Sor

5. Sınıf Basit Elektrik Devresinde Ampul Neden Işık Vermez?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Basit elektrik devresinde ampul ne işe yarar?
Basit bir elektrik devresinde, ampul (lamba) elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştürme işini yapar. Devrede, pil veya batarya gibi bir güç kaynağı, iletken teller ve ampul bulunur. Elektrik akımı, güç kaynağından iletken teller vasıtasıyla ampule ulaşır. Bu enerji, ampul içindeki filamentin (genellikle tungsten) ısınmasına ve sonunda ışık yaymasına neden olur.
düzgün yansıma

Basit Elektrik Devresinde Ampul Neden Işık Vermez?


Basit bir elektrik devresinde ampul, elektrik enerjisini alarak ortama ışık yayarak aydınlatma sağlar. Bu sayede, insanların karanlık ortamlarda görmelerine yardımcı olur ve günlük yaşamda, çalışma alanlarında veya evlerde aydınlatma ihtiyacını karşılar.

Basit bir elektrik devresinde, lambanın ışık vermemesinin çeşitli nedenleri olabilir.

Pil bitmiş olabilir: Pilin enerjisi tükendiğinde, devreye yeterli güç sağlayamaz ve lamba yanmaz. Bu durumda, pilin değiştirilmesi gerekmektedir.

Bağlantı kablosu kopuk olabilir: Devredeki bağlantı kablosunda bir kopma veya yıpranma varsa, elektrik akımı iletilmez ve lamba yanmaz. Kabloyu kontrol edip gerekirse yenisiyle değiştirmek sorunu çözebilir.

Anahtar açık olabilir: Devrede kullanılan anahtar kapalı konumda ise, elektrik akımı kesilir ve lamba yanmaz. Anahtarı açarak devreye elektrik akışını sağlamak gerekir.

Ampul patlamış olabilir: Ampul, ömrünü tamamlamış veya zarar görmüş olabilir. Bu durumda, yeni bir ampul ile değiştirmek gereklidir.

Ampul duya tam yerleşmemiş olabilir: Ampulün düzgün şekilde yerleştirilmemiş olması, elektrik bağlantısının tamamlanmamasına neden olur ve lamba yanmaz. Ampulü dikkatlice yerleştirerek bu sorunu giderebilirsiniz.

Piller ters bağlanmış olabilir: Pillerin artı ve eksi uçlarının doğru şekilde bağlanması önemlidir. Ters bağlanmış piller, devreye enerji sağlayamaz ve lamba yanmaz. Pillerin doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Elektrik devresinde, kısa devre olabilir: Devrede bir kısa devre varsa, elektrik akımı hedeflenen yoldan sapar ve lamba yanmaz. Kısa devreye neden olan unsurları tespit edip düzeltmek gerekmektedir.

Devreye çok fazla ampul bağlanmış olabilir: Pilin gücü, bağlı olan tüm ampulleri çalıştırmaya yetmeyebilir. Bu durumda, devredeki ampul sayısını azaltarak lambaların yanmasını sağlayabilirsiniz.

Bağlantı yerleri paslanmış olabilir: Paslanmış bağlantı noktaları, elektrik akımının geçişini azaltır ve lambanın yanmamasına neden olur. Pası temizleyerek veya bağlantı noktalarını yenileyerek bu sorunu çözebilirsiniz.

Sonuç olarak, basit bir elektrik devresinde lambanın ışık vermemesinin çeşitli nedenleri olabilir ve her bir sorunun tespit edilip düzeltilmesiyle, lambanın tekrar çalışır hale getirilebilir.
1

Aşağıdakilerden hangisi devre için gereken enerjiyi üretir?

 • A ) Pil
 • B ) Anahtar
 • C ) Ampul
 • D ) İletken kablo

2

Aşağıdakilerden hangisi basit bir elektrik devresinde bulunmaz?

 • A ) Anahtar
 • B ) Batarya
 • C ) Sigorta
 • D ) Ampul

3

Elektrik devresinde ampul parlaklığını arttırmak için ...................................... arttırılabilir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A ) anpul sayısı
 • B ) devre sayısı
 • C ) pil sayısı
 • D ) kablo sayısı

4

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

 • A ) Açık ve kapalı anahtar aynı sembolle gösterilir
 • B ) Devrede anahtar açıkken lamba yanmaz.
 • C ) Bağımsız değişken, bağımlı değişkene göre değişi
 • D ) Bilimsel çalışmalarda beş tür değişken bulunur

5

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Devre elemanlarının semboller ile gösterimi bilimsel iletişimi kolaylaştırır
 • B ) Basit elektrik devrelerinde ampulün ışık vermemesinin sebeplerinden biri de bağlantı kablolarının kopuk olmasıdır
 • C ) Devre anahtarının açık ve kapalı sembolü aynıdır.
 • D ) Bilimsel çalışmalarda üç tür değişken bulunur.

6

Devre elamanlarının çizimini kolaylaştırmak için .......................... kullanılır.
Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A ) notlar
 • B ) çizgiler
 • C ) semboller
 • D ) şekiller

7

Basit bir elektrik devresinde,
I. Pil sayısını arttırmak
II. Ampul sayısını arttırmak
III. Pil sayısını azaltmak
IV. Ampul sayısını azaltmak
uygulamalarından hangileri yapılırsa ampul parlaklığı azalır?

 • A ) I ve II
 • B ) II ve IV
 • C ) II ve III
 • D ) III ve IV

8

Deneyde araştırmacının müdahalesini içeren, sonucu etkileyen değişkene ...................................... denir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A ) sabit değişken
 • B ) bağımsız değişken
 • C ) değişken
 • D ) bağımlı değişken

"5. Sınıf Basit Elektrik Devresinde Ampul Neden Işık Vermez?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "5. Sınıf Devre Elemanlarının Sembollerle Gösterimi Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.