Sor

Birlikte Yaşama Kültürüne Sahip Bireylerin Özelliklerine Örnekler

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Birlikte Yaşama Kültürüne Sahip Bireylerin Özellikleri Nelerdir?
✔ Farklı kültürler, inançlar, düşünceler ve yaşam tarzlarına karşı anlayışlı ve hoşgörülüdürler.

✔ Başkalarının haklarına, değerlerine ve fikirlerine saygı göstermek, onların yaşam tarzlarına ve tercihlerine değer verirler.

✔ Başkalarının duygularını ve düşüncelerini anlamaya çalışmak, onların bakış açısını göz önünde bulundurarak hareket ederler.

✔ Açık, saygılı ve etkili iletişim kurarak, farklı insanlarla işbirliği ve anlaşmazlıkları çözerler.

✔ Önyargı ve ayrımcılıktan uzak durur, her bireye eşit ve adil davranır.

✔ Toplumun iyiliği için hareket ederek, sosyal sorumluluk projelerine katılır ve çevremizi temiz tutar.

✔ Farklı ortamlara ve durumlara uyum sağlar, değişikliklere açık ve esnek olur.

✔ İhtiyaç duyanlara yardım eder, toplumun dezavantajlı kesimlerine destek olur.

✔ Grup içinde uyumlu bir şekilde çalışarak, başkalarıyla işbirliği yapar ortak hedeflere ulaşmak için çaba gösterir.

✔ Farklı kültürlerin değerlerini, geleneklerini ve özelliklerini tanımlar, kültürel zenginliğe saygı duyar.
1

Aşağıdakilerden hangisi birlikte yaşam kültürüne sahip bireylerin davranışlarından biri değildir?

 • A ) Başkalarına yardım etmez.
 • B ) Empati kurarlar.
 • C ) Ortak kararlara uyarlar.
 • D ) Her zaman uzlaşıdan yanadır.

2

Aşağıdakilerden hangisi devletin temel görevlerinden biri değildir?

 • A ) Toplumun huzur ve refahını sağlamak
 • B ) Ülkenin bölünmez bütünlüğünü sağlamak
 • C ) Kişi hak ve hürriyetlerini güvence altına almak
 • D ) Haberleşme özgürlüğünü kısıtlamak

3

Aşağıdakilerden hangisi aktif yurttaşın yapması gereken bir davranış değildir?

 • A ) Görev almaktan kaçınır.
 • B ) Devletin malına zarar vermez.
 • C ) Topluma hizmet eder.
 • D ) Kendi çıkarları için çalışmaz.

4

Aşağıdakilerden hangisi, demokrasi ve demokratik yönetimlerin temel ilkelerine örnek gösterilebilecek değerlerdir?

 • A ) Yardımlaşma
 • B ) Hoşgörü
 • C ) Eşitlik ve adalet
 • D ) Sevgi ve saygı

5

Aşağıdakilerden hangisi aktif yurttaşın yapması gereken bir davranıştır?

 • A ) Kendi çıkarları için çalışır.
 • B ) Ülkesinin gelişmesi için çalışır.
 • C ) Topluma hizmet etmez.
 • D ) Devletin malına zarar verir.

6

Aşağıdakilerden hangisi birlikte yaşam kültürüne sahip bireylerin davranışlarından biri değildir?

 • A ) Başkalarına yardım etmez.
 • B ) Empati kurarlar.
 • C ) Ortak kararlara uyarlar
 • D ) Her zaman uzlaşıdan yanadır.

7

Aşağıdaki yönetim sistemlerinden hangisi demokrasiye uygundur?

 • A ) Cumhuriyet
 • B ) Krallık
 • C ) Padişahlık
 • D ) Monarşi

8

Aşağıdakilerden hangisi yurttaşların devlete karşı sorumluluklarındandır?

 • A ) Adaleti sağlamak
 • B ) Seyahat etmek
 • C ) Vergi vermek
 • D ) Güvenliği sağlamak

"Birlikte Yaşama Kültürüne Sahip Bireylerin Özelliklerine Örnekler" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "4. Sınıf Devlet ve Sivil Toplum Kuruluşları Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.