S:1

Peygamberimizin doğduğu tarih hangisidir?

Peygamberimizin doğduğu tarih hangisidir? sorunun cevabı "571" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
113 ifadesi için aşağdakilerden hangisi yanlıştır? Laik bir devlette aşağıdakilerden hangisi görülmez? Her türlü ticaret malına konulabilen, o malla ilgili stok, fiyat gibi bilgileri içeren, değişen genişlikte çubuklar biçiminde, elektronik tarayıcıyla okunabilen simgeye ne ad verilir? Teknoloji ürünlerinin verebileceği zararlardan biri değildir ? Aşağıdakilerden hangi donanım parçasından kağıda çıktı alınır? Aşağıdakilerden hangisi bayramlarda yapılmaz? Bir ekosistemde,I. İklim şartlarıII. Besin miktarıIII. Avcı sayısıIV. Tarım ilaçlarıgibi faktörlerden hangilerinin etkisinin insanlar tarafından artırılması besin zincirinin halkalarını oluşturan canlılardan herhangi birinin sayısını azaltabilir? Aşağıda verilen özelliklerden hangisi bitkiler aleminin açık tohumlular grubuna ait değildir? Ceylan: İleride yapacağımız mesleği seçerken .....Ceylanın cümlesi, aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanamaz? Aşağıdakilerden hangisi ganimet kavramının tanımıdır? Renk körlüğü genini taşıyan sağlıklı bir kadınla, renk körü bir erkeğin evliliğinden doğacak çocuklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış olur? İnsan haklarının evrensel düzeyde korunması çabası ile 1919da kurulan ancak umulan faydayı sağlayamadığı gerekçesiyle 1946da kapatılan örgüt aşağıdakilerden hangisidir? 1 kilogram elma 4 lira 50 kuruş ve 1 kilogram portakal 5 liradır. 2 kilogram elma ve 3 kilogram portakal kaç liradır? Hangisi daha uzundur? • Fazla alınması damar tıkanıklığı ve damar sertliğine neden olur.• Bitkisel dokularda bulunmaz.• Hücre zarının yapısına katılarak madde geçirgenliğini arttırır.Yukarıda özellikleri verilen yağ hangisidir? Onur bir hikâye kitabını her gün 24 sayfa okuyarak bir haftada bitirebilecektir.Dördüncü günün sonunda kitapta okunması gereken kaç sayfa kalmıştır? Aşağıdaki düşünce akımların- dan hangisinin anlamı yanlış verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nüfusun dağılışını etkileyen beşeri etkenlerdendir? Aşağıda verilen hücre yapılarından hangisi prokaryot hücrelerde bulunmaz? Sebze yetiştirmeye daha uygun yerler aşağıdakilerden hangisidir? C = {a, ı, o, u,1,5,8} D = {e, i, ö, ü,5,9,z,a} kümeleri veriliyor. Buna göre C ∩ D kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kurumlardan hangisinin trafikle ilgili görevi yoktur? Her birinde 44 kibrit çöpü bulunan 8 kutudaki kibrit çöplerinin 137 tanesini kullandık. Geriye kaç adet kibrit çöpü kalmıştır? Aynı anda hem Allaha hem de putlara inanan insanlara ne denir? Aşağıdakilerden hangisi ideal bir düzenin olabileceğini reddeden görüşlerden biri olan "nihilizm" görüşünün temsilcilerindendir? Karlı dağların başındaSalkım salkım olan bulutSaçın çözüp benim içinYaşın yaşın ağlar mısın(Yunus Emre)Bu dörtlükte aşağıdaki edebî sanatların hangisinden yararlanılmıştır? (I) İnsan olmak, elbette bir canlıyı sevmeyi gerektirir. (II) Yalnız başıboş dolaşan kuduz bir köpeğe, ölümüne yol açtığı masum bir çocuktan daha fazla sevgi de gösterilmemeli. (III) Ben hayvanseverim diyenlerin, çocuğu hiçe sayarcasına köpeğin peşine düşmesi de kabullenilmemeli. (IV) Hatta bu bir sevgi olarak değil, sevginin saplantıya dönüşmesi olarak değerlendirilmelidir. (V)Bu parçadaki numaralandırılmış yerlerden hangisine, Yunus Emrenin sözüyle ‘Yaratılanı yaratandan ötürü sevmek hepimizin şiarı olmalı. cümlesi getirilirse parçanın anlam akışı bozulmaz? Mısırlılar;• Resimli yazıyı kullanmışlardır• Nil nehrinin taşma zamanlarını hesaplamışlardır• Tıp ve eczacılık alanında gelişmişlerdirVerilen bilgilere göre Mısırlılar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? I. Dünya Savaşında büyük bir zafer kazandığımız ve binlerce şehit verdiğimiz savaş aşağıdakilerden hangisidir? İşe yaramaz, aylak kişiler bütün günlerini orada burada boş laf söyleyerek geçirir. Anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? Yedi birlik ve dokuz onluktan oluşan sayıdan, altı onluk ve iki birlikten oluşan sayıyı çıkartırsak sonuç kaç olur? 3698 fazlası 8192 olan sayı kaçtır? "İçin" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi kurmamıştır? Bana ne söylediğini duyamadım Yukarıdaki tümcenin sonuna hangi noktalama işareti konmalıdır? Gördün mü, o hesap ve ceza gününü yalanlayanı!İşte o, yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyiözendirmeyen kimsedir. Yazıklar olsun o namazkılanlara ki, onlar namazlarını ciddiye almazlar.Onlar (namazlarıyla) gösteriş yaparlar. Ufacık biryardıma bile engel olurlar.Meali verilen ayetler hangi sureye aittir? Türkiyedeki Müslümanlar birçok deniz hayvanı haramdır diye yemezken Uzakdoğudaki Müslümanların yemelerini neye göre açıklayabiliriz? • Bu anlatımda metinler varsayımla oluşturulur.• Verilerden yola çıkılarak geleceğe ait tahminler yapılabilir.• Olandan çok, olması istenen anlatılır.Bu özellikler aşağıdaki anlatım türlerinden hangisine aittir? Üniversitede edebiyat öğrenimi gören Ayçin, bitirme tezi için Türkçede mevsim ve tabiat olaylarını anlatan sözcüklerin anlamsal özelliklerini, geçirdiği anlamsal değişimleri inceleyecektir.Buna göre Ayçin, dil bilgisinin hangi alanında çalışma yapacaktır? Aşağıdaki maddelerden hangisi bulunduğu kabın şeklini alır? Aşağıdakilerden hangisi bir bilim insanının taşıması gereken özelliklerden değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir