S:1

Aşağıdakilerin hangisinde kişileştirmeyoktur?

Aşağıdakilerin hangisinde kişileştirmeyoktur? sorunun cevabı "Şiirini kürsüde sesli bir şekilde okudu." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Rüzgar kelimesinin eş anlamlısı nedir? Herakleitos’a göre evren sürekli değişim, akış ve oluş halindedir. Doğa gibi insan da, ruhu ve bedeni ile sürekli bir değişim içindedir. Buna rağmen sürekli değişen evrende değişmeyen tek şey değişimi gösteren yasadır.Bu açıklama aşağıdakilerden hangisiyle uygunluk gösterir? Aşağıda verilen cümlerin başına doğru ise D yanlış ise Y yerleştirinizx.(…..) Geçmişten günümüze birçok ses teknolojisi kullanılmıştır.(…..) Teknoloji ilerledikçe sesi ve görüntüyü kaydeden cihazlar da gelişmemiştir.(…..) Ses teknolojisi sesin şiddetini değiştiren cihazlar geliştirmiştir.(…..) Şiddetli ses üreten araçların olumsuz yönleri yoktur.(…..) Şiddetli sesin, insan sağlığı üzerinde olumsuz etkisi vardır. Hinduizm’i, tarihi gelişim süreci içerisinde dört dönemde incelemek mümkündür.Aşağıdakilerden hangisi bu dönemlerden biri değildir? “Horozlar” ismi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi tümüyle doğrudur? İlk insanlar yerleşim yeri için hangi yerleri tercih etmiş olamazlar? Okul gezisine gitmek için her öğrenciden 12 TL toplandı. Okulda 185 öğrenci olduğuna göre toplam kaç TL toplanmıştır? Allah(c.c) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’e (sav) Allah’tan gelen ilk vahiy nedir?  İstanbul Hükümeti’nin işgallere engel olamadıkları bir ortamda Türk milleti,ulusal hak ve çıkarlarını koruyup kollamak,haklı sesini bütün dünyaya duyurmak ve uygulanmaya başlayan kararlara sessiz kalınmayacağını göstermek amacıyla Müdafaa-i Hukuk cemiyetleri kurmuşlardır. Buna göre müdafaa-i hukuk cemiyetleri işgalleri engellemek için hangi faaliyetlerde bulunmuş olamaz?a)Kongreler,mitingler ve protesto telgraflarıyla işgallerin haksızlığını duyurmakb)Ülke ve devletin bütünlüğünü korumakc)Tek kurtuluş yolu olarak İngilizlerin himayesine girerek,devletin varlığını devam ettirmekd)Ulusal hak ve çıkarları koruyup kollamak yeryüzündeki toprak erozyonunu önlemenin en iyi yolu aşağıdakilerden hangisidir?  Ormanın ortasında bir yer... Boğazımıza kadar yeşile gömülmüştük. Orman, baharı son damlasına kadar içmiş; tepeden tırnağa kadar yeşile bürünmüştü. Bir tek yeşil ama yeşillerin en belalısı... Binbir tonda yeşil...Bu metnin dil ve anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki işlemlerden hangisi trafiğe çıkacak araçların mevzuata uygunluğunugösterir? Aşağıdakilerden hangisi cevaplandırma biçimine göre testler arasında yer almaz? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde eylem, soru anlamı taşımaktadır? Bir çiçekçi elindeki gülleri 6’şarlı demetler yaptığında elinde hiç gül kalmamaktadır. Buna göre çiçekçinin kaç tane gülü olabilir? Bugün yolda Cemre ile karşılaştık. Yanında ablasıda vardı. Kaldırımda biraz konuştuktan sonra parka gidip bir süre oynadık.Yukarıdaki anlatımda, hangi sözcüğün sonundaki “da” ayrı yazılmalıdır? Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması kararları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? “Can Batman carry a bus?” sorusunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir? Elektrik iletimi ile ilgili olarak aşağıdaki verilen cümlelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed'in Medine sözleşmesini imzalamasının amaçlarından biri değildir? 41…19 boş bırakılan yere ”<  ,>  veya  =  işaretlerinden hangisi getirilmelidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin sonuna sesli harfle başlayan bir ek geldiğinde yumuşama olmaz? Çok istenilen veya umulan bir şeyin gerçekleşmemesinden üzüntü duymak anlamında kullanılan deyim aşağıdakilerden hangsidir? Aşağıdaki altı çizili sözlerden hangisi ‘deyim’ değildir?   Hangi seçenekteki sözcükler anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? Varolan her şey tek bir gerçeklikten doğmuştur.Bu görüşü savunan bir düşünür varlığa hangi yaklaşım açısından bakmaktadır? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünlü yumuşaması gerçekleşmiştir? Aşağıdaki iklim tiplerinden hangisinde yağış rejimi düzenlidir? Küresel ısınma sorununa çözüm bulmak amacıyla “BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi”ne bir ek niteliğinde hazırlanarak2005 yılında yürürlüğe giren protokol, aşağıdakilerden hangisidir? Page up tuşunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?   Mustafa Kemal “Askerî zaferler ne kadar güçlü olursa olsun ekonomik zaferlerle de taçlandırılmazlarsa kalıcı olamaz.” diyerek aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?  Toplantıda üyelerden bir ya da birkaçı tarafından bir "sorun"un çözümü için başkanlığa iletilen görüşe ne denir?  “452, 463, 382, 462, 272” sayılarını küçükten büyüğe sıraladığımızda sondan 3. sayı kaç olur? Aşağıdakilerden hangisi bir parlamento kararı değildir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır? Yurdumuzun, milletimizin bağımsızlığını, anlatan marşımızın adı nedir?  Aşağıdakilerden hangisinde sıcaklığı düşürülen bir maddenin büzülmesine örnek verilebilir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte diğerlerinden önce gelir? Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi diğer üçünden anlam ilişkisi yönünden farklıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir