ) Rukiye
 • C ) Ümmü Gülsüm
 • D ) Fatıma

5

Peygamberimizi gören ve ona inanan kişiye ne denir?

 • A ) Hiç biri
 • B ) Veli
 • C ) Yüce
 • D ) Sahabe

6

Hz. Muhammed'in kabrine ne ad verilir?

 • A ) Ravza-i Mutahhara
 • B ) Hüzün Yılı
 • C ) Bedir Savaşı
 • D ) Ranuna Vadisi

7

Hz. Hatice (r.a.) Mekke'nin soylu kadınlarındandı. Üstün ahlakından dolayı kendisine ................. lakabı verilmişti.
Yukarıdaki boşluğa yazılması gereken kelime aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 • A ) Hafsa
 • B ) Hanife
 • C ) Kübra
 • D ) Tahire

8

Hz.Muhammed'in Peygamber olmadan önce mesleği ne idi?

 • A ) Marangoz
 • B ) Tüccar
 • C ) Manifaturacı
 • D ) Demirci

"5. Sınıf Hz. Hasan (R.A.) ve Hz. Hüseyin (R.A.) Konu Anlatımı" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "5. Sınıf Din Kültürü Kevser Suresi ve Anlamı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.