Sor

5. Sınıf Devre Elemanlarının Sembollerle Gösterimi Konu Anlatımı

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

devre elemanlarının sembolle gösterilmesi
Elektrik, modern dünyamızın temel yapı taşlarından biridir ve günlük yaşamımızın her alanında büyük bir rol oynamaktadır. Elektrik devreleri, elektrik enerjisini iletmek ve dönüştürmek için kullanılır. Bir elektrik devresi, bir enerji kaynağı, bir enerji tüketici ve bunları birbirine bağlayan iletken kablolar içeren kapalı bir sistemdir.
Basit Elektrik Devre Elemanları
✦ Ampul
✦ Pil
✦ İletken Tel
✦ Anahtar

Pil: Elektrik devresinin enerji kaynağıdır. Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürerek devreye güç sağlar.

İletken Kablo: Elektrik enerjisinin devre boyunca akmasını sağlayan malzemeden yapılmış kablodur. Genellikle bakır veya alüminyum gibi yüksek iletkenliğe sahip metaller kullanılır.

Anahtar: Elektrik devresinde enerji akışını kontrol etmeye yarayan bir elemandır. Anahtar kapalı konumdayken devre tamamlanır ve elektrik akışı oluşur. Anahtar açık konumdayken devre kesilir ve elektrik akışı durur.

Ampul: Elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştüren bir elemandır. Elektrik akımı ampulün filamentine ulaştığında, enerji ısıya ve ardından ışığa dönüşür.
✱ Bir deneyde bilerek yapılan değişikliklere değişken denir.
✱ Bilimsel bir bilgiyi test ederken yapılan değişikliklerden etkilenen değişken bağımlı değişkendir.
✱ Sayısı ve miktarı isteğimize göre artırılıp azaltılan değişken ise bağımsız değişkendir.
✱ Bağımsız değişken artırılıp azaltılırken diğer değişkenlerin sabit tutulması gerekir.
Sabit tutulan değişken ise kontrol edilen değişken olarak adlandırılır.
devre elemanlarının sembolle gösterilmesi
1

Basit elektrik devrelerinde bağlantı kablosu .......................... şeklinde gösterilir.
Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A ) yuvarlak ​çizgi
 • B ) iletken kablo
 • C ) düz çizgi
 • D ) eğik çizgi

2

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Bir elektrik devresinde ampul sayısı değiştirilmeden pil sayısı artarsa ampul parlaklığı artar.
 • B ) Ampul, elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştürü
 • C ) Elektrik devrelerinde pil sayısının artması ya da azalması ampul parlaklığını etkilemez
 • D ) Pil, devrenin ihtiyacı olan elektrik enerjisini üretir

3

Basit bir elektrik devresi ile ilgili,
I. Ütünün ışığının yanması
II. Lambanın söndürülmesi
III. Kapı zilinin çalması
verilen durumların hangilerinde devredeki anahtar açıktır?

 • A ) Yalnız I
 • B ) Yalnız II
 • C ) I ve III
 • D ) I ve II

4

Bir devrede aşağıda verilen elemanlardan hangisinin sembolü yoktur?

 • A ) Ampul
 • B ) Anahtar
 • C ) Pil
 • D ) Duy

5

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • A ) Devre elemanlarının sembolik gösterimi herkes tarafından anlaşılabilmelerini sağlar.
 • B ) Açık anahtar konumu, devreden akım geçtiği anlamına gelir
 • C ) Devre elemanları birden fazla sembol ile gösterilebilir.
 • D ) Bir elektrik devresinde pil sayısı değiştirilmeden ampul sayısı artarsa parlaklık artar

6

Bir elektrik devresinde lambaların parlaklığını artırmak için aşağıda verilenlerden hangisi yapılmalıdır?

 • A ) Lamba sayısını artırmak
 • B ) Lamba sayısını azaltmak
 • C ) Pil sayısını azaltmak
 • D ) Anahtar sayısını artırmak

7

Elektrik devreleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • A ) Ampul elektrik enerjisini sadece ışık enerjisine dönüştürür.
 • B ) Pil yatağının sembolü ile pilin sembolü aynıdır.
 • C ) Pil, batarya, akümülatör gibi devre elemanlarının ortak adı üreteçtir.
 • D ) Anahtar açık ise devreden elektrik akımı geçer.

8

Basit bir elektrik devresinde lambanın ışık vermesini engelleyen durumlardan hangisi yanlış verilmiştir?

 • A ) Anahtarın kapalı olması
 • B ) Kablonun kopmuş olması
 • C ) Pilin bitmiş olması
 • D ) Anahtarın açık olması

"5. Sınıf Devre Elemanlarının Sembollerle Gösterimi Konu Anlatımı" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "5. Sınıf Basit Elektrik Devresinde Ampul Neden Işık Vermez?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.