Sor

5. Sınıf Basit Bir Elektrik Devresinde Lamba Parlaklığını Etkileyen Değişkenler Nelerdir?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

elektrik devresi
Devre elemanları semboller ile gösterilir ve tüm dünyada aynı semboller kullanılır.

● Basit bir elektrik devresi; ampul, pil, anahtar ve bağlantı kablosundan oluşur.
Ampul, elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştürür.

Pil, devrenin güç kaynağıdır.

● Anahtar, devrede enerjinin kontrolünü sağlar.

Bağlantı kablosu, devre elemanlarını birbirine bağlayarak elektrik enerjisinin taşınmasını sağlar.

● Duy ve pil yatağının sembolü yoktur

Basit Bir Elektrik Devresinde Lamba Parlaklığını Etkileyen Değişkenler
➥ Devredeki ampul sayısını değiştirmek ampulün parlaklığını etkiler.
➥ Devredeki pil sayısını değiştirmek ampulün parlaklığını etkiler.
➥ Devredeki anahtar sayısını değiştirmek ampulün parlaklığını etkilemez.

elektrik devresi
Pil sayısı: Pil sayısı arttıkça, lambalar daha parlak yanar çünkü daha fazla enerji sağlarlar. Daha az pil kullanırsan, lambalar daha az parlak yanar.

Ampul sayısı: Devredeki ampul sayısı arttıkça, her bir ampulün parlaklığı azalır. Çünkü enerji, daha fazla ampul arasında paylaşılır. Eğer devredeki ampul sayısını azaltırsan, her birinin parlaklığı artar, çünkü daha fazla enerji alırlar.

İletken tel: Teller, elektrik enerjisinin ampullere ulaşmasını sağlar. Eğer teller iyi iletken değilse (örneğin çok ince veya paslı), lambalar daha az parlak yanar. İyi ve kalın teller kullanarak, lambaların daha parlak yanmasını sağlayabilirsin.
1

Devre elamanlarının çizimini kolaylaştırmak için .......................... kullanılır.
Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A ) notlar
 • B ) çizgiler
 • C ) semboller
 • D ) şekiller

2

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • A ) Basit bir elektrik devresinde anahtar kapalıyken ampul ışık vermez
 • B ) Basit bir elektrik devresinde kablo kopuk olsa da pil varsa ampul ışık verir
 • C ) Elektrik devrelerinde kullanılan semboller ülkelere göre farklılık gösterir.
 • D ) Bir devrede duy olmazsa basit elektrik devresi kurulamaz

3

Devre elemanlarını semboller ile göstermek .......................... sağlar.
Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A ) bağımlı değişken
 • B ) bilimsel iletişimi
 • C ) bağımsız değişken
 • D ) anahtar

4

Basit bir elektrik devresinde ampul sayısı arttıkça parlaklık.......................
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A ) beyaza döner
 • B ) değişmez
 • C ) azalır
 • D ) artar

5

Elektrik devresinde ampul parlaklığını arttırmak için ...................................... arttırılabilir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A ) anpul sayısı
 • B ) devre sayısı
 • C ) pil sayısı
 • D ) kablo sayısı

6

Elektrik devreleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • A ) Ampul elektrik enerjisini sadece ışık enerjisine dönüştürür.
 • B ) Pil yatağının sembolü ile pilin sembolü aynıdır.
 • C ) Pil, batarya, akümülatör gibi devre elemanlarının ortak adı üreteçtir.
 • D ) Anahtar açık ise devreden elektrik akımı geçer.

7

Devrenin elektrik enerjisi ihtiyacını .......................... sağlar.
Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A ) anahtar
 • B ) kablo
 • C ) pil
 • D ) lambo

8

Deneyde araştırmacının müdahalesini içeren, sonucu etkileyen değişkene ...................................... denir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A ) sabit değişken
 • B ) bağımsız değişken
 • C ) değişken
 • D ) bağımlı değişken

"5. Sınıf Basit Bir Elektrik Devresinde Lamba Parlaklığını Etkileyen Değişkenler Nelerdir?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "5. Sınıf Basit Elektrik Devresinde Ampul Neden Işık Vermez?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.