Sor

5. Sınıf Metin Türleri: Masalların Özellikleri Nelerdir?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Masalların Özellikleri Nelerdir?


Toplumların hayal gücünden kaynaklanan genellikle de üslü, olağanüstü öğe ve kahramanlara yer veren öykülere masal adı veilir.
Masallar, genellikle sözlü bir kültürün ürünüdür ve kuşaktan kuşağa aktarılırlar. Olağanüstü olaylar, fantastik karakterler ve yerler, doğaüstü varlıklar ve olaylar masalların sıkça kullanılan öğeleridir. Masallar, çocukların hayal gücünü ve yaratıcılığını geliştirmelerine yardımcı olmak için kullanılırlar. Ancak, masalların sadece çocuklar için olmadığı unutulmamalıdır. Masallar, yetişkinler için de önemli öğretiler ve mesajlar içerebilirler.

Masalların Özellikleri Şunlardır:
Masallar Eğitici ve öğreticidir: Masallar, dinleyicilere ahlaki değerler ve dersler öğreten hikayelerdir.
Gerçek dışı olaylara yer verir: Masallarda anlatılan olaylar gerçeğe uymaz ve fantastik öğeler içerir.
Olağanüstü kahramanlara yer verir: Masal kahramanları, olağanüstü yeteneklere ve özelliklere sahip olabilir.
Zaman ve mekan belirsizdir: Masalların geçtiği yer ve zaman belirsizdir, genellikle soyut ve evrensel mekanlarda geçer.
Tekerlemelerle başlar: Masallar, tekerlemelerle başlar ve belirli bir bitiş ifadesiyle sona erer.
Karakterleri fantastiktir: Masallardaki karakterler, cinler, periler, devler ve hayvanlar gibi fantastik varlıkları içerebilir.
İyilerin ödüllendirir, kötülerin cezalandırır: Masalların sonunda genellikle iyiler ödüllendirilirken, kötüler cezalandırılır.
Evrensel temalar ve mesajlar içerir: Masallar, ulusal konulara değil, evrensel konuları ve mesajları işler.

Masal Örneği


Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, çok uzak bir orman köyünde yaşlı bir çift yaşarmış. Bu yaşlı çiftin çok sevdikleri bir tane kızları varmış. Kızları güzelliği ve akıllılığıyla köyde nam salmış.

Bir gün, köyün yakınındaki ormanda dolaşan genç kız, üzerinde güllerin açtığı büyülü bir ağaçla karşılaşır. Ağacın dallarındaki güllerin her biri, altın renginde parlarmış. Kız, ağaçtan bir gül koparıp yaşlı anne ve babasına götürmek ister. Ancak tam gülü koparacağı sırada, ağacın köklerinden gelen gür bir ses duyar:

"Sevgili kızım, bu gülleri koparırsan ormanın büyülü dengeyi bozarsın. Eğer gerçekten bir gül istiyorsan, bana üç gün içinde üç dileğini yerine getirme sözü vermen gerekiyor."

Kız şaşkınlık içinde kabul eder ve üç dileğini söylemeye başlar:

"İlk dileğim, köyümüzdeki tüm hasta ve yaşlıların sağlıklarına kavuşmalarıdır," der kız.
"İkinci dileğim, köyümüzdeki tüm insanların mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesidir."
"Üçüncü ve son dileğim ise, tüm köyümüzün ve ormanın barış ve sevgi içinde yaşamasıdır."

Ağaç, genç kızın bu özverili ve fedakar dilekleri karşısında etkilenir ve tüm dileklerini kabul eder. Üç günün sonunda, tüm dilekler gerçekleşir. Köydeki yaşlılar ve hastalar sağlıklarına kavuşur, insanlar mutlu ve huzurlu yaşamaya başlar, köy ve orman arasında sevgi ve barış hüküm sürer.

Büyülü ağaç, sözünü tutarak genç kıza bir altın gül verir. Kız, gülü yaşlı anne ve babasına götürür ve onlar da bu güzel armağan karşısında çok mutlu olur. O günden sonra, köyde herkes genç kızın fedakarlığı ve iyiliğini örnek alır ve köydeki tüm insanlar birbirine daha çok yardım etmeye başlar.

Ve masal burada biter, siz sevgi dolu kalplerinizle yaşamaya devam edersiniz. Elveda...
1

Kahramanları çoğunlukla hayvanlardan ve bitkilerden seçilen ve sonunda mutlaka bir ders veren manzum metin türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Roman
 • B ) Fabl
 • C ) Masal
 • D ) Deneme

2

Aşağıdakilerden hangisi eş anlamlı sözcüklere doğru örnek olmaz?

 • A ) Görev - vazife
 • B ) Vatan - yurt
 • C ) Gelir - bağış
 • D ) Masraf - gider

3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül anlam karışıklığını önlemek için kullanılmıştır?

 • A ) Gömleklerini çıkardı, ütüledi, dolaba koydu.
 • B ) Yanıma sarı saçlı, yeşil gözlü bir çocuk oturdu
 • C ) Küçük, koltuğun arkasına saklanmışt
 • D ) Çınar ağacı, yazın sıcak günlerinde misafirlerine serinlik sunardı.

4

Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesnel bir yargı içermektedir?

 • A ) Öğrenmeyi bırakan kişi yirmisinde de olsa sekseninde de olsa yaşlıdır.
 • B ) Villanın en geniş odası bu odaymış.
 • C ) Bir günde yapabileceklerimizi abartıyoruz ve birkaç günde yapabileceklerimizi küçümsüyoruz
 • D ) Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur romanının Türk ve dünya edebiyatının başyapıtları arasında yer alması tesadüf değildir.

5

Aşağıda verilen sözcük gruplarından hangisi deyim değildir?

 • A ) Çorbada tuzu bulunmak
 • B ) Göze girmek
 • C ) Etekleri tutuşmak
 • D ) Bakla ayıklamak

6

Eve erken geldim ---- kapıyı açan olmadı. cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A ) hatta
 • B ) ancak
 • C ) sık sık
 • D ) bu nedenle

7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çevre sözcüğü kişinin içinde bulunduğu toplumu oluşturan ortam anlamında kullanılmıştır?

 • A ) Şehrin çevresi sarılmıştı.
 • B ) Ailesi kapalı bir çevreden gelmişti.
 • C ) Korkarak çevresine baktı.
 • D ) Karenin çevresi nasıl hesaplanır?

8

Aşağıdaki cümleledeki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünlü daralması yoktur?

 • A ) Okulu artık çok özlüyorum
 • B ) Babamın erkenden geleceğini bilmiyordum
 • C ) Bu hafta yazarın son kitabını okuyorum.
 • D ) Pandemi yasakları bu hafta başlıyor

"5. Sınıf Metin Türleri: Masalların Özellikleri Nelerdir?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "5. Sınıf Metin Türleri: Mektup Özellikleri Nelerdir?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.