S:1

Hz. Muhammed ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Hz. Muhammed ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Mekke’de vefat etti" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
23764 Sayısının onluğa yuvarlanma sonrası oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir? 322 sayısının 9/14' ü kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönmesinin sonucu değildir? Ahmet Beyin maaşı 2750 liradır. Ahmet Bey maaşının 850 lirasını kiraya,965 lirasını kredi kartı borcuna ve 255 lirasını faturalara ayırmıştır.Buna göre Ahmet Beyin maaşından geriye kaç lirası kalmıştır? I. İlkokul öğretmenimiz oldukça yaşlanmış. II. Behçet Necatigilin şiirlerini okuyorum. III. Hastalıktan iyice sararmış zavallıcık. IV. Buraya geldiğini neden söylemedin? Yukarıdaki cümlelerden hangi ikisinin yüklemi kılış bildirmektedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir emek karşılığı hakkı olan şeyi elde etmek, hak kazanmak anlamı taşıyan bir deyim kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi insan sağlığını etkileyen fiziksel etmenlerdendir? Türkiye dışardan satın aldığı ham petrolün bir kısmını rafinerilerine, petrol boru hatları ile taşımaktadır. Bunun öncelikli sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Bir çıkarma işleminde çıkan 500, fark 136 ise eksilen kaçtır? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Ay'ın evreleri düzenli olarak sıralanmıştır? Aşağıdakilerden hangisi gaz maddelere örnek değildir? Maddenin boşlukta kapladığı yere ne denir? Müstehap kelimesinin tanımı hangi seçenekte doğru verilmiştir? Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız(........) Doğal afetler can ve mal kaybına neden olmaz.(........) Tasarruf, sahip olduğumuz kaynakları ihtiyaç­larımıza uygun şekilde harcamaktır.(........) Oyuncak almak temel bir ihtiyaçtır.(........) İsteklerimiz, temel ihtiyaçlarımızdan önce gelir(........) Made İn Turkey damgası, ürünün Türk malı olduğunu gösterir • Dede Korkut Hikâyeleri destan özelliği taşıyan on iki hikâyeden oluşur.• Kerem ile Aslı, dinî halk hikâyelerine örnektir.• Mesnevi divan edebiyatında çağdaş hikâye ve romanın yerini tutmuştur.Yukarıdaki cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Aşağıdakilerden hangisi uygulamalı etik alanlarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi, sınav kaygısının sınav performansı üzerindeki olumsuz etkilerindendir? Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin etkilerinden değildir? Hz. Muhammed(sav) Mekkeden Medineye kaç yılında ve kiminle hicret etmiştir? Seda, çalıştığı iş yerinde öğle arasında 1 saat 10 dakika mola veriyor.Molanın kaç dakika sürdüğünü bulunuz? Hz. Muhammetin oğlunun ölümünden sonra kafirlerin onunla alay etmesi üzerine indirilen sure hangisidir? Sözlükte; gidilecek yol, görüş ve akım anlamlarına gelir. Terim olarak; aynı din içindeki görüş, yorum ve anlayış farklılıkları nedeniyle ortaya çıkan oluşumlarıifade eder.Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? İhlas suresinde Allah ile ilgili aşağıda konuların hangisine değinilmemiştir? Bir sınıftaki 45 öğrencinin 3/9'u erkektir. Bu sınıfta kaç kız öğrenci vardır? İçi şeker dolu kavanozun brüt kütlesi 2 kg 500 g'dır. Kavanoz boş olarak tartıldığında 450 g gelmektedir. Buna göre şekerlerin net kütlesi kaç gramdır? Programlama sürecinde işlem yaparken mantıksal operatörleri ve matematiksel operatörleri kullanmaktayız. Aşağıdakilerden hangisi mantıksal operatörler arasında yer almaz? Gök cisimlerinin uzaklıklarını ölçmek için gök biliminde ........................ kullanılır. Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdaki sözcüklerden hangisi gelmelidr? Aşağıdakilerden hangisi cenaze ile ilgili yapılması gereken sünnet davranışlardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliğin korunması için alınması gereken önlemlerden biri değildir? Cumhuriyetçilik, en genel anlamıyla yönetme yetkisinin halka ait olmasıdır. Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetçilik ilkesinin özelliklerinden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerden hangisi kişinin kendi düşüncesini içermektedir? Üç kenarı ve üç köşesi olan geometrik şekle üçgen denir.Yukarıdaki cümlede hangi sözcüğü tırnak içine alırsak doğru olur? Yumurta ve sperm, dişi canlının vücudunda birleşir. Ana canlı yumurtlar. Yavru bakımı görülür.Yukarıda özellikleri verilen hayvan türü aşağıdakilerden hangisi olabilir? Karşılaştığımız insanlara sağlık ve güzellik dilemek için yapılır.İnsanlar arasında sevgi ve saygıyı kuvvetlendirir.Yukarıda bahsedilen ve dinimizce tavsiye edilen davranış nedir? Allah (c.c.) emir, yasak ve öğütlerini bildirmek için insanlar arasından elçiler seçmiştir. Bu elçilere ne ad verilir? 4a = 64 ise a değeri kaçtır? Divan edebiyatı sanatçıları ve yaşadığı yüzyıllar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ................................. dolayısıyla alışveriş yaptık. Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki seçeneklerin hangisindeki sözcükler düzgün sıralandığında anlamlı bir cümle oluşturur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir