Sor

5. Sınıf Mikroskobik Canlılar Konu Anlatımı

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Canlılar başlıca dört grupta incelenmektedir.
● Mikroskobik canlılar

● Mantarlar

● Bitkiler

● Hayvanlar

Mikroskobik canlılar


Mikroskobik canlılar, gözle görülemeyen küçük boyutlara sahip canlılardır. Terliksi hayvan, bakteriler, virüsler, algler, amipler, öglena gibi çeşitli gruplara ayrılırlar. Mikroskobik canlılar, mikroskop ile incelenebilen küçük organizmalardır.

İnsan vücuduna girdiğinde vücuda zarar verip hastalık yapan Mikroskobik canlılara mikrop denir.

Mikroskobik canlılar, özellikle bakteriler, çevremizdeki hemen hemen her yerde bulunurlar. Bazıları doğal olarak bulundukları ortamlarda varlıklarını sürdürürlerken, diğerleri insan ve hayvan vücutlarında hastalıklara neden olabilirler.

Bakterilerin çoğalması için uygun bir ortamda bulunmaları gerekmektedir. Bu ortam besin, nem ve uygun sıcaklık gibi faktörlere sahip olmalıdır. Bakteriler, çeşitli ortamlarda yaşayabilirler ve hava, su, toprak, besinler gibi farklı kaynaklardan besinlerini alabilirler.

Bakteriler, doğada çok yaygın olarak bulunurlar ve farklı tiplerde olabilirler. Bazıları insanlarda ve hayvanlarda hastalık yaparken, diğerleri bitkilerin büyümesine yardımcı olabilirler veya doğal bir parçası olarak çevrede varlıklarını sürdürürler.

Mikroskobik Canlıların Yararları ve Zararları✔ Mikroskobik canlıların hem yararlı hem de zararlı türleri vardır.

Mikrop terimi mikroskobik canlıları tanımlamak için kullanılır ve birçok hastalığın nedeni mikroskobik canlılardır. Verem, kolera, grip, zatürre, sıtma gibi hastalıklar mikroplarla bulaşır ve diş çürümesi de bakteriler tarafından neden olur. Ancak, sütten yapılan ürünlerdeki bakteriler genellikle yararlıdır ve üzüm suyundan yapılan şarap, bira ve sirke gibi ürünlerdeki maya ve bakteriler de özel bir işlevi yerine getirirler.

Ayrıca, bağırsaklarımızda B ve K vitamini üreten bakterilerin varlığı da doğrudur. Bitki ve hayvan atıklarının çürütülmesinde mantarlar ve bakteriler görev alır ve antibiyotik üretiminde küf mantarları kullanılır. Ayrıca aşı üretiminde de bakterilerden yararlanılır.

➥ Mikrop, mikroskobik canlıları tanımlayan bir terimdir.
➥ Verem, kolera, grip, zatürre ve sıtma gibi hastalıklar mikroplarla bulaşır.
➥ Diş çürümesi, bakteriler tarafından neden olur.
➥ Sütten yapılan ürünlerdeki bakteriler genellikle yararlıdır.
➥ Şarap, bira ve sirke gibi ürünlerde maya ve bakteriler özel işlevler yerine getirir.
➥ Bağırsaklarda B ve K vitamini üreten bakteriler bulunur.
➥ Bitki ve hayvan atıklarının çürütülmesinde mantarlar ve bakteriler görev alır.
➥ Antibiyotik üretiminde küf mantarları kullanılır.
➥ Aşı üretiminde bakterilerden yararlanılır.
1

Bitkilerden tohum ve meyve oluşumunu sağlayan kısım aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Kök
 • B ) Çiçek
 • C ) Yaprak
 • D ) Gövde

2

Sebze ve meyvelerin çürümesine neden olan mantar çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Şapkalı mantarlar
 • B ) Maya mantarları
 • C ) Küf mantarları
 • D ) Parazit Mantarlar

3

Aşağıdakilerden hangisi bitki değildir?

 • A ) Ağaç
 • B ) Mantar
 • C ) Kaktüs
 • D ) Patates

4

Sirke ve turşu üretiminde rol oynayan mantar çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Küf Mantarı
 • B ) Şapkalı Mantar
 • C ) Maya Mantarı
 • D ) Parazit Mantarlar

5

Aşağıda mantarlarla ilgili verilen özelliklerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Açıkta bırakılan yiyeceklerin üzerinde çoğalarak onların tadını bozarlar
 • B ) Çiçeksiz Bitkiler grubundandır
 • C ) Bazı türlerini besin olarak tüketebiliriz
 • D ) Yararlı ve zararlı türleri vardır

6

Mikroskobik canlılar,
I. Hava
II. Su
III. Toprak
IV. İnsan vücudu
ortamlarından hangilerinde yaşayabilirler?

 • A ) II, III ve IV
 • B ) I, II, III ve IV
 • C ) I ve IV
 • D ) I ve II

7

Aşağıdakilerden hangisi zararlı mikroskobik canlıların etkilerindendir?

 • A ) Tifo hastalığının görülmesi
 • B ) Çilekten reçel yapımı
 • C ) Sütten peynir yapımı
 • D ) Üzümden sirke yapımı

8

Bitkinin toprağa tutunmasını sağlayan kısmı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Kök
 • B ) Gövde
 • C ) Çiçek
 • D ) Yaprak

"5. Sınıf Mikroskobik Canlılar Konu Anlatımı" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "5. Sınıf Fen Bilimleri Hayvanlar Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.