Sor

5. Sınıf Metin Türleri: Fabl Özellikleri Nelerdir?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Fabl Özellikleri Nelerdir?
Hayvani bitki ve cansız varlıklar arasında geçen hayali olayları konu edinen hikayelere fabl denir.

Fabl, kısa ve öğretici bir hikaye türüdür. Genellikle hayvanlar, bitkiler ve nesnelerin insan gibi düşünüp konuştuğu ve insanlara ait özellikleri sergilediği bu hikayeler, ahlaki ya da toplumsal bir ders verme amacını taşır.

Fabl Özellikleri


➠ Sonunda ders verme amacı vardır.
➠ Kişileştirme ve konuşturma sanatına sıkça başvurur.
➠ Genellikle hayvanlar ve bitkiler konuşturulur.
➠ Fabllar günümüzde eğitimde çok fazla kullanılmaktadır.
➠ Fabl hikayelerinde karakterler ve olaylar, gerçek yaşamdaki insanlar, durumlar ve değerlerle ilişkilendirilebilir. Bu sembolizm sayesinde, hikayeler daha derin anlamlar taşır ve okuyucuya düşündürücü mesajlar verir.
Fabl hikayelerinde ironi ve mizah önemli bir rol oynar. Bu sayede okuyucunun ilgisini çeker ve mesajı daha etkili bir şekilde iletmeyi sağlar.
➠ Fabl hikayelerinde hayvanlar, bitkiler ve nesneler insan gibi düşünür, konuşur ve davranır. Bu karakterler insanlara ait özellikleri temsil eder.

Fabl türündeki hikayeler, genellikle okuyucuyu eğlendirirken, aynı zamanda düşündüren ve değerlerini sorgulamaya iten bir yapıya sahiptir. Bu hikayeler, tarih boyunca farklı kültürlerde ve dönemlerde yazılmıştır. Özellikle Antik Yunan'dan itibaren, Eski Hint, Orta Doğu ve Avrupa edebiyatında önemli fabl yazarları ve eserleri bulunmaktadır.

Fabl Örneği


Bir zamanlar ormanın derinliklerinde, dost canlısı ve yardımsever olan Zeki Tavşan ve Kibar Kaplumbağa yaşarmış. Bu iki arkadaş ormanda çok sevilir ve saygı görürmüş.

Bir gün ormanın sakinleri arasında büyük bir tartışma çıkmış. Kimin daha hızlı olduğu konusunda bir anlaşmazlık yaşanmış: Zeki Tavşan mı, yoksa Kibar Kaplumbağa mı? Bu tartışmayı sonlandırmak için, herkesin önünde bir yarış düzenlemeye karar verilmiş.

Yarış günü gelip çatmış ve tüm orman sakinleri heyecanla yarışı izlemeye hazırmış. Zeki Tavşan ve Kibar Kaplumbağa, başlangıç çizgisine gelmiş ve yarış başlamış. Tavşan hızlıca öne fırlamış ve bir anda Kaplumbağa'nın gözden kaybolmuş.

Kaplumbağa ise, hiç acele etmeden ve kararlı bir şekilde ilerlemeye devam etmiş. Bu sırada Zeki Tavşan, kendisine ne kadar büyük bir fark attığını fark etmiş ve bir ağacın altında biraz uyuyarak zaman geçirmeye karar vermiş. "Zaten onu rahatça geçerim" demiş kendi kendine.

Tavşan derin bir uykuya dalmış ve saatler geçmiş. Bu sırada Kibar Kaplumbağa, azimle ve kararlılıkla yoluna devam etmiş. Tavşanın uyuduğunu gören orman sakinleri, onu uyandırmak için çok çaba göstermişlerse de başarılı olamamışlar.

Nihayet Kibar Kaplumbağa, bitiş çizgisini geçmiş ve büyük bir alkışla karşılanmış. Bu sırada Tavşan uyanmış ve ne olduğunu anlayamamış. Kendisinden emin tavırları ve hızı yüzünden yenilgiye uğradığını kabullenmek zorunda kalmış.

Orman sakinleri, bu yarıştan önemli bir ders çıkarmış: Kendine güvenmek önemlidir, ama aşırı güven ve rehavet başarısızlığa yol açabilir. Azim ve kararlılıkla hedeflerimize ulaşmak, hızdan daha önemlidir.

Ve böylece, Zeki Tavşan ve Kibar Kaplumbağa'nın hikayesi ormanda nesilden nesile anlatılagelmiş ve herkes bu önemli dersi öğrenmiş.
1

Nasıl da beklerdim senin gelişini,
Önümden bir eda ile geçişini.
Duyardım uzaklardan rüzgarın esişini,
Hüzünle bakardım sokaktan gidişini
Bu şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Özlem
 • B ) Pişmanlık
 • C ) Kaygı
 • D ) Sitem

2

Doktor, hastanın burnu kırık demiş.
Bu cümledeki altı çizili sözcükte görülen ses olayı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Ünsüz yumuşaması
 • B ) Ünlü daralması
 • C ) Ünlü düşmesi
 • D ) Ünsüz türemesi

3

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamlıdır?

 • A ) Arkadaşım da şiir okumayı seviyor.
 • B ) Camdan yansıyan ışık gözlerimi kamaştırdı.
 • C ) Bu boş sözleri dinlemekten bıkmıştı
 • D ) Oyunun birinci perdesi bitti.

4

Aşağıdakilerin hangisinde yol'' kelimesi deyim içinde kullanılmamıştır?

 • A ) Bir yolunu bulup okuldan gideceğim.
 • B ) Bütün işlerini tek tek yoluna koydu.
 • C ) Yıllarca yolunu bekledi.
 • D ) Kaza yapan araçlar yolda bekledi.

5

Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesnel bir yargı içermektedir?

 • A ) Yazar, bu hikâyesinde Anadolu insanının şiir ve duygu yüklü taptaze havasını yansıtmış.
 • B ) Gül dalına konan sabah bülbüllerinin sesiyle uyanmak insana huzur veriyor
 • C ) Orta Anadolu'da yer alan Konya ülkemizin orta büyüklükteki bir şehridir
 • D ) Yazarın Türk insanının niteliklerini yansıtmaya özen göstermesi, yapıtı yalnız edebiyat değil, folklor açısından da değerli kılmıştır.

6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartma yapılmıştır?

 • A ) Ülkenin en büyük gölünü görmeye gidecekler.
 • B ) Bugün işe erken başladı.
 • C ) Yapılacak dünya kadar işim var
 • D ) Bahçedeki çiçekler kurudu

7

Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesnel bir yargı vardır?

 • A ) Okuduğum son roman oldukça etkileyiciydi.
 • B ) Sanatçı, son dönemin önemli çocuk edebiyatı yazarlarından biridir.
 • C ) Penguenler en az sincaplar kadar sevimli hayvanlardır.
 • D ) Dün akşam eve dönerken kar yağışı başladı

8

Aşağıda altı çizili sözcüklerden hangisi terim anlamlıdır?

 • A ) Arabadan inerken başımı kapıya çarptım
 • B ) Okulda, öğrencilerine karşı sıcak tavırları öğretmeni sevdirir
 • C ) Boğazı geçtikten sonra Marmara Denizi'nin güzelliğini görmeye başladık.
 • D ) Hiçbir zaman cesaretinin kırılmasına izin verme

"5. Sınıf Metin Türleri: Fabl Özellikleri Nelerdir?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "5. Sınıf Metin Türleri: Hikayenin Özellikleri Nelerdir?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.