Sor

5. Sınıf Metin Türleri: Romanın Özellikleri Nelerdir?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Romanın Özellikleri Nelerdir?


Yaşanmış ya da yaşanabilecek olayların yer, zaman ve kişiye bağlanarak anlatıldığı uzun soluklu eserlere roman denir.

Roman, uzun ve kurgusal bir edebiyat türüdür. Genellikle karmaşık olay örgüleri, birden fazla karakter ve mekân içerir. Romanlar, insanlar ve toplumlar arasındaki ilişkileri, iç dünyaları, tarih ve kültürel değerleri yansıtan geniş bir çerçeve sunar.

Romanın Özellikleri Şunlardır:
» Olaylar geniş ve ayrıntılı olarak anlatılır.
» Karakter çözümlemeleri yapılır.
» Karakter sayısı fazladır.
» Ana olaylar etrafında küçük olaylar da yer alır.
» Zaman olarak geri dönüşler olur.

Romandan Kısa Bir Paragraf


Kasabanın merkezinde, şirin ve eski bir kahvehanenin önünden geçerken, genç kızın zihninde anılar canlanmaya başladı. Bu kahvehanede, yıllar önce babasıyla vakit geçirdiği o güzel günleri hatırlıyordu. Babasının, köyün yaşlılarıyla sohbet ederken gülümseyen gözlerini ve neşeli kahkahalarını içtenlikle özledi. Şimdi, babasının yokluğunda, bu sokaklarda yürümek ona eskisi gibi huzur vermiyordu.
Romanlar genel olarak incelendiğinde;
✦ Romanlar, hikayelerden daha uzun yapıtlardır ve genellikle birçok sayfa ve bölümden oluşur.
✦ Romanlar kurgusal yapıtlardır ve gerçek hayatta yaşanan olaylar, karakterler ve mekânlar üzerinde yazarın yaratıcılığıyla şekillenir.
✦ Romanlarda birden fazla karakter bulunur ve bu karakterler, ana ve yan karakterler olarak kategorize edilebilir.
✦ Romanlar, genellikle birden fazla olayın iç içe geçtiği karmaşık olay örgülerine sahiptir.
✦ Romanlar, geniş bir tema ve içerik yelpazesine sahiptir. Sosyal, tarihi, kültürel, politik ve psikolojik konuları işleyebilir.
✦ Romanlar, farklı zaman ve mekânlarda geçebilir. Yazar, olayların geçtiği dönemi ve mekânı seçerken büyük bir özgürlüğe sahiptir.
✦ Romanlar, özgün bir dil ve üslupla yazılır. Yazar, dilin olanaklarını kullanarak anlatımını güçlü ve etkileyici kılar.
✦ Romanlar, toplumsal sorunlara, insanın iç dünyasına ve insanlar arasındaki ilişkilere dair eleştiriler ve yansımalar sunabilir.
✦ Romanlar, karakterlerin kişisel gelişimini ve değişimini detaylı bir şekilde işler.
1

Buna göre aşağıdakilerin hangisindeki altı çizili kelimenin kökü yanlış gösterilmiştir?

 • A ) Araçta on beş yolcu vardı.
 • B ) Balıklar solungaç solunumu yapar
 • C ) Sendeki kitaplık çok büyük.
 • D ) İçimizden biri buna dur diyecek.

2

Eve erken geldim ---- kapıyı açan olmadı. cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A ) hatta
 • B ) ancak
 • C ) sık sık
 • D ) bu nedenle

3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?

 • A ) Ders anlatmak üzere tahtaya çıktı.
 • B ) Teknoloji geliştiğinden artık mektup yazılmaz oldu.
 • C ) Hikaye türünde başarılı olamadığım için şiir yazmaya yöneldim.
 • D ) Doğum gününe kimse katılmadığı için hayal kırıklığına uğradı

4

Kulak kesilmek deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Sessiz dinlemek
 • B ) Büyük bir dikkatle dinlemek
 • C ) Kulağını dayayarak dinlemek
 • D ) Bir şeyi iyice incelemek, her yanına bakmak

5

Aşağıdakilerin hangisinde deyim yoktur?

 • A ) Köy adeta burnumda tütüyordu.
 • B ) Karşısına köpek çıkınca yüreği ağzına geldi.
 • C ) Sınıftaki gürültü kafamızı şişirdi.
 • D ) Ödevini yetiştirebilmek için çok çalıştı

6

Aşağıdaki cümlelerin hangisi koşulsonuç cümlesidir?

 • A ) Sanat yapıtları hiçbir zaman yaşamdaki gerçekliği bire bir yansıtmadığı için kurgudan öteye geçemez.
 • B ) Çok kitap okuduğu için olayları ve durumları değerlendirme şekli yaşıtlarından biraz farklı.
 • C ) Bir romanı toplumdaki herkes beğeniyorsa onun iyi ve başarılı bir eser olduğundan söz edilemez.
 • D ) Yaşam boyunca yanlış kararlar verdiği için içinden çıkılması zor sorunlarla baş etmek zorunda kalmıştı

7

Doğal sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) İlk
 • B ) Tabii
 • C ) Yeni
 • D ) Katkısız

8

Savurmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde israf etmek anlamında kullanılmıştır?

 • A ) Elindeki kitaplaro havaya savurdu.
 • B ) Fırtına herşeyi havaya savurdu.
 • C ) Babam harmanda buğday savurdu.
 • D ) Kazandığı parayı bir ayda savurdu.

"5. Sınıf Metin Türleri: Romanın Özellikleri Nelerdir?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "5. Sınıf Metin Türleri: Hikayenin Özellikleri Nelerdir?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.