S:1

Hangi surenin adı, bolluk, bereket ve neslin devam etmesi ve cennette bulunan bir ırmak gibi anlamlara gelmektedir?

Hangi surenin adı, bolluk, bereket ve neslin devam etmesi ve cennette bulunan bir ırmak gibi anlamlara gelmektedir? sorunun cevabı "Kevser " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Ülkemizin aşağıdaki bölgelerden hangileri arasındaki kara, hava ve deniz yolu bağlantısının sağlanmasında etkisi yoktur? Aşağıdakilerden hangisi İslamın dünyaya bakışı ile ilgili görüşünü yansıtmaz? Kimlerin tartısı ağır basarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır. Kimlerin de tartısı hafif gelirse, artık bunlar da kendilerine yazık etmişlerdir... (Mümin suresi, 102-103. ayetler)Verilen ayette aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır? Aşağıdakilerden hangisinde ön ad (sıfat) vardır? Üzülerek söylüyorum ki bugünkü şairlerimiz mesleklerine gerçekten bağlı değil. Bağlı olsalar kendilerinden önce ne yapılmış, sonra ne yapılıyor merak ederler. Şairler şiiri sevmiyor ancak kendi şiirlerini ve şairliklerini seviyorlar. Hele ki bir eleştirmen çıkıp da onlar hakkında olumlu birkaç söz söyledi mi artık kendilerinden büyük bir şair olmadığını zannediyorlar.Bu parçada yazarın sitem ettiği asıl konu aşağıdakilerden hangisidir? fırtına sözcüğü hangi öğrencilerin cümlesinde mecaz anlamda kullanılmıştır? Yol sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde yöntem anlamında kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi yapay ses kaynağına örnektir? %12'si 102 TL olan paranın tamamı kaç TL'dir? Bir kenar uzunluğu 72 m olan kare şeklindeki arsanın etrafına 6 m aralıklarla çam fidanı dikilecektir. Kaç tane çam fidanı gereklidir? Aşağıdakilerden hangisi bir işin yapılmadığını bildirir? Aşağıdakilerden hangisi Rönesansın sonuçları arasında yer almaz? Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi kelime türeten bir ek almamıştır? Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olamaz? I. Dünya Savaşının cephelerinden olan Kanal Cephesi, aşağıdakilerden hangisinin isteği üzerine açılmıştır? Aşağıdakilerin hangisinde bilimsel yöntemin aşamaları doğru sıralamayla verilmiştir? o Kişiden kişiye, toplumdan topluma değişmeyen genel geçer bilgilerdir.o Deney yöntemi kullanılarak elde edilir.o Düzenli ve sistemli bilgidir.o Objektiftir.Verilenlerin tümü aşağıdaki bilgi çeşitlerinden hangisinin özelliklerindendir? Farklı olan seçeneği işaretleyiniz? Mehmet 4ten başlayarak ileriye doğru beşer beşer sayıyor. Onuncu sayıyı söyledikten sonra ikişer ikişer saymaya devam ediyor.Buna göre Mehmetin on sekizinci sayışta söylediği sayı kaçtır? x + 19 = 3 (1 – x) denklemini sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde göstermek sözcüğü diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır. 8 in yarısı kaçtır? Aşağıdakilerden hangileri arasında kovalent bağ bulunur? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi terim anlamıyla kullanılmamıştır? Acımak, esirgemek, korumak, affetmek, bağışlamak, nimet vermek gibi anlamlara gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir? 16 kalemin bir düzinesi satılırsa geriye kaç kalem kalır? Sıcaklık ölçmede hangi alet kullanılır ? Peygamberimizin soyu aşağıda ismi verilen hangi çocuğundan devam etmiştir? Nasıl vasfedeyim güzelim seniRumeli Bosnayı değer gözlerinDünyaya gelmemiş eşin akranınİzmiri Konyayı değer gözlerinBu dörtlüğün nazım şekli ve nazım türü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Hangi cümlede ismin de halinde bir kelime yoktur? Aşağıdaki teknolojik buluşlardan hangisi diğerlerinden daha önce bulunmuştur? Bilimsel araştırmanın ilk basamağı aşağıdakilerden hangisidir? 2 onluk + 5 yüzlük + 6 yüz binlik + 2 on binlik + 9 birlik şeklinde çözümlenen sayı aşağıdaklerden hangisidir? 9. Yüzyılın ikinci yarısında Avrupa Devletlerinin öncelikle hangi ikisinin siyasi çıkar çatışmaları nedeniyle 1. Dünya Savaşı başlamıştır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlük sıralamasında son sırada yer alır? 603 501 112 doğal sayısının rakamlarının sayı değerleri toplamı kaçtır? Atatürk'e göre herkes istediği dine inanabilmeli ve inancının gereklerini serbestçe yerine getirebilmeliy­di. Hiç kimse düşünce ve inançlarından dolayı ayrım­cılığa uğramamalıydı.Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün bu düşünce­lerinin gerçekleşmesini amaçlayan ilkedir? "Cins-somut-türemiş-çoğul" Aşağıdaki isimlerden hangisi bu özelliklere uygundur? Atatürk eğitimine niçin ara vermek zorunda kalmıştır? Büyük İskenderin Asya Seferi sonucunda, Yunan Medeniyeti ile Doğu Medeniyetinin karışımından ortaya çıkan uygarlığa ne denir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir